Om man vill åka

mellan Vestergarn och Klistehamn om lördag 29 får man begagna vägen genom Sanda socken, enär å den vanliga vägen då en bro kom: mer att omläggas. Likaledes kommer en bro 25 och 26 dennes att omläggas på vägen mellan Sjonhem och Viklau kyrka, då vägen får tagas genom Halla socken förbi Vikare i Viklan, samt 26 dennes flere broar å vägen från Kräklingbo kyrka till Gammalgrn, då vägen genom Ardre och Ala i stället får begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 21 Oktober 1887.
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *