Födde och Döde i Visby.

Födde:
Sjökaptenen Jakob Bingmarks son, arbet. Oskar Modins dotter, styrman K. A. Kolmodins dotter.

Döde:
Snickaregesällen Sven Fredrik Johansson 44 år, 7 mån. och 22 dagar.

Vigde:
Kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Per Alfred Danielsson och enkefra kommersrådinnan Vilhelmina Ottilia Teodora Rosalia Sneckenström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Maj 1879
N:r 37

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Arbetaren Aug. Johanssons son samt urmakaregesällen Joh. Falks dotter.

Döde:
Sjömannen Hans: Petter Dahlbeck, 61 år, 5 mån. och 7 dagar, pigan Lena Gardrud Jonedotter, 82 år, 2 mån. och 18 dagar, gossen Frans Oskar Engström, 8 mån. och 29 dagar.

Vigde:
Gjnteriarb. Kristoffer Leonsius Åberg och Anna Lovisa Larsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1879
N:r 29

Födde i Visby.

Födde:
Skräddaren Fred. Englunds dotter.

Vigde:
Snickeriarb. Johan Jönsson och Anna Nilsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1879
N:r 25

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Gördelmakaren P. A. Hellgrens dotter, arbetaren Jonas Samuelssons son, skomakaren A. J. Johanssons dotter, arb. O. N. Eudermarks son, skomakaren J. L. Enströms dotter, skomakaren K. J. Lagers sön, arbetaren J. P. Engströms dotter.

Döde:
Gossen Karl Ture Jacobsson 1 år, 1 mån. och 1 dag, f. guldsmedsgesällen Frans Oskar Östman 45 år, 11 mån. och 21 dagar.

Vigde:
Bagaren J. V. Beckström och Ingrid Maria Petersdotter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1879
N:r 23

Född och Döde i Visby.

Född:
Styrman E. Alfvengrens dotter.

Döde:
Ogifta Anna Sofia Vestenius, som aflidit å Ronehamn, 89 år och 2 dagar, flickan Amanda Theresia. Maria Hesselin, 4 år, 10 mån. och 8 dagar.

Vigde:
Arrtilleristen Per Hansson-Flygare och Johanna Katrina Pettersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Mars 1879
N:r 19

Födde och Döde i Visby.

Födde:
F. hemmanseg. Hanssons son, kapt. Löfflers dott., arb. Gardells son.

Döde:
Flickan Emmy Johanna Vetterlund, 5 mån. och 27 dag., hustru Anna Kristina Ström 67 år, 8 mån. och 10 dagar.

Vigde:
Artilleristen Karl Johan Magnus Pettersson och Kristina Elisab. Sjögren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Februari 1879
N:r 15

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Jernsvarfvaren K. N. Nilssons dotter, målaren A. Våhlstrands dotter, jordbr. Ernst Odins son, arb. C. Bomans dotter.

Döde:
Flickan Maria Sofia Fredrika Vetterlund, 13 år, 4 mån. och 29 dagar.

Vigde:
Vagumakaren Per Borggren och Karolina Åberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Februari 1879
N:r 11

Födde och döde i Visby.

Födde:
Löjtnanten O. Ericssons dotter, arkitekten K. G. Gyllencreutz son, jordb. Karl Svenssons son, artilleristen Krist. Larssons son.

Döde:
Garfvaregesällen Karl Olof Petter Stenberg 18 år, 10 mån. och 27 dagar, f. arbetaren Herman Mikael Ekström 51 år, 11 mån. och 11 dagar. glashandl. Sven Johan Pettersson 58 år, 3 mån. 28 dagar.

Vigde:
Styrm. J. O. N. Sedergren och Elisabet Sofia Vilhelmina Folin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Januari 1879
N:r 5

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Sjökaptenen Georg Thomssons dotter, gjutaren Gustaf Karlssons dotter och son.

Döde:
Timmermannen Petter Hammarström, som aflidit i Gothem, 80 år.

Vigde:
Gårdfarihandl. Joh. Sjönsson och Lovisa Axollina Liljegren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Januari 1879
N:r 3

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Arb. Niklas Timanders dotter, filaren A. G. Larssons son.

Döde:
Flickan Anna Josefina Gardelius, 1 mån. och 14 dag., enkan Anna Kristina Karlqvist, 71 år och: 18 dagar.

Vigde:
Garfveriarb. Karl Olof Gardell och Anna Kristina Augusta Lokström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1878
N:r 100