Moralisk upprustning köper djurgårdsvilla.

Moralisk upprustning — den världsbekanta oxfordrörelsen från Caux — kommer att få ett eget högkvarter i Stockholm, närmare bestämt i Villa Alnäs på Djurgården.
Villa Alnäs ägs av professor Johnny Roosval, som nu blivit bofast på Gotland, närmare bestämt på Muramaris i Väskinde.

Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285

Alla personer inom Bro,

Weskinde, Hästnäs och Visby kommuner uppmanas att företaga ett Räfskall mändager 15 innevarande Januari i riktning från Bro till stranden vid Skälsö. Samlingen för Dreffolket blir vid O. Nordströms (t. d. Hesselius) bostad vid Broväg kl. 8 på morgonen, samt för skyttarne 1/4 mil från Visby å Lummelundaväg kl. 9.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Januari 1877
N:r 4

Auktion i Bro.

TISDAGEN DEN 2 DEC. 1952 kl. 11 f. m. låter Gösta Nilsson, Dacker, genom auktion försälja allt sitt lösöre, varav nämnes: ottoman, soffor, sängar, stolar, skrivbord och andra bord, bokhylla, Singer symaskin, väggklocka, speglar, mattor, porslin, kamin, div. husgeråd m. m. samt skjuthacka, slipsten, cykelkärra, skottkärra, damcykel, rullstol, div. taggtråd, järn till balkong eller järngrindar, takplåt, decimalvåg, trädgårdsstege, fönsterbågar, dörrar, slätharv, !bisamhällen, div. handredskap m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1953 eller vid anfordran.
Väskinde den 28/11 1952.
ERIK FORSLUND.

Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.

SPORTSPALTERNA

Gute fick stryk av FGIK i sin första seriematch.
Gute fick erkänna sig besegrat i sin första seriematch för säsongen. Det var FGIK som lade beslag på båda pinnorna genom att vinna med 11-8 i Sporthallen i går. Den talrika publiken fick dock valuta för entréavgiften, då matchen var både spännande och välspelad. I B-laagsserien vann Gute över FGIK med 11-10.
Fårösunds-tian hade ett markant övertag matchen igenom och det »klaffade» över lag. Gute, som saknade en del ordinarie mannar, hade emellertid inte sin bästa dag och resutatet får anses fullt rättvist.
Fårösund tog ledningen genom Bert Palmgren, som svarade för de två första fullträffarna. Ökad ledning till 3-0 kom genom Seth Norman. Därefter bröts målraden av Allan Pettersson Bolin ändrade resultatet till 3-1. Innan halvtidssignalen hann FGIK med ytterligare två mål genom Lasse Stuxberg och Bert Palmgren, medan Allan Carlsson och Allan Pettersson målade för Gute och reducerade till 5-4.
Andra halvleken började med utjämning för Gute av Lars-Östen Wallin. Lasse Sundahl gav emellertid FGIK ny ledning — en ledning som man sedan behöll matchen ut.
I hemmalaget gjorde såväl försvars- som kedjespelarna fullgoda insatser.
Fårösundskeepern Magnus Ström tillsammans med det övriga försvaret höll målet så rent som möjligt för objudna påhälsningar och A-kedjan, Seth Norman, Lennart Johannisson och Lasse Stuxberg får bästa betyget av anfallsspelarna.
I Gute debuterade »Puta» Persson i målet och gjorde en hedersvärd insats. F. ö. får A-kedjan bästa betyget.
Domare: Pelle Sigalet.

Målgörare: FGoIK: Lasse Stuxberg 4, Bert Palmgren 3, Seth Norman 2, Lasse Sundahl och Lennart Johannison,

Gute: Allan Pettersson 2, L. O. Karlsson 2, Rune Schmidterlöf, Sten Johansson, L. Ö. Wallin och Allan Karlsson.

B-Matchen: Gute: Bengt Wallin 2, Alf Lindvall 2, Ivar Hartman 2, Göran Engström 2, Olle Uhr 2 samt Freddy Jonsson.

FGoIK: Henning Hallin 2, S. A. Berg 2, Hans Christer Lindberg 2, Bertil Andersson 2, Stig Nordström och Arne Johansson.

BORDTENNIS:
Gute marscherar mot serieseger.

Gute går inte att hejda i bordtennisserien, tycks det. I går kväll blev det seger över Rone med 6-1. Om andraplatsen är ”det betydligt hårdare, där Rone och AIK ligger exakt lika. Men det blir kanske »skillsmässa» vid nästa Omgång då de båda lagen möts. Resultaten av gårdagens matcher blev:

Gute—Rone 6-1
V. Nilsson, Gute—K.G. Ronström, Rone, 1-2.
L. Holmö, Gute—L. Wallenholm, Rone„ 2-0.
Kj. Enström, Gute—L. E Nilsson, Rone, 2-0.
Holmö—Ronström 2-0.
Nilsson—Nilsson 2-1.
Enström—Wallenholm 2-0.
Enström/Holmö—Ronström/Nilsson 2-0.

AIK—VIF 6-4
B. Johansson, AIK—G. Andersson, VIF, 2-0.
B. Andersson, AIK—Y. Pettersson, VIF, 2-1.
S. Johansson, AIK—B. Löfgren, VIF, 2-1.
Andersson—Andersson 2-0.
B. Johansson—Löfgren 0-2.
S. Johansson—Pettersson 2-1.
Andersson/S. Johansson — Löfgren/ Andersson 2-1.

Klass 1:
Gute 4 4 0 0 24—7 8
Rone 3 2 0 1 13—10 4
AIK 3 2 0 1 12—9 4
HIF 2 0 0 2 8—18 0
VIF 3 0 0 3 5—18 0

Klass 2:
Norra:
Lummelunda—Hellvi 4—6 Martebo—Hörsne A O—6 Othem A—Endre 6—3
Hörsne 3 3 0 0 18—4 6
Othem 4 2 2 1 20—15 5
VAIS 3 1 2 0 16—1Q 4
Hellvi 3 2 0 1 13—13 4
Endre 4 1 1 2 15—21 3
Lummelunda 3 1 0 2 14—14 2
Martebo 4 0 0 4 5—24 0

Central:
VIF B—Eskelhem 6—0
Hörsne B—Gute B 1—6
Östergarn—Othem B 5—5
Väskinde A—AIK 3—6
AIK B 4 4 0 0 24—7 8
Gute B 4 3 0 1 21—10 6
VAIS A 4 3 0 1 21—11 6
VIF B 4 2 0 2 16—15 4
Othem B 4 1 1 2 19—17 3
Östergarn 4 1 1 2 14—19 3
Hörsne B 4 1 0 3 8—21 2
Eskelhem 4 0 0 4 6—24 0

Södra:
Alva—Lau 4—6
Ljugarn—Havdhem B 0—6
Rone B-Burs 6—0
Hemse—Stånga 6—0
Rone B 4 3 1 0 23—9 7
Havdhem B 4 2 2 0 22—13 6
Lau 3 2 1 0 17—9 5
Grötlingbo 3 2 0 1 16—9 4
Hemse 3 1 1 1 14—11 3
Alva 4 1 1 2 18—18 3
Burs 4 1 1 2 12—21 3
Ljugarn 3 0 1 2 5—17 1
Stånga 4 0 0 41 4—24 0

Lag-DM nästa söndag
DM i bordtennis fortsätter nästa söndag då det kommer att spelas om mästerskapen för tremannalag. AIK står även nu som arrangör och tävlingen är öppen för seniorer herrar, juniorer herrar samt damer. Spellokal blir baracken på Gutavallen och anmälningar tas emot av Allan Persson, tel. 2589 t. o. m. torsdag.

Gotlänningen
Lördagen den 22 November 1952
Nr 272

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på lördag änkefru Mina Ruther, Lilla Mickelgårds i Väskinde.

SJUTTIGFEM ÅR fyller på lördag förre hem.-äg.Anton Pettersson, Tomta i Rone. Jubilaren, som är född vid Tomta, har gjort sig känd som en kunnig jordbrukare och har arbetat upp och moderniserat gården som numera övertagits av en son på ett föredömligt sätt. Religiöst intresserad tillhör sjuttiofemåringen Salemförsamlingen i Burs.

FEMTIO ÅR fyller majoren på fortifikationskårens reservstat Ivar Ossiann, Göteborg, i dag. Han är född i Varberg och avlade studentexamen i Visby 1920.

Femtio år fyller på fredag hemmansägaren Bernhard Johansson, Myrände i Atlingbo. Femtioåringen, som är född vid Myrände och i ganska tidiga år fick överta gården efter fadern, är en intresserad och duktig jordbrukare, en gladlynt och sympatisk medmänniska. Han har fått motta en del uppdrag inom socknen, bl. a. som ledamot av kyrkorådet, kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen.

Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269

Rone och Gute delade DM-tecknen.

Siv Pettersson tog tre mästerskap.
Efter nära tolv timmars tävling i läroverkets gymnastiksal var årets DM i bordtennis klart. Att det drog ut så långt på tiden berodde till
stor del på att de flesta matcherna skall gå som femsetsmatcher. Sensationer kanske man inte skal tala om, men en liten överraskning var det att segertipade Lasse Holmö åkte ut mot stort spelande Kjell Enström i semifinalen.
När klockan var halv tio och den sista bolen slagits såg årets mästarlista ut så här:
Seniorer, singel: P. O. Enström, Gute.
Damer, singel: Siv Pettersson, Rone.
Juniorer: Alf Nilsson, Gute.
Oldboys: K. G. Ronström, Rone.
Seniorer, dubbel: Lasse Holmö/P. O. Enström, Gute.
D-:mer, dubbel: Siv Pettersson/Inger Kraaft, Rone.
Mixed: L. E. Nilsson/Siv Pettersson, Rone.
Alliså blev det Rone och Gute som tog allt och som individuellt bästa spelare blev Siv Pettersson, Rone, Hon fick tre DM-tecken, men hon hade det oväntat svårt i första singelmatchen där hon mötte säkert plockande Asta Dahlström, Gute, och fick använda fem set till segern. I juniorklassen var det inte så många deltagare, men det bjöds på vackert spel många gånger, särskilt i semifinalen mellan Alf Nilsson, Gute, och Sven Jonasson, Hemse. Finalen stod mellan två knattar, Alf Nilsson och den på centimetern lika långa Bertil Dahlgren, Rone. Bertil, som bara är 13 år, visade upp en plockning som var något alldeles extra. Han kommer, var så säker…
Singelfinalen mellan bröderna P. O. och Kjell Enström var stundtals av yppersta klass. 3-1 blev P. O.:s segersiffror o. det får väl anses som rättvist. I övrigt. är inte så mycket att nämna om årets DM, en sak kan vara värd att notera: Havdhem hade ingen man med så långt fram som i kvartsfinalerna i stora klassen. Bästa placering av Havdhemsspelarna fick nu basen själv genom sin andraplats i oldboysklassen. Fast »Ida» tyckte det var lite lättförtjänt att komma till finalspel utan match.
Återstår att nämna att arrangemangen i AIK:s regi gick bra. AIK-ordföranden Rune Qviström tillsammans med K. E. Pettersson delade ut priserna efter det att finalspel pågått i tre timmar.
Rune.

Semifinaler och finaler:
Seniorer, singel: Kjell Enström, Gute Lasse Holmö, Gute, 3—1. P. O. Enström, Gute—Bertil Andersson, VAIK, 3—0. Final: P. Q. Enström—Kjell Enström 3—1.
Seniorer, dubbel: Holmö/P. O. Enström, Gute—K. Blomkvist/S. Larsson, Havdhem, 3—0. Svärd/Andersson, VIF-VAIK —Hörling/Sjöