Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 10 Maj,
kapten Törnqvist, kons:ne Romdahl, Enequist, handl. Grönstrand, hrr Hellsten, Sandin, doktorinnan Leijer, frök:na Andersson och Lundström. — Med »Gotland» 13 Maj, löjtn:ne Cederblad, Gyllenram, hrr Cramér, Schantz, Carlsson, Cedergren, Eriksson, Olsson, fru Svensson.

Från Kalmar: med »Thjelvar» 11 Maj, provincialläkaren dr Goës med familj, kapt:ne Ternstedt, Ohlson, Blomqvist, Sigfeldt, löjtn:ne Lange, Strandberg, Sellergren, Hammarström, Gyllenram, hrr Franzén, Uggla, Lindblad, Levin, Sunderup, Tieck.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Maj 1879
N:r 39

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Thjelvar» 8 Maj,
baron Åkerhjelm med fru, kapt. Hierta, grosshandl. Graham, kassör Frendin, konsul Vestberg, redaktör Jeurling, konsul Liljewalch, hrr Landgren, Eneman, Simmermacher, Andersson, fröken Vennerström. — Med »Klintehamn» 9 Maj, bruksegaren H. Jacobsson, hr Pettersson med fru och fru Stenqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1879
N:r 38

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Gotland 3 Maj,
grosshandl. Ludvig, kapt. Wahlqvist, hrr Hallberg, Montelius, Stålhammar, Holmström, frök:na Klingvall, Hasse, Sundell, Söderberg. — Med Gotland 6 Maj, landshöfdingen grefve Horn, källarmästar Malmqvist med fru, hrr Bolin, Blomström, Klintberg, Häglund, Andersson, Gryn, fröken Hagel.

Från Kalmar: med Thjelvar 4 Maj,
kapt. Almberg, hrr Burmeister, Cederberg, Malmros, fröken Lund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Maj 1879
N:r 37

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Thjelfvar», 1 Maj,
musikdirektör Kuhlau, hrr Dahlberg, Fahlström, Högstedt, Böös, Kahnberg, Vestberg, Åström, Nordström, Blomqvist, Fredsell, fru Eklund med dotter. — Med »Klintehamn» 2 Maj, konsul Öfverberg, hrr Bingmark, Jacobsson, Larsson, Hansson, Cedergren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Gotland 29 April,
hrr Larsson, Wöhler m., fru, Pallin, Andersson, Berger, Svedenius, Ahlin, Höglund, Berggren, bryggmäst. Pallin, frök:na Carlson och Sylvan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1879
N:r 35

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Visby» 25 April,
hrr Koch, Fosser, Blom och frå Eklund. Med »Klintehamn» 8. d., fru Hall. — Mel »Gotland» 26 April; hr Larsson.

Från Kalmar: med »Thjelvar» 24 April,
hrr Furtenbom och Kowalchsky.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 April 1879
N:r 34

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Gotland 23 April,
hrr Schöntahl, Berg, Hoflin, J. Jacobsson, Pettersson, Ahlström och Johansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 April 1879
N:r 33

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Visby 5 Dec.,
kapt. Arnelins med fru, banmäst. Nilsson med fru, ingeniör Smedberg, hrr Arpi, Norgren, Högstadius, Odin, frök:na Pettersson, Carlsson, Schantz.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1878
N:r 98

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Visby 28 Nov.,
redaktör O. Jeurling, handl. G. T. Hägg, kamrer Odin, hrr Smedberg, Heitman, Hallbom, fru Hoffman, fröken Myrsten. — Med Gotland 30 Nov., landshöfdingen grefve Horn, ingeniör Faustman, kapt:ne Gagner, Vessman, past. Sundblad, hrr Sundell, Hall, Höglund, Klemming.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 November 1878
N:r 96

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Thjelvar 26 Nov.,
ingeniör Holmberg, hrr Lagerheim, Veller, Linder.

Från Kalmar: med Visby 24 November,
kapten Nordvall, hr Barkleu.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 November 1878
N:r 95