Vid Visby högre flickskola

har vårterminen i dag tagit sin början med allmänt upprop kl. 1. Af fem inträdessökande till skolan ha fyra blifvit antagna, nämligen en som elev i fjärde klassen, två i tredje förberedande och en i första förberedande klassen. Elevantalet, som vid höstterminens början var 194, utgör nu med de under höstterminens lopp tillkomna eleverna, jämt 200.
Rörande lärarepersonalen inträder med denna termin en förändring, i det att som vikarie för fröken Margit Holm, som fortfarande är tjänstledig för sjukdom, tjänstgör fröken Maja Oterdahl, som har att undervisa i svenska, historia och kristendom.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *