Neutralitetsvakten.

Enligt meddelande idag från Stockholm genom Svenska telegrambyrån hafva de värnpliktiga från fastlandet, hvilka undergått utbildning vid Gotlands infanteriregemente åren 1913 och 1912 inkallats till tjänstgöring 26 dennes.
Norra domsagan, Svea hofrätt har förordnat e. o. notarien Georg Fjellman att hålla första sammanträdet af årets lagtima vårting i norra domsagan samt att från och med den 20 till och med 26 dennes förvalta domareämbetet i damsagan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *