Det råder oro i Danmark.

Som ett apropå till oroligheterna i Danmark publicera vi denna bild från
Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 september 1943
N:r 215

Italienska bergstrupper.

Italienska alpjägare, som fortsätta striden, ses här på marsch i Norditaliens bergstrakter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 september 1943
N:r 215

Striderna i Ryssland.

Bilden, som togs då staden Orel på mittfronten i Ryssland utrymdes av tyskarna,
visar hur en bro i stadens utkant spränges i luften.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 september 1943
N:r 213