Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 26 Juni, skon. August & Marie, Hagenow, Norrland, barlast; skon. S:t Helena, Sandström, Stockholm, kolstybb.
Till Klinte: 24 Juni, jakt. Josefina, Levander, Neustadt, barlast. 25 Juni, skon. Fritiof, Vestberg, dito, dito.
Till Slite: 19 Juni, brigg. Spekulation, Kinberg, Dagö, barlast. 24 Juni skon. Hilmer, Hammarström, Danzig, dito.
Till Kylley: 25 Juni, skon. Aron, Lundvall, Köpenhamn, barlast.

Utklarerade:
Från Visby: 25 Juni, skepp. Virgo, Lyberg, Gibraltar, plank; brigg Thelemarken, Ellefsen, Skellefteå, barlast. 26 Juni, skon. Angust & Marie, Hagenow, Norrland, barlast.
Från Klinte: 23 Juni, skon. Matilda, Hallbom, Neustadt, trävaror och kalk.
Från Slite: 21 Juni, skon. August, Österberg, Libau, osl. kalk och slipsten; galeasen Albertina, Viman, Libau, osl. kalk; slup. Maria, Löfqvist, Danzig, obr. kalksten.
Från Kappelshamn: 19 Juni, skon. Alma, Lindberg, Danzig, kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1879
N:r 52

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 16 Juni, jakt. Rikard, Eriksson, Göteborg, socker, m. m. 19 Juni, slup. Jenny, Larsson, Kalboda, tegel.
Till Klinte: 15 Juni, skon. Fru Lona, Borg, Flensburg, barlast.
Till Slite: 16 Juni, skon. Eiler, Anderskou, Svendborg, barlast; galeas Helena Kristina, Löfqvist, Danzig, stenkolsstybb.
Till Kappelshamn: 12 Juni, skon. Alma, Lindberg, Libau, barlast. 16 Juni, slup. Karl Edvard, Vestring, Rostock, dito.
Till Kylley: 17 Juni, slup. Andriette Charlotta, Andersson, Köpenhamn, barlast.
Till Rone: 12 Juni, skepp. Gotland, Sandqvist, Kagliari, salt. 14 Juni, skon. Hilda, Höglund, Vindau, barlast.

Utklarerade:
Från Visby: 14 Juni, skon. Retzia, Sandqvist, Sekeå, Norrland, barlast. 17 Juni, jakt. Rikard, Eriksson, Kylley, barlast.
Från Klinte: 12 Juni, skon. Matilda, Mårtensson, Köpenhamn, trävaror. 13 Juni, skon. Karlshamn, Norrby, Rostock, trävaror, kalk o. slipsten.
Från Slite: 12 Juni, jakt. Karolina Läders, Montelins, Libau, osl. kalk. 14 Juni, koff. Konkordia, Hejdenberg, Heligenhafen, trävaror.
Från Rone: 6 Juni, jakt. Maria, Schiiltz, Åbo, slipsten. 7 Juni, skon. Maria Karolina, Vestberg, Kiel, trävaror.
Från Kylley; 14 Juni.skon. S:t Olof, Felk, utr. östersjöhamn, obr. kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Auktion.

Lördagen den 19 juni kl. 10 f. m. hålles auktion vid Gästgifvaregården på Kappelshamn å en del bodvaror, bestående af kryddor, färgstofter, glas och porslin, bleckkärl, modärna tapeter, böcker, salt fisk och annat, som icke så noga kan uppräknas.
Anstånd för betrodde inropare till 1 sept. 1915.
Carl Larsson, Storsåg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

Sjöfartsunderrättelser.

Utklarerade:
Från Visby: 2 April, jakt. Maria, Schultz, Lybeck, tändstickor. 12 April, skon. Karl, Hultman, Rostock, trävaror och kalk.
Från Klinte: 3 April, skon. Matilda, Hallbom, Vismar, trävaror och kalk. 4 April, jakt. Hilda, Nyman, dito, dito dito; skon. Karlshamn, Norrby, Rostock, trävaror och slipsten. 5 April, jakt. Fire Söstre, Stengård, utrikes östersjöhamn, trävaror och kalk. 8 April, skon. Sofia Fredrika, Nyman, Heligenhafen, trävaror; jakt. Två Bröder, Ahlström, Wismar, trävaror och kalk.
Från Slite: 29 Mars, jakt. Karolina Liiders, Montelius, Libau, osläckt kalk; briggen Spekulation, Kindberg, Newcastle, trävaror; skon.
Amor, Nyström, Newcastle, trävaror; jakt. Mathilda, Thompson, Libau, osläckt kalk.
Från Kappelshamn: 8 April, skon. Gustaf, Hägvall, Kiel, trävaror. 12 April, skon. Alma, Lindberg, Libau, osläckt kalk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1879
N:r 31

Dödsfall Jakob Österdahl

Tillkännagifves, att den högste Guden efter sitt allvisa råd och efter ett svårt lidande behagat hädankalla min ömt älskade make kronolotsen Jakob Österdahl å Kappelshamn tisdagen 14 Maj kl. 7 e.m., efter en lefnad af 34 år, 10 mån. och 21 dag.; sörjd och saknad af mig, 2:ne barn, slägt och många vänner.
Kappelshamn, 15 Maj 1878.
Bernhardina Österdahl.
Ps. 448, 1—2 v.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Maj 1878
N:r 40

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 12 April, skon. Elisabet, Falck, Kylley, barlast.
Till Klinte: 11 April, skon. Karl Johan, Nilsson, Femern, barlast. — 16 April, skon. Vilhelmina, Christensén, Köpenhamn, dito. — 17 April, skon. Karlshamn, Norrby, Rostock, dito, Till Kappelshamn: 16 April, brigg. L’loyds, Nyman, Vestervik.

Utklarerade:
Från Visby: 9 April, skon. S:t Helena, Sandström, Bläse, barlast. — 13 April, skon. Retzia, Sandqvist, Lybeck, trävaror; slup. John, Gottlander, Oskarshamn, kalk. — 15 April, skon. Otto, Pettersson, Söderhamn, barlast. — 16 April, jakt. Elida, Bogren, Stockholm, krut; skon. Elisabet, Falck, Kylley, halm. — 17 April, skon. Terpsichore, Jörgensen, Kotka, barlast.
Från Klinte: 17 April, skon. Karl Johan, Nilsson, Femern, kalk & trävaror.
Från Slite: 13 April, jakt. Albertina Katarina, Viman, Helsingfors, kalk.
Från Burgsvik; 10. April, jakt. Sälla Hoppet, Vallin, Köpenhamn, slipsten. — 11 April, galeas Paudora, Christiansen, Antverpen, kalksten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 April 1878
N:r 32

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade: Till Visby: 14 Mars, jakt. Mina, Hanson, Kylley, trävaror. 26 Mars, brigg. Vilhelmine, Sörensen, Hull, kol och cement; skon. Oskar, Grönberg, Ekviken, plank. 29 Mars, skon. Dockan, Nyberg, Kylley, trävaror.
Till Klinte: 27 Mars, jakt. Två bröder, Ahlström, Wismar, barlast.
Till Rone: 10 Febr., skepp. Gotland, Sandqvist, Cagliari, salt.
Till Katthammarsvik: 5 Mars, skon. Marta, Carlsén, Odense, barlast.

Utklarerade: Från Visby: 17 Mars, jakt. Mina, Hansson, Kylley, barlast. 28 Mars, brigg. L’loyds, Nyman, Kappelshamn, dito; skeppet Virgo, Lyberg, Valencia, trävaror; 30 Mars, jakt: Maria, Schultz, Kappelshamn, salt; skon. Oskar, Grönberg, Fårösund, dito; skon. Lars, Nygren, Lybeck, trävaror. 2 April, skon. Favoriten, Johansson, Kappelshamn, barlast. 3 April, skon. Dockan, Nyberg, Kylley, barlast.
Från Klinte: 8 Mars, jakt. Två bröder, Ahlström, Wismar, trävarot och kalk. 15 Mars skon. Karl Johan, Nilsson, Femern, dito dito. 20 Mars, jakt Fire Söstre, Stengård, Wismar, dito dito. 27 Mars, jakt. Hilda, Nyman, Wismar, dito dito; galeas Margareta, Landström, Femern, dito dito. 2 April, jakt. Två bröder, Ahlström, Wismar, dito dito.
Från Slite: 1 Febr., skeppet Mecklenburgs Hanswirthe, Bradhering, Memel, salt. 9 Mars koffen Konkordia, Hejdenberg, utrikes östersjöhamn, trävaror och kalk. 14 Mars, jakten, Mathilda, Thompson, Wismar, dito dito. 22 Mars, skon. S:t Olof, Fredriksson, dito dito, dito dito. 2 April, slup. Maria, Löfqvist, Dansig, kalk och obränd kalksten.
Från Rone: 8 Mars, skon. Villy, Vothke, Bergen, råg m. m.
Från Ljugarn: 22 Mars, skon. Karolina, Norrby, Rostock, trävaror och osläckt kalk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 April 1878
N:r 28

Hangvars kommun

har på hos poststyrelsen gjord framställning fått landtbrefbäringen å linien Hangvar—Kappelshamn utsträckt från en till två gånger i veckan, räknadt från och med April. Turerna på denna linie varda följande:
onsdagar och lördagar.
från Hangvar kl. 8 f. m.
inträffar i Kappelshamn kl. 10 f. m.
från Kappelshamn kl. 10 ½ f. m.
åter i Hangvar kl. 12 ½ f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset 13 Mars.
Fickstöld. Af Visby rådhusrätt fortsattes i dag ransakning med häktade förre fästningsfången Wilhelm Petter Engström angående en ifrån skomakaren Olof Andersson från Kappelshamn 5 Fedruari stulen plånbok med inneliggande 65 kronor. Engström förnekade fortfarande stölden och vidhöll, hvad han vid de 2:ne föregående ransakningstillfällena sagt. Krogförestånderskan Charlotta Pettersson hördes härefter och berättade, att Engström och skomakaren Andersson varit inne å krogen nr 1, att Engström bjudit Andersson på bränvin, att Engstöm dervid blifvit skyldig för 2:ne supar, hvilka han dock betalt dagen derefter på morgonen, att Engström å krogen bedt torghandl. Jacobsson om att få låna 5 kronor. Ingen vidare upplysning var nu att vinna. Allmänna åklagaren förklarade derefter, att, efter hvad i målet förekommit, han ansåg sig icke kunna yrka, att Engström nu fäldes för tjufnadsbrott, men som han vore en för allmänna säkerheten vådlig person hvilket äfven visat sig deruti, att han vid nedforslingen till häktet visat sig våldsam mot polis och sökt slita sig lös, samt dessutom icke hade laga försvar yrkades att Engström skulle qvarhållas i häkte och till konungens befallningshafvande hemställas om lämplig åtgärd med honom.
Efter hållen öfverläggning afgaf rätten det utslag, att Engström icke kunde fällas skyldig till omstämda stölden, oaktadt liknelser och omständigheter gåfvo vid handen, att han dertill var skyldig; men som han var en för allmänna säkerheten vådlig person och dertill saknade laga försvar, skulle han tills vidare i häktet qvarhållas, och till konungens befallningshafvande hemställas om vidare åtgärder med honom.

Länsfängelset 14 Mars.
Stöld. Med för stöld häktade förre artilleristen Johan Petter Gardell fortsattes i dag ransakning å länsfängelset. Gardell, född i Ganthem 4 Aug. 1839, straffad för 3:dje resan stöld 1867, för våld mot svärfar och hustru 1873 dömd till straffarbete, häktades nu åter 1 Febr. i år för stöld, begången, dels natten mellan 16—17 Dec. 1872 hos husb. Jacob Larsson Libbenarfve i Hafdhem, dervid åtskilliga tvättkläder, som hängt ute till torkning, tillgripits, dels natten mellan 5—6 Januari detta år från husb. Lars Andersson Bols i Hafhem, .dervid sängkläder, lakan m. m. till ett värde af 77 kr. stulits. Det vid Libbenarfve stulna värderades till 16 kr. Ingen spaning på tjufven vid Libbenarfve hade vunnits förr än sistl. höst, då en stulen bordduk åter funnits i Fröjel och Gardell sjelf bekänt stölden. Stölden vid Bols åter, som blifvit bemärkt redan vid 5 tiden söndagsmorgon 6 Jan., hade Gardell strax misstänkts för, men Lars Andersson hade icke genast velat göra anmälan härom, i den tanke, att, om han enskildt talade med Gardell derom, han nog skulle få honom att bekänna och lättare få sina saker igen. Sedan hade dock en inhysespiga Stina Maja Lindström kommit till Bols med ett der stulet lakan, som hon erhållit af Gardell, och en kälke, äfven derstädes stulen och på hvilken han dragit bort de stulna kläderna, funnits hos en arbetare Cedervall i Näs. Anmälan hade derefter 30 Jan. gjorts hos kr.-länsman Lindström, som låtit fjerdingsmännen J. P. Hamberg från Grötlingbo och Olof Olofsson Sigvalls i Näs anställa undersökning, dervid en del af det stulna fannits hos en arbetare Cedervall, en annan del hos en arbetare Lindberg i Näs, hvarefter Gardell 1 Febr. häktades. Begge stölderna erkände Gardell 23 Febr., då ransakning med honom först företogs, och anhöll derjämte upprepade gånger om att samma dag få sin dom, sista gången under tårar, för att få förr slut på sin strafftid; men som dels en del af de stulna sakerna icke tillrättakommit, dels arbetarne Cedervall och Lindberg, hos hvilka en del funnits, nu haft uppgifter, som syntes skola fria dem från ansvar, blef för närmare utredning genom vitnesförhör, på åklagarens begäran, uppskof beviljadt till i dag. Nu hördes, efter aflagd ed, 5 vitnen, nämligen fjerdingsmännen J. R. Hamberg och Olof Olofsson Sigvalls, drängarne Karl och Johan Norman samt pigan Stina Lindström, och styrktes af Stina Lindström, Hambergs och Olofssons vitnesberättelser hvad som förut blifvit anfördt af Karl och Johan Normans, att Gardell i sällskap med Cedervall varit hos deras far och sålt 2:ne sängdynor för 10 kr., hvaraf 2 kr. blifvit strax betalta och att återstående 8 kr. sedan skulle lemnas till Cedervall, tilliggande Karl Norman, att de äfven samtidigt varit på bönemöte i granskapet.
Sedan åklagaren härefter yrkat ansvar å GardeH för 4:dje resan stöld och å Cedervall och Lindberg för tagen befattning med det stulna, detta senare så mycket mera som för Cedervall och Lindberg det bort vara tydligt, att Gardell, som jämte hustru och 4 barn var inhyst i Näs fattigstuga och åtnjöt fattigvård af socknen, icke kunde hafva några sängkläder och dylikt att sälja, afkunnades, efter öfverläggning utslag, hvarigenom Gardell för 4:dje resan stöld dömdes till straffarbete i 4 år och 5 års förlust af medborgerligt förtroende derutöfver, samt Cedervall att böta 40 kr. och Lindberg 25 khr., för tagen befattning med det stulna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Mars 1878
N:r 22

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset 27 Februari.
Fickstöld. Af rådhusrätten fortsattes idag å Cellfängelset ransakning med förre fästningsfången Wilhelm Petter Engström, angående den ifrån skomakaren Olof Andersson från Kappelshamn 5 Februari stulna plånboken med inneliggande 65 kronor. Skomakaren Olof Andersson uppgaf följande: Andersson hade 5 Februari å postkontoret erhållit ett bref från en sin son i Amerika jämte 65 kr., och hade han inlagt dessa i en plånbok, som derefter cd Vg i venstra bröstfickan å den påhafda rocken. Andersson hade derefter & gatan sammanträffat med Engström, som gjort sig bekant med honom och derefter lockat honom in på åtskilliga krogar, der färtäring intagits, att vid 4:ra-tiden på e. m. de aflägsnat sig från en krog å Adelsgatan, då Engström velat ledsaga Andersson hem till hans bostad; att de dervid passerat Kinbergs plats och stentrappan ned, hållande Andersson före, att under passerandet af stentrappan Engström stuckit sin hand in i Anderssons bröstficka och tillgripit plånboken, hvilken han dock först i bostaden saknat. Dagen derefter, eller 6 Febr., hade Andersson åter sammanträffat med Engström och då frågat honom, om han varseblifvit den saknade plånboken, hvilket denne förnekat, men likväl nu visat sig hafva pengar, som han dagen förut icke haft, och bjudit på bränvin. Engström nekade nu fortfarande för att hafva tillgripit plånboken, vidhållande sina 13 Febr. gjorda uppgifter om åtkomsten af penningarna. Tvenne vitnen hördes nu, efter aflagd ed, och berättade:
a) Åkaren Zakarias Larsson: att tisdagen 5 Febr. vid middagstiden Engström och Andersson kommit in på krogen nr 2 å Adelsgatan, då Engström bjudit på bränvin.
b) Kroguppasserskan Ida Frisk: att 5 Febr. Engström och Andersson innevarit å samma krog, då Engström bjudit på bränvin, att Engström förklarat sin glädje öfver att han råkat en gammal bekant; att de vid 4 tiden på e. m. aflägsnat sig från krogen, men Engström vid 7 tiden samma qväll dit återkommit och då visat sig hafva godt om pengar, som han förut icke synts hafva;
c) Muraren Karl Rosenlund: nära lika om sammanträffandet å krogen.
Vid häktandet innehade Engström endast 4 kr. 25 öre i silfver, men han hade förut vexlat 2 st. 10 kr.-sedlar hos torghandl. Jakobsson. Som Engström ihärdigt nekade för stölden och närmare utredning om de stulna sedlarne ansågs nödig, uppsköts målet ytterligare till 13 Mars kl. 12, och qvarsitter Engström under tiden i häktet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Mars 1878
N:r 18