Sjöfartsunderrättelser.

Utklarerade:
Från Ljugarn: 5 Juli, skon. Nordstjernan, Jacobson, utrikes Östersjöhamn, trävaror.
Från Visby: 7 Juli, ångfart. Rostock, Engelsen, Bergen, råg; 9 Juli, skon. S:t Helena, Sundström, kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juli 1879
N:r 56

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 29 Juni, skon. Lars, Nygren, Köpenhamn, styckegods och barlast. 3 Juli, jakt. Sälla hoppet, Vallin, barlast.
Till Klinte: 29 Juni, galeas Margareta, Landström, Femern, barlast. 30 Juni, jakt. Två Bröder, Ahlström, Wismar, tegel och barlast. 1 Juli, jakt. Hilda, Nyman, Wismar, barlast.
Till Slite: 26 Juni, jakt. Karolina Liders, Montelins, Libau, barlast. 30 Juni, galeas Albertina, Viman, Libau, dito; skon. Otto, Pettersson, Horsens, dito.
Till Ljugarn: 1 Juli, skon. Nordstjernan, Jacobsson, Lybeck, barlast.

Utklarerade:
Från Klinte: 28 Juni, skon. Fru Lona, Borg, Kiel, trävaror och slipsten; skon. Fritiof, Vestberg, Apenrade, trävaror.
Från Slite: 26 Juni, skon. Eiler, Anderskou, Newcastle, trävaror. 27 Juni, skon. John, Carlsson, Helsingfors, osl. kalk. 2 Juli, jakt. Karolina Liders, Montelius, Libau, dito.
Från Kylley: 28 Juni, skon. Hilmer, Hammarström, Danzig, obr. kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1879
N:r 54

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 8 Juni, brigg; Thelemarken, Ellefsen, Shiels, kol och cement. 13 Juni, skoppef Virgo, Lyberg, Kapelshamn, trävaror.
Till Slite: 8 Juni, galeas Albertina, Wiman, Windau, barlast. 11 Juni, koffen Konkordia, Hejdenberg, Helsingfors, dito.
Till Kylley: 6 Juni, skeppet Arvid, Edlund, Köpenhamn, barlast.

Utklarerade:
Från Visby: 7 Juni, skeppet Virgo, Lyberg, barlastad med plank. 8 Juni, skon. Falk, Sandström, Ronehamn, barlast. 10 Juni, skepp. Eugenie, Lindström, Skellefte, barlast. 11 Juni, skon. Lars, Nygren, Köpenhamn, plankor; skon. Felix, Gardell, Skellefte, barlast.
Från Klinte: 5 Juni, jakt. Hilda, Nyman, Wismar, trävåror och kalk. 6 Juni, jakt. Josefina, Levander, Nenstadt, dito, dito; skon. Lina, Pettersson, utr. östersjöhamn, dito, dito. 7 Juni, skon. Fritiof, Vestberg, Neustadt, trävaror; jakt. Två Bröder, Ahlström, Wismar trävaror och kalk. 10 Juni, galeas Margareta, Landström, Femern, dito, dito; skon. Laura, Söderström, utr. östersjöhamn, trävaror.
Från Slite: 7 Juni, jakt. Matilda, Thompson, Lybeck, osl. kalk och trävaror.
Från Ljugarn: 9 Juni, skon. Nordstjernan, Jacobsson, Lybeck, trävaror.
Från Kylley: 7 Juni, skon. Hilmer, Hammarström, Danzig, obr. kalksten; skon. Hazard, Jacobsson, Finland, sl. kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Juni 1879
N:r 48

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 1 Juni, skon. Lars, Nygren, Lübeck, styckegods. 6 Juni, skepp. Iris, Hansson, London, barlast.
Till Klinte: 81 Maj, skon. Fritiof, Vestberg, Apenrade, barlast; jakt. Två Bröder, Ahlström, Femern, dito; skon. Sofia Fredrika, Nyman, Neustadt, dito; jakt. Hilda, Nyman, dito, dito; skon. Lina, Pettersson, Rostock, tomt fartyg; galeas Margreta, Landström, Neustadt, barlast; jakt. Fire Söstre, Stengård, Wismar, dito. 3 Juni, RR Josefina, Levander, Libau, dito; skon. Karlshamn, Norrby, Wismar, dito.
Till Rone: 31 Maj, jakt. Maria, Schultz, Femern, barlast.
Till Slite: 31 Maj, skon. Hilmer, Hammarström, Danzig, tomt fartyg. 1 Juni, skon. S:t Olof, Falk, Windau, barlast. 2 Juni, jakt. Matilda, Thompson, Wismar, dito.
Till Kylley: 26 Maj, skon. Hazard, Jacobsson, Danzig, stenkol.
Till Ljugarn: 23 Maj, skon. Hilda, Höglund, Kiel, barlast. 4 Juni, skon. Nordstjernan, Jacobsson, Rostock, dito.

Utklarerade:
Från Visby: 31 Maj, skepp. Georg Ludvig, Petersen, Svartvik, barlast. 1 Juli, skon. Karolina, Pettersson, Fårösund & Slite, barlast.
Från Kylley: 10 Maj, skon. Hilmar, Hammarström, Danzig, obr. kalksten. 24 Maj, skon. Elisabeth, Falk, Nikolaistad, sl. kalk och slipstenar.
Från Ljugarn: 28 Maj, skon. Hilda, Höglund, Windau, osl. kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Juni 1879
N:r 46

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 19 Maj, slup. Bröderne, Olsson, Norrköping, dito. 22 Maj, skon, Richard, Alle, Arensburg, dito.
Till Klinte: 14 Maj, skon. Mogens Smidt, Möller, Köbenhavn, barlast. 17 Maj, skon. Fru Lona, Borg, Kiel, dito.
Till Slite: 15 Maj, skon. Ahkera, Lindström, Helsingfors, barlast. 17 Maj, skon. Amor, Nyström, Newcastle, stenkol. 19 Maj, galeas Albertina, Wiman, Libau, barlast ; jakt. Alvine, Kahl, dito, dito.

Utklarerade:
Från Visby: 16 Maj, brigg. Svante, Stenberg, Sandön, barlast. 19 Maj, skon. Hyon, Nyman, Malaga, plankor. 21 Maj, brigg. Haakets Anker, Jansen, Sundsvall, barlast; skon. Henrik, Nyström, Libau, osl. kalk.
Från Klinte: 17 Maj, skon. Mogens Smidt, Möller, Bornholm, trävaror o. kalk.
Från Slite: 15 Maj, koffen Konkordia, Hejdenberg, Kiel, trävaror. 17 Maj, jakten Matilda, Thompson, Wismar, osl. kalk o. trä Varor. 21 Maj, galeas Hilma Kristina, Löfqvist, Danzig, osl. kalk; skon. Ahkera, Lindström, Uleåborg, släckt kalk.
Från Ljugarn: 17 Maj, skon. Nordstjernan, Jacobsson, utr. östersjöhamn, trävaror.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Maj 1879
N:r 42

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 26 April, skepp Eugenie, Lindström, London, cement och barlast. 30 April, slup. Bröderne, Olsson, Klinte, tegel. 1 Maj, skon. Charlotte, Pedersen, Hull, stenkol.
Till Slite: 30 April, jakt. Lanrine Marie, Nilsson, Libau, barlast.

Utklarerade:
Från Visby: 25 April, skon. Retzia, Sandqvist, Stockholm, spannmål. 26 April, slup. Familjen, Andersson, Klinte, guano. 30 April, brigg L’loyds, Nyman, Kiel, trävaror; slup. John, Gottlander, Kappelshamn, barlast.
Från Slite: 25 April, jakt. Matilda, Thompson, Wismar, osl. kalk och trävaror; jakt. Karolina Liders, Montelius, osl. kalk.
Från Rone: 25 April; skon. Maria Karolina, Vestberg, Kiel, trävaror; skon. Hilda, Höglund, Kiel, trävaror.
Från Klinte: 24 April, skon. Fru Lona, Borg, Kiel, trävaror.
Från Katthammarsvik: 24 April, slop. Karl Edvard, Vestring, utr. östersjöhamn, trävaror o. osl. kalk.
Från Ljugarn: 26 April, skon. Nordstjernan, Jacobsson, Femern, trävaror o. osl. kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

Auktion vid Ljugarn.

Genom offentlig auktion, som förrättas å Ljugarn torsdagen den 3 nästkommande April från kl. 10 f. m. samt påföljande dag, om på den förste ej allt medhinnas, försäljes för hr S. A. Munthes konkursmassas räkning följande massans egendom neml.:
Byggnaden: bodlokalen af sten under brädtak, inredd till salubod, bodkammare, packbus, vind och källare.
En kalklada af trä under brädtak.
Ett brygghus af trä under brädtak, inredt till brygghus jämte tvänne boniögsrum.
En stallbyggnad af trä äfvensom 4 småhus, samt 1/4:del uti en s. k. salteribyggnad och andelar i kägelbana och badhus.
Lösegendom: bestående af gald, silfver, nysilfver, koppar, malm, messing, tenn, jern- och blecksaker samt möbler och annat busgeråd, hvaribland ett ankar- och ett cylinder-ur, en chiffonier, diverse bord, soffor, stolar, sängställen, tvättkomoder, en väggklocka, en väfstol och en symaskin m. m.
Glas och porcellain af bvarjebanda slag.
Linne och sängkläder såsom fjäderderfylda dynor, stopptäcken, filtar. madrasser samt en skinnfodrad resfäll.
Diverse trä- och lerkärl.
Åker- och körredskap såsom 2:ne arbetsvagnar, 1 trilla, 1 slädrack, vändoch spetsplogar, arbetskälkar, jern- och träpinnbarfvar, vrång- och foderhäckar samt 2:ne par selar, m. m.
6 á 7 st. largarn med tillbehör.
Bodvarulagret: bestående af manufaktur- och korta varor, jern-, krydd- och kramvaror samt förölrigt hvad som i en sorterad minuthandel kan förekomma; bodinventarier såsom vigter och målkärl om. m samt mycket annat som icke så noga kan uppräknas. Dessutom försäljas konkursmassans utestående osäkra fordringar. Åt godkände köpare lemnas anstånd med liqviden till den 1 Oktober innevarande år och vidare underrättelser meddelas hos br Ad. Lutteman å Ljugarn och hr consul Carl L. Ekman i Visby.
Stånga den 17 Mars 1879.
L. N. Åkerman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Mars 1879
N:r 24

Dödsfall Gabriel Kappelen

Att Gud behagat hemkalla vår älskade son Gabriel Kappelen tisdagen 7 dennes, i en ålder af 1 år, 5 månader och 7 dagar, meddelas härmed slägt och vänner.
Ljugarn 7 Januari 1879.
Maria Holst, G. K. Holst.
född Lutteman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Januari 1879
N:r 4

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 10 Nov., slup. Bröderne, Olsson, Norrköping, styckegods.
Till Klinte: 7 Nov., jakt. Josefina, Levander, Rostock, barlast.
Till Slite: 2 Nov., brigg. John, Vallin, Köpenhamn, barlast. 6 Nov., brigg. Spekulation, Kindberg, Amsterdam, dito. 13 Nov., jakt. Matilda, Thompson, Wismar, barlast.
Till Ljugarn: 30 Ökt., ångaren Moos, van der Ohe, vinddrifvare, på resa fr. Reval t. Köpenhamn, linfrö. 4 Nov., ångaren Alma, Olsson, vinddrifvare, på resa fr. Söderhamn t. Liban, barlast.
Till Kylley: 8 Nov., skon. Hazard, Franzén, Marstal i Danmark, barlast.

Utklarerade:
Från Visby: 13 Nov., skon. Viktoria, Pettersson, Klintehamn, vinddrifvare.
Från Slite: 5 Nov., koff. Konkordia, Hejdenberg, Kiel, trävaror.
Från Ljugarn: 5 Nov. afgick ångaren Alma.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 November 1878
N:r 92

Från 1 Oktober

varda tågen å Gotlands jernväg postförande. Nya stationer öppnas vid Roma, Buttle, Etelhem och Stånga jernvägsstationer. Detta har till följd åtskilliga ändringar i afseende på den nu bestående postföringen.
Postlinien Visby—Vamlingbo indrages och ersättes af nya kärrposter 2 gånger i veckan fram och åter mellan Visby—Klintehamn och Hemse—Burgsvik, gångpost mellan Burgsvik och Vamlingbo och gångpost i förening med landtbrefbäring mellan Hemse—Fardhem—Burge.
Likaså indragas postlinierna Visby—Ljugarn och Hemse—Ljugarn, hvilka ersättas med kärrpost 2 gånger i veckan fram och åter mellan Roma till Katthammarsvik öfver Sjonhem och Kräklingbo samt gångpost och landtbrefbäring mellan Etelhem till Ljugarn öfver Garda och Alskog.
Stationerna Gotl. Dalhem och Sjonhem, hvilka äfvenledes voro till indragning afsedda samtidigt med jernvägens öppnande, komma att bibehållas intill Oktober månads slut, då man antager, att vid jernvägsstationerna Barlingbo och Bjerges poststationer kunna öppnas. I följd häraf kommer ock kärrposten & linien Visby —Dalhem och landtbrefbäringen mellan Sjonhem— Vänge—Guldrupe att bibehållas intill Oktober månads slut.
Vid en blick på den postkungörelse angående jernvägspostföringen, som på annat ställe i bladet återfinnes, kunna vi icke underlåta att göra ett par hemställanden.
Af densamma framgår, att endast eft af de båda jernvägstågen, morgontåget från Visby och aftontåget från Hemse, skall föra post. Det vore önskvärdt, att äfven på aftontåget från staden och på morgontåget från Hemse åtminstone finge medfölja en breflåda. Deraf följer då gifvetvis, att Visby jernvägsstations breflåda borde tömmas äfven vid aftontågets afgång.
Vidare framgår af kungörelsen, att den från södra orterna på eftermiddagen ankommande posten. skall utdelas i Visby först följande dag kl. 8 f.m. Häraf skulle, förutsatt att icke aftontåget från Visby kommer att medföra brefpost, varda följden, att ett bref, ankommande hit frå t. ex. Roma i afton, lördag, med 6,30-tåget, kunde besvaras först på måndags morgon.
Den post, som söderifrån ankommer, torde väl icke, då den varder daglig, i medeltal belöpa sig till mera än ett eller annat tiotal af bref. I den brefskrifvande allmänhetens intresse hemställa vi till postkontoret, om icke dessa, som ånlända redan kl. half sju på e.m., kunde hinna ordnas och utdelas redan samma dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 September 1878
N:r 78