Från sjön.

Göteborgsångaren Tirfing, som strandat å Salvoref, inbogserades i lördags till Oskarshamn af bergningsångaren Poseidon.
— Den vid Storeklint i Seieröbugten stran dade jakten Florentina från Halmstad står så långt inne på land — på endast ett fots vatten — att någon hjelp icke kan lemnas från sjösidan. Man är sysselsatt med att berga lasten och vid inträdande högvatten kan fartyget möjligen halas flott.
— Skon.-skeppet Folke, hemma i Simrishamn, från Newcastle till Lissabon med kol, har blifvit läck i sjön och 14 d:s på morgonen sjunkit 16 sjömil söder om Portland, men besättningen är bergad.
— Galeasen Lovisa, kapten A. Rundqvist, hemma i Stockholm, afgick derifrån 15 Sept.
på resa till Törefors stångjerns- och manufakturverk i Nederkalix, men har ej framkommit dit, Den ssnaste underrättelse man hafc om galeasen är den af den 5 Oktober, då han från ett annat fartyg skall hafva observerats på aftonen lägga till sjös. Samma natt uppstod en svår storm med tjocka, hvarför det antages att fartyget blifvit öfversegladt eller sprungit läck samt sjunkit med man och allt.
— Helsingborgsbarken Arkitekt, kapten von Lieven, på resa från Söderhamn till Lissabon med trälast, har inkommit läck till Helsingborg för att lossa och reparera.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *