Fastighetsköp.

Egendomen 7/8 mantal Möllebos i Halla har af landtbrukaren J. V. Smedberg försålts till godsägaren Ernst Norrby, Vallbys i Hogrän, för en köpeskilling af 64,000 kr. I köpet ingingo yttre inventarier, och tillträdet skedde genast.
— Agronomen Edvard Christiansson har försålt sin egendom Snögrinda i Klinte till brodern, hemmansäg. John Christiansson, Loggarfve i samma socken, för en köpeskilling af 40,000 kr. Tillträde genast.
Hr Edvard Christiansson kommer i höst att öfvertaga disponentbefattningen vid Klintebys egendom och potatismjölsfabrik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *