Medelst offentlig auktion,

som onsdagen den 29 innev. april kl. 12 middagen förrättas å stället, låter hemmansegaren Lars Mattsson i anseende till afflyttning, till den högstbjudande försälja sitt egande hemman 1/4:dels man tal kronoskatte Hangare i Gothem socken med åbyggnaden, upplysningsvis får nämnas att hemmanet är fritt från så kallad undantag, har goda egor skog till husbehof och något till afsatu samt gud tillgång på sjötång eller släke utbjudas dels i sin helhet dels i mindre lotter eller hvarje ega för sig, med förbehållen rätt för säljaren att pröfva de blitvande anbuden, deraf antaga eller förkasta hvad som för godt finnas, tillträde får ske genast med befintlig höstgröda, köpeskillingen, för hvilken nöjaktig säkerhet skall ställas, betalas i terminer, som meddelas vid auktions tillfället. Vid; samma tillfälle utbjudas i mindre lotter växande skog i en hage på 20 tunnland lydande under Fjerdinge hemman i samma socken till alverkning på 8 års tid med betalnings anstånd till den 1 nästk. september.
Hörsne den 22 april 1874.
Efter anmodan
L. P. Cristensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 April 1874
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *