En rask handling

utfördes julafton af hr A. E. Adde, förste styrman å »Poseidon», som då låg i Fårösund. Klockan tolf på natten föll en eldare öfver bord och skulle utan tvifvel omkommit, om icke styrmannen halfklädd störtat upp ur kajutan, fattat en ända och genast kastat sig i det med ismörja blandade vattnet. Han lyckades få fatt i den drunknande och hålla honom öfver vattnet; krafterna började dock mattas och han släpte för ett ögonblick kamraten, men fick ånyo fatt i honom. Ombord hade man emellertid vidtagit åtgärder att upptaga de båda männen. En stege nedhalades och med tillhjelp af denna uppdrogos de nästan förfrusna och sedan de i ungefär 20 minuter legat i vattnet samt gnedos med snö till blodomloppets återställande. Styrman Adde, genom hvars uppoffrande handling eldaren räddades, lär ha blifvit grundligt förkyld, hvaremot eldaren ej har något men af det bad, som höll på att föra honom in i evigheten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *