Till kronoarrendator

af egendomen Furubjers i Tingstäde för en tid af tjugo år från och med 14 instundande mars har antagits landtbrukaren A. E. Hallgren i Tingstäde, med hviken kontrakt för sagda tid af militärbefälhavaren afslutats.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *