Från sjön.

Fyrskeppet ”Grundkallen” skall kvarligga å stationen till 20 dennes ”Västra banken” intages 10 dennes, telegraferas till Aftonbladet från Gäfle.
Till Lloyds telegraferas från Scarborough: Ångaren ”Elfrida”, hemmahörande i Newcastle, har utanför Scarborough stött på en mina och gått under. Kaptenen och 8 man af besättningen ha lyckats taga sig i land. Om de öfriga 13 man af besättningen, som gingo i en annan båt, har ännu intet afhörts. – Handelsdepartementet meddelar offcielt: Trålaren ”Cygnus”, hemmahörande i Grimsby stötte den 12 dec. på en mina och sjönk. Besättningen, 9 man, tros ha omkommit.
Hälsingborgsångaren Igor, som f. n. lossar i en norsk hamn, har under sin senaste resa från England med knapp nöd undgått en kollision med en flytande mina. Denna som befann sig rakt i ångarens kurs, observerades den 2 d:s kl. 4 e. m. på latitud norr 57 gr. 43 min. och longitud ost 7 gr. 30 min. alltså ungefär 15 sjömil utanför Mandal på norska kusten. Blott genom snabb gir undgick ångaren kollisionen. Hade den passerat platsen något senare, hade olyckan inträffat.
En kollision ägde på fredagsmorgonen rum utanför Karlhäll i Långholmssundet mellan ångfartyget Nya Upsala och elektriska svetsningsbolagets ångare Elektra III. Kollisionen ägde rum under svår tjocka. Nya Upsalas bobordssida fläktes upp af den spetsiga stäfven på Elektra, dock ej svårare än att den kunde gå tillbaka in till Stockholm. Elektra III erhöll en mindre skada. Äfven den fortsatte in till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *