Slite.

Den härligaste is man gärna kan tanka sig finnes f. n. å Bogevik, hvilken ligger som en spegel. Man tar nu upp is därstädes, och isen ar synnerligen hård och tjock.

Två finnbåtar anlöpte i onsdågs hamnen, medförande passagerare och last. Den ena, Capella, som upptagit den förlista Uranias turer, väntades redan hit under måndagen, men kom ej förrän onsdag morron ½ 3:tiden och gick redan vid sextiden. Astra kom framemot middagstiden, medförande ganska många passagerare, och låg kvra några timmar.

Eldsvåda utbröt i torsdags i kopparelagare Falks verkstad. Elden, som föorsakats genom att en massa ved lagts omkring en brinnande kamin, upptäoktes af en handelse af en i närheten boende person, som i ett ärende begifvit sig till verkstaden. Den hade redan fattat kraftig fart och lågorna slogo ut genom fönstren, som på grund af den starka hettan sprungit sönder. Med tillstädeskommande personers hjälp lyckades man till en början dämpa elden, och då inom kort brandsprutan kom, blef den fullständigt släckt.
X.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *