Olyckshändelse.

Sistlidna måndag den 21 d ennes inträffade i Robbjens i Klinte den olyckhändelsen, att pigan Anna Gustafva Möllerström under vattenupphemtning nedstörtade i en brunn, der hon först påföljande dag påträffades död.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 April 1874
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *