Infäste

har af stadsfullmäktige beviljas dels slöjdskoleföreståndaren Åke Pettersson å stadsjordstomten n:r 95 i Klinterotens 4:e kvarter och dels handlanden Lorens Gibson å stadsjordstomterna n:ris. 119, 120 och 121 i Norderrotens 3:e kvarter; ,hvilket härmed meddelas till rättelse af den i gårdagstidningen under ofvanstående rubrik införda notisen, som råkat förvanskas genom ett par raders bortfallande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 februari 1913
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *