Borgenärerna

i lantbrukaren Harry Karlbergs i Mörby, Lokrume socken, konkurs, kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby lördagen den 16 januari 1915 kl. 16 e. m. för att granska af sysslomännen upprättadt utdelningsförslag.
Visby den 2 januari 1915.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *