Genom entreprenadauktion

som förrättas i Follingbo sockenstuga tisdagen den 7 instundande april kl. 3 e. m. upplåtes till den minstbjudande: utvidgning och planering m. m. af Follingho kyrkogård, enligt kostnadsförslag och projektkontrakt, som före utropet komma alt meddelas och förut finnes hos kyrkorådet att tillgå. Arbetet utropas först delvis och sedan i sin helhet med förbehållen rätt att efter pridving antaga eller förkasta gjorda anbud.
Follingbo den 26 mars 1874.
Kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *