Dödsfall. Rudolf Wilhelm

Min yngste Son Rudolf Wilhelms dödliga frånfälle den 2 dennes, i en ålder af 14 år 4 månader och 17 dagar får jag endast på detta sätt Slägt och deltagande Vänner tillkännagifva.
Veskinde Prestgård den 4 Mars 1875.
O. Klintberg.

Dödsfall. Rudolf Wilhelm

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Egendomsförsäljning.

Fabrikör Åhsberg lär sistl. tordag ha försålt sin egendom Lilla Hästnäs till landtbrukaren Hejdenberg från Norrlanda för 85,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Till ordförande

i nedannämnda socknars kommunalnämder och fattigvårdstyrelserna äro utsedde: i Lye, Hemmansegaren Petter Lydahl Mannegårds, i Weskinde, Hemmansegaren Johan Olsson Mickelgårds, i Gothem, Husbonden Carl Sedergren Wibby, i Wall, Hemmansegaren Petter Pettersson Kulstäde, i Lau, Husbondon Lars Ahlaqvist Husarfve, i Lojsta, Klockaren Olof Petter Wahlby, i Endre, Landtbrukaren Fredrik Jacobsson Lilla Halta, i Guldrupe, Husbonden Nils Larson Hastings, i Ahlskog, Husbonden Jacob Jacobsson Rommungs, i Mästerby, i fattigvårdstyrelsen Komministern R. Uddin, Fjäle, i kommunalnämden J. F. Sahlsten Sallmunds, i Barlingbo, Hans Nicklas Pettersson Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Dödsfall. Mårten Nicklas Fohlin

Tillkännagifves att min ömt älskade Make Mårten Nicklas Fohlin stilla afled vid Bläsnungs i Weskinde Måndagen d. 19 Januari 1874, kl. 4 e. m., i en ålder af 46 år, 8 mån., 1 dag. Djupt sörjd och saknad af Maka, Barn, Barnabarn och Syskon, samt Slägt och Vänner.
Sv. Ps.-B. N:o 346.
B. C. FOHLIN.

Dödsfall.
Mårten Nicklas Fohlin

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Dödsfall. Olof Petter Herman

Tillkännagifves att vår älskade Son Olof Petter Herman stilla och lugnt afsomnade på Kaungs i Westkinde den 15 Januari 1874 kl. 2 f. m., i en ålder af 16 år, 4 mån. och 20 dagar.
Sv. Ps-B. N:o 483 v. 3.
Maria Norrby.
G. Norrby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5

Enligt inkommen anmälan,

har Johan Olsson Stora Mickelgårds blifvit utsedd till Ordförande i Weskinde sockens kommunalnämnd.
Wisby Landskansli d. 31 Dec. 1873.
Rud. Horn.
Johan Hambræus.


Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1