På grund af resa till Amerika

låter Nils Qviberg, Westres i Tingstäde genom frivillig auktion lördagen den 6 Juni från kl. 10 f. m. till den högstbju: dande försälja sin såväl fasta som lösa egendom. Den förra, hvilken är inköpt på 50 år och säljes på den återstående tiden, 40 år, består af 2 1/2 tunol. åker med derå uppförda manoch ladagårdsbygnader. Blifvande köpare får genast tillträda lägenheten. Lösegendomen består af bord, stölar, skänkar, skåp, sängställen, en bättre byrå, 2:ne väggur, grytor, pannor, m. m.; skjatgevär, räfsaxar, smedjeredskap, ett par större qvarostenar, en handqvarn, ett kokreatur och ett parti potatis m. m, Betalovingsvilkoren för jordlägenbeten kunna lämpas efter reel köpares beqvämligbet och blifva tillkännagifna före auktionens början; å lösegendomen lemnas säkre och godkände inropare 5 månaders anstånd med betalningen.
Tingstäde den 28 Maj 1885.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *