Läroverksstaten.

Tjenstledighet för nästkommande vårtermin har beviljats läroverksadjunkterna O. Vestöö, V. Lange och J. Lindström samt ritläraren J. G. Löfvengren.
— Till vikarierande adjunkter för instundande vårtermin hafva förordnats dom: kyrkoadjunkten A. H. Hallström samt studerandena K. F. Larsson och O. Jakobsson, hvarjämte fröken Eufemia Söderberg förordnats att under nämda tid förestå ritundervisningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 December 1881
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *