Senaste nyheterna från kriget.

Nytt Zeppelin-anfall på England.
Flygskeppen ha begifvit sig in öfver landet.

London 22 jan. Ett okändt antal Zeppelinare flög kl. 10,30 i kväll öfver Cromer och fortsatte in öfver landet.

Man fruktar tydligen, att färden gäller London.
London, 23 jan. Man har ej iakttagit luftskeppen på andra platser in Cromer. Vid färden öfver Cramer begagnade sig Zeppelinarne af strålkastarne, men de nedkastade inga bomber. De styrde i sydvästlig riktning. Allt elektriskt ljus och alla gatulyktor släcktes ögonblickligen i hela staden.

Aeroplananfall på Dynkirchen.
Paris, 23 jan. Ett 10-tal tyska flygmaskiner har öfver Dynkirchen nedkastat ett 40-tal bomber. Hittills är kändt att 20 personer fallit offer för dem, däraf 7 dödats. En hangar träffades och brann upp. En tysk maskin tvingades landa. Bägge de ombordvarande tillfångatagos.

Fransmännen rapportera idag endast tyska framgångar.
Paris, 23 jan. Gårdagens eftermiddagskommuniké förmäler, att i Belgien fienden kraftigt bombarderat Nieuport. Sydost om Saint Mihiel i Afremontskogen ha vi förlorat de tyska skyttegrafvar, som igår eröfrades. Nordväst om Pont-á-Mousson vid le Prêtreskogen har fienden återeröfrat en del af de skyttegrafvar, vi i förgår besatte. I Elsass har infanteristrider vid Hartmannsweilerkopf utvecklat sig till en strid man mot man.

Artilleristrider i Polen.
Wien, 23 jan. Österrikiskt artilleri har haft god verkan i södra Nidaområdet och vid Chenziny, där järnvägsstationen betydligt skadats. Söder om Weichsel ha äfven artilleristrider förekommit.

Undervattensbåtar som handelsförstörare.
Rotterdam, 23 jan. Engelska ångaren Durward på resa från Leith till Rotterdam, har hejdats af en tysk undervattensbåt. Besättningen fick order att lämna fartyget inom tio minuter. Den fördes i fartygets båtar till fyrskeppet vid Maassluis, hvarefter ångaren borrades i sank.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *