Stor lösöreauktion.

Genom auktion, som förrättas å stället onsdagen den 26 innevarande februari från klockan 10 f. m., låta vederbörande delägare i boet efter aflidne hemmansägaren Alfred Jakobsson, Snögrinda i Klinte socken, försälja boets alla yttre inventarier samt af inre lösöre så stor del, som under dagen kan medhinnas, nämligen:
Maskiner och redskap:
själfafläggande skördemaskin, slåttermaskin, radsåningsmaskin, hästräfss, plogar, olika slag af harivar, lastvagn, åkvagn, flera arbetsvagnar, kälkar, häckar, selar, hackelsemaskin, ett patentblock med kätting, omkring 20 tolfter torra bräder, takspån, stallsinventarier samt div. handredskap.
Kreatur:
fyra arbetshästar, åtta mjölkkor, ungnöt, får och ett 40-tal höns.
Af det välvårdade inre lösöreboet försäljas möbler, utmärkta sängkläder, linnevaror, glas- och porslinsvaror; guld, silfver, kokkärl af koppar m. m.
Af mig kända, vederhäftiga köpare erhålla betalningsanstånd till den nästa oktober.
Klintehamn den 17 februari 1913.
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *