Dödsfall Maria Margareta

Tillkännagifves, att min älskade maka, Maria Margareta efter en lång och tärande sjukdom stilla afled i Follingbo söndagen d. 11 dennes, i en ålder af 56 år, 1 månad och 20 dagar; sörjd och saknad af mig, barn, slägtingar och vänner.
P. O. Ljungberg.
Sv. ps.-b. 108: 2 och 4 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Maj 1879
N:r 42

Dödsfall Petter Adolf

Att vår ömt älskade son, Petter Adolf, efter ett kort och svårt lidande stilla afled på Hakuse i Björke den 20:de Maj 1879, i en ålder af 16 år, 2 mån. och 25 dagar; djupt sörjd och saknad af föräldrar, moroch farföräldrar, syskon och många barndomsvänner, varder härmed tillkännagifvet de slägtingar, som vid notifikationen blifvit förglömda.
Carolina Hägg. Petter Hägg.
Upp.-b 14: 13. Sv. ps.-b. 489: 6. 1 Kor. 2:9.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Maj 1879
N:r 42

Dödsfall Emma Kinberg

Vår älskade syster Fröken Emma Kinberg afled stilla i Visby efter en kort sjukdom den 15 Juni kl. 12,30 f. m., 78 år gammal. mSörjd och saknad af oss, öfriga släktingar och vänner samt trotjänarinna.
Syskonen.
Sv. Ps. 476 v. 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

Dödsfall.

Den 9 dennes afled i Stockholm, där han de senare åren varit bosatt, f. d. musikfanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente Gustaf August Holmström efter några månaders sjukdom.
Holmström var född 13 november 1840 i Stockholm. Vid tolf års ålder anstäldes han vid Svea lifgardes musikkår, där han kvarstod till år 1867. År 1871 inträdde han såsom underofficer i Gotlands infanteriregementes musikkår, från hvilken beställning han afgick med pension år 1896. Han var, flärdlög, vängäll, fridsam och rättrådig, i allo en hedersman, som äfven i motgången och bekymmer bibehöll ett gladt humör. Han sörjes närmast af maka, född Thuwander, nio söner, sonhustrur och barnbarn.
Jordfästningen ägde rum på söndagen å södra begrafningsplatsen och förrättades af komministern i Maria församling, Winberg, hvilken därvid höll ett högstömdt och anslående griftetal. Vid grafven utfördes af en sextett ur Positiomsartilleriregementets musikkår Chopins sorgmarsch, Integer vitae och Sof i ro. Ett synnerligen gripande intryck gjorde det, skitfver en värderad meddelare till Gotl. Alleh., då man såg åtta af den aflidnes nio närvarande söner med tårade ögon bära sin gamle fader till grafven och sänka honom i mullen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Löjtnant A. Ytterbergs son, snickaren Adolf Ekströms son, styrman K. F. Höglunds dotter.

Döde:
Pigan Kajsa Greta Nyberg 73 år, 5 mån. och 2 dagar, arbetaren Hans Toftén 82 år, 8 mån. och 14 dagar, flickan Augusta Olivia Gertrud Olsson 12 år, 4 mån. och 26 dagar. flickan Maria Matilda Elisabet Hallin 12 år, 3 mån. och 9 dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Maj 1879
N:r 41

Dödsfall Margaretha Sofia

Tillkännagifves, att provinsial-läkaren doktor Israel Kolmodins efterlemnade maka Margaretha Sofia, född Gerle, stilla afled i Visby fredagen den 16 Maj 1879, kl. 10,30 f. m., i en ålder af 84 år, 1 mån. och 28 dagar; sörjd och saknad af barn och barnabarn.
Dav. ps. 90: v. 10—12.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Maj 1879
N:r 41

Dödsfall Catharina Margaretha

Att min k. hustru, Catharina Margaretha, född Jakobsdotter, efter ett långvarigt och svårt lidande, lugnt och stilla afled, onsdagen den 7:de dennes, i en ålder af 62 år och 1 månad; varder härmed deltagande slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Vänge den 10 Maj 1879.
J. N. Bandelin.
Sv. ps.-b. 484, v:na 4, 5.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Maj 1879
N:r 40

Dödsfall Maria Catharina Engström

Tillkännagifves, att husbondeenkan Maria Catharina Engström, Angelbos i Lärbro, stilla afled i Visby den 14 Maj 1879, kl. 11,45 f. m., i en ålder af 63 år, 6 mån. och 9 dagar; sörjd och saknad af barn, barnabarn, slägtingar och vänner.
Sv. ps.-b. 491, v:na 10. 2 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Maj 1879
N:r 40

Dödsfall Jacob Petter Kindberg

Tillkännagifves, att min ömt älskade make, f. d. husbonden och kyrkovärden Jacob Petter Kindberg, stilla afled vid Kinner i Lummelunda den 13 Maj 1879, i en ålder af 63 år, 3 mån. och 13 dagar; djupt sörjd , och saknad af mig, barn och barnbarna slägtingar och många vänner.
Anna Catharina Kindberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Maj 1879
N:r 40

Födde och döde i Visby.

Födde:
Styrman K. A. Kolmodins dotter, arb. J. E. Rydins dotter, torghandl. Gustaf Johanssons dotter, statkarlen H. Gundbergs 2:ne döttrar, handl. A. Rundbergs dotter.

Döde:
F. smeden M. Rosvall, 70 år oeh 23 dag., hustru Johanna Kristina Veström, 45 år, 7 mån. och 17 dag., hustru Katarina Pettersson i Österby, 63 år, 1 mån. och 24 dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Maj 1879
N:r 39