På sin 50-årsdag

i dag har handl. Lorens Gibson härstädes fått mottaga en mängd lyckönskningar, dels personligen framförda och dels i form af blommor, telegram och minnesgåfvor, Bl. a. presenter, som med anledning af dagens betydelse förärats jubilaren såsom ett synligt bevis på vänskap och hågkomst, må nämnas en större prydlig pokal med inskriptionen: »Till Lorens Gibson på 50-årsdagen 19 28/2 13. Af vännerna». samt en charmant fruktskål af silfver från affärsvänner i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *