Från sjön.

Lotsångaren Ring hitkom igår från Ystad samt afgick härifrån i dag till Salvoren vid Fårö i och för en närmare utprickning af detta farliga grund.
— Skeppet Hermelin, kapten Andersson, har under ett par dagar förgäfves sökt inkomma i Visby hamn för att lossa saltlast. Det låga vattenståndet har omöjliggjort det 16 fot djupgående fartygets ingång hit. I går middag stötte fartyget på grund vid inloppet men flottogs utan svårighet af lotsångaren Ring. I dag har en del af lasten lossats i pråmar, så att fartyget väntas kunna inkomma i hamnen i afton.
— Ångfartyget Klintehamn afgick i dag härifrån på sin första resa för året.
— Sjöfarten på Vänern tog sin början i förra veckan.
— Sjöfarten på Valdemarsvik öppnades i söndags.
— Från Göteborg skrefs i måndags: Ångfartyget Najaden, på resa härifrån till Liibeck, stötte i lördags afton på grund i närheten af Halmstad. Fartyget sprang läck och maskinrummet fyldes med vatten så att elden i pannorna slocknade. Switzerångaren Öresund har länspumpat Najaden, som i dag hitbogseras.
— Sjöfarten på Hernösand öppnades i onsdags, då skeppet Karl Johan inkom å redden med last af salt från Kagliari, Sträng nattis har under senaste tiden hållit inre hamnen isbelagd.
— Från Södertelje skrifves i tisdags: Sjöfarten hit torde ännu låta vänta på sig, För blott en vecka sedan körde Adelsöbor hit öfver Björkfjärden och i slutet på förra veckan gingo timmerlass öfver Hallsfjärden, Det vårblida vädret tar dock ganska skarpt på isarne.
Vid i onsdags företagen undersökning af isen i Mälaren befans den hålla mellan Slusseu och Linasundet 14 tum samt mellan Linasundet och Viksbergsholme 12 tum, men var genomspirad öfver allt. I fredags undersöktes isen mellan Oliebruket och Brandalssund, der den höll 8 till 10 tum, men var genomspirad samt på sina ställen så svag att man knapt kunde komma fram. Öppet vatten vidtager sedan hela vägen till Landsort. I fiedags försökte bogserångaren Norden att från Stockholm arbeta sig fram till Södertelje men kom ej längre än till Vällinge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 April 1884
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *