Konungens Befallningshafvandes Kungörelser

Till vederbörandes kännedom intages följande från Kronofogdarne i länet inkomna förteckningar å de inom hvarje socken utsedde Gode män vid landtmäteriförrättningar:
Stenkunda socken: Lars Nilsson Larsarive.
Westerhejde: Skepparen J. Husander, Arrendatorn N. Pettersson.
Träkumla: Olof Bollström Ingvards, Lars Kue och Egidius Gottskalks.
Wall: Niclas Kysings, Olof Envall Medebys.
Hogrän: Thomas Ahlands och Johan Gervalds.
Atlingbo: Johan Nilsson Lill-Atlings.
Enkelhem: Johan Söderdahl Boler, Thomas Tomson Rotvalds, Gabriel Bolin Buters.
Tofta: Carl Christoffetsson Dyple, Pehr Lönning Fättings, Johan Engström Bjers.
Sanda: Johan Eklund Stenhuse, Johan Wahlgren Warbos.
Mästerby: Lars Ericsson Myre, Jac. Mattsson Båtels.
Westergarn: Pehr Öberg Mafrids, Petter Pettersson Ammor.
Hejde: Pehr Alfvegren Gervalds, Ol. Jacobsson Skogs.
Wäte: Olof Olsson Isume, B. P. Rundqvist.
Klinte: Gustaf Pettersson Walla.
Fröjel: Lars Bökelund, Lars Hejdes.
Fardhem: Ludvig Norrby Stenstu, Johan Gardarfve.
Linde: Johan Hägvalls, Pehr Jacobsson Swiss, Pehr Hederstedt Hesselby.
Löjsta: Niclas Johansson Fride.
Lefvide: J. P. Jacobsson Orinifs, J. P. Stenberg Stenstu.
Gerum: Johan Hägg Hägvalls, J. Lihsander Likmunds.
Eksta: Mårten Lickander Uggårds, Jac. Jacobsson Jacobs.
Sproge: Lars Båtelsson Snoder, Lars Uddenberg Lindarfve.
Habblinge: Pehr Jacobsson L:a Domerarfve, Petter Classon L:a Wastäde.
Slite: Matts Mattson Mickels, Hans Båtelsson Halfvede.
Alfva: Bengt Jacobsson Ringome, Hans Olsson Rangsarfve.
Hemse: Matts Pettersson Swiss.
Rohne: Hans Jacobsson Smissarfve, Johan Jacobsson Autsafve.
Eke: Fredric Palmberg Petsarfve.
Hafdhern: Matts Rosengren Rosarfve, Matts Hermansson Halvor.
Näs: Nils Jacobsson Sixarfve, Thomas Olsson Lefvede.
Gröttlingbo: Johan Larsson Kopafve, Lars Larsson Roes.
Fide: Båtel Osterman Fride. Pehr Pehrsson Österby.
Öja: Pehr Weström Burge, Olof Wessman Strands.
Wamlingbo: Lars Engström Kyrkarfve, Nils Lundgren Rems.
Sundre: Pehr Berggren Gervalds, Ol. Cederberg Othes.
Burs: Hans Hansson Baudelunda, Jac Hansson Heffride.
Stånga: Olof Olsson Frixarfve, Henric Pettersson Liffride.
Nähr: Lars Larsson Gangvide, Jacob
Boberg Båtels, Olof Olsson Sigleits.
Lau: Carl Pehrsson Koperfve, Johan Larsson Böndag.
Garde: Jacob Pettersson Robbenarfve, Pehr Olsson Kyrkebohls.
Etelhem: Jacob Pettersson Tenglings, Carl Skönlund Kyrkeby.
Ahlkog: Hans Hansson Liffride, Jacob Båtelsson Stenstu.
Lye: Jonas Hansson Bosartve, Johan Hansson Bjerges.
Endre: Nämndeman P. Endrell Hanes och J. Johansson Fjells.
Hejdeby: Hemmanseg. J. O. Tibbles och Lars Nordström Råby.
Barlingbo: Hemmanseg. Carl Beckström Mattsarfve och J. Hansson Hällhage.
