Inredande av nya bibliotekslokaler.

Styrelsen för Visby lärlings- och yrkesskölor hade hos stadsfullmäktige hemställt, att stadsfullmäktige måtte för omändrings- arbeten i skolornas lokaler bevilja ett anslag av 2,000 kr. Mellan styrelserna för lärlings- och yrkesskolorna och för stadsbiblioteket har träffats avtal om upplåtande till biblioteket av lokaler i den bostadslägenhet, som förut innehafts av skolornas dåvarande föreståndare, varvid lärlings-och yrkesskolorna i stället fått övertaga de lokaler på nedre bottnen, som stadsbiblioteket förut disponerat. För att denna omflyttning skall kunna äga rum till hösten, är det dock nödvändigt, att vissa omändringsarbeten under sommaren utföras i skolornas lokaler.
Stadsfullmäktige beslöto att bevilja det begärda anslaget, som skall utgå av anslaget för oförutsedda utgifter, samt att bemyndiga drätselkammaren att utföra ifrågavarande arbeten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1923
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *