Hvilka vägar drifva minorna?

Doktor Nielsen vid danska meteorologiska institutet har i en artikel om drifvando minor framhållit att ytvattnet från Finska och Bottniska vikarna samt från öfriga Östersjön som bekant strömmar ut genom Stora Bält och Öresund och fortsätter på östra sidan af Kattegatt. Det är mycket troligt att detta vatten sarskildt på våren skall föra minor med sig, hvilket äfven bevisas af att man påträffat minor vid Bornholm. Från Nordsjön komma minorna att drifva in i Skagerack och norra delen af Kattegatt, men de fortsätta ej nedåt Stora Bält och Öresund. De gå i stället norrut, så att de komma att följa svenska västkusten. Om de ej drifva i land där eller oskadliggöras, fortsätta de ut genom Skagerack.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *