Dödsfall. Maja Olsson

Vår kära moder Maja Olsson lämnade oss idag i en ålder av 90 år; djupt sörjd av oss, barnbarn, övrig släkt och vänner.
Slite den 27 aug. 1928.
Augusta och Johan Olsson.
Emma och Alfred Olsson.
Edla och August Olsson.
Edvard. Karl.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 28 Augusti 1928
N:r 201

Från landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 26 aug.
Dödsfall. I den höga åldern av nära 96 år avled i fredags f. hemmansägaren och kyrkovärden Olof Larsson, Hemmungs, Hablingbo.
Den gamle dannemannen, som under sin krafts dagar var en betrodd man, har intill det sista varit vid god vigör och dagligen deltagit i arbetet vid gården. Han deltog ännu för en månad tillbaka i slåttern.
Larsson var en intressant man, som hade väl reda på sig och kunde berätta om många upplevelser både från land och strand från mitten av förra århundradet.
Hans arbetsdag var lång. Vile den gamle hedersmannen i frid! Närmast sörjande äno åldrig maka och barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200

Dödsfall. Petter Viktor Eklund

Vår käre make och fader Petter Viktor Eklund lämnade oss i dag i sitt 84:e levnadsår kl. 7,45 e. m., djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Visby den 28 augusti 1928.
Vilhelmina Eklund.
Barnen.
Sv. Missfb. sångb. 427.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200

Födde och Död.

Födde:
Slakteriarb. Oskar Ivar Petterssons son, gjutaren Erik Helmer Aronssons son, skorstensfejaren Karl Ragnar Söderbergs dotter.

Död:
Änkefru Augusta Amalia Ahlqvist 71 år, 1 månad, 23 dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Dödsfall. Olof Larsson

Tillkännagives att min käre make och vår fader f. hemmansägaren Olof Larsson avled i dag i sitt 90 levnadsår, sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, broder, släkt och vänner.
Hemmungs i Hablingbo d. 24 aug. 1928.
Chatarina Larsson.
Maria och Jakob Jakobsson.
Emma och Olof Olofsson.
Sv. Ps. 424: v. 7.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Dödsfall. Maria Wiman

Att vår moder Maria Wiman, född den 27 april 1858, stilla och lugnt avled idag å Stenkumla ålderdomshem, varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Karby i Roma den 22 aug. 1928.
Barnen.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Dödsfall. Selma Johanna Karlsson

Tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd i dag efter en lång sjukdom hädankallat vår älskade maka och moder Selma Johanna Karlsson i en ålder av 83 år och 5 månader; djupt sörjd och saknad av oss, släktingar och många vänner.
Vala i Stenkyrka den 21 aug. 1928.
Karl Karlsson.
Agnes.
Sv. ps. 221: v. 3.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197

Dödsfall. Maria Charlotta Allard

Vår kära uppoffrande mor Maria Charlotta Allard lämnade oss idag i en ålder av 82 år.
Sörjd och i ljust minne bevarad av oss, barnbarn och barnbarnsbarn.
Örebro den 16 aug. 1928.
Barnen.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196

Dödsfall. Karl August Gustafsson

Att vår käre make och fader Karl August Gustafsson stilla och lugnt avled idag i sitt 70:de år efter endast några dagars sjukdom, lämnande oss i bitter sorg, tillkännagives härmed.
Sindarve i Hemse den 21 aug. 1928.
Anna Gustafsson.
Tyra och Oscar Hafdell.
Ingeborg. Greta. Gertrud.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196

Dödsfall. Jakob Petter August Pettersson

Att Herren Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade fader f. d. Hemmansägaren Jakob Petter August Pettersson, som hastigt avled i sitt hem vid Petarve i Sanda måndagen den 20 aug. 1928, i en ålder av nära 88 år, sörjd och saknad av oss, syskon, barnbarn samt släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Petarve i Sanda den 20 augusti 1928.
Edla och Leonard Pettersson.
Sv. Ps. 667, 1 vers.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195