Ekeby: Hemmanseg. Joh. Kalmén Mangsarfve och Lars Hanell Häggsarfve.
Roma: Hemmanseg. Lars Calmén Busarfve, C. O. Lind Wellaarfve och J. P. Johansson Larsarfve.
Björke: Hemmanseg. P. Pettersson Harqvie och P. Hagström Haknse.
Follingbo: Hemmanseg. J. N. Söderberg Syltaste och Osc. Wedin Björkebos.
Akebäck: Hemmanseg. Lars Jacobsson Folkedarfve och Jacob Beckström Bex.
Fohle: f. Riksdagsm. P. Larsson L:a Fohle och J. Wigselgren Ryftes Stora.
Lokrumme: L. P. Bodin Granne och Olof Lindström Thomasse.
Weskinde: Olof Weström Qviungs.
Bro: Jacob Tiboelin och Nils Widdin begge vid Qvie.
Marteho: A. P. Björkander Qvie och Joh. Löf Snaldarfve.
Lummehunda: Adolf Stenström Etebohls och Joh. Wallin Kinner.
Stenkyrka: Carl Bergström Niome, Olof Kallin Wahla och Jacob Stengård Smiss.
Tindstäde: Joh. Nyberg Nystuge.
Othem: Joh. Lundberg Klints.
Boge: P. Hansson Klinte och O. Engström Friggårds.
Hangvahr: J. W. Karleson Ihre, Nils Smith Kyrkebys, Oscar Westöö Kullshage och handl. Carl Hök Flenvika.
Hall: T. P. Lingberg Gannarfve, Jacob Fohlin Medebys och Mårten Andersson Westerbys.
Lärbro: Olof Norrby Norrbys, P. Pettersson Uppgårds och L. P. Larsson Källstäde.
Hellvig: Ingen f. n.
Ruthe: B. Ahlqvist Ahlby.
Fleringe: Ingen f. n.
Bunge: J. G. Lindgren Hägur och J. Stuxberg Stux.
Fårö: L. P. Broman Friggårds och C. Ekström Gåsemora.
Heinum: Thomas Thomasson Kyrkehys Lilla.
Bähl: J. C. Johansson Gutho och Nils Mårtensson Sudergårda.
Källunge: Nils Edvardsson Suderbys och Lars Larsson Säggehy, Wallstena: Peter Guthenherg Gudings Lilla och Anders Hansson Uppegårda.
Hörsne och Bara: P. Christiensson Norrbys och Olof Pettersson Mattsarfve.
Gothem: Joh. Bingmark Kyrhebinge och V. Norman Båtvalda.
Norrlanda: Georg Ekström Ekeskogs och Carl Jacobsson Lista.
Dalhem: Johan Johansson Halfoser, och Petter Pettersson Harstäde samt Olof Nordström Bunge.
Ganthem: Jonas Pettersson Båtels och Henrie Thonell Gardese.
Halla: Petter Jacobsson Dahlbo och Lars Hallin Rantarfve.
Sjonhem: J. Wallenström Gervide och Detlof Olofsson Petsarfve.
Wiklau: J. Hägg och O. Pettersson begge vid Sixarfve.
Wänge: Jonas Haglund Gandarfve, P. Pettersson Nickarfve och Olof Gardell Gandarfve.
Buttle: Lars Nilsson Altheime och Mathias Persson Welinge Stora.
Guldrupe: Nicklas Akerbeck Krasse och Jacob Thomasson Hallbjens.
Östergarn: Herman Rondahl Katthamra och Lars Danielsson Hessle.
Gammalgarn: Lars Larsson Engmans, Nils Höglund Högstens, Olof Franzén Hugreips, Thomas Olofsson artarfve och Nils Landborg Skogby.
Ardre: Olof Olofsson Kopungs och Olof Wedin Westerby.
Kräklingbo: Hans Jacobsson Hammars L:a, Lars Wedin Rågåkra och Jacob Österberg Hejdeby.
Ahla: Lars Stenström Stenstu och Hans Hansson Botvatte.
Anga: Carl Bendelin Bendes och P. Gardelin Hemmungs.
Wisby Landskansli d. 26 Mars 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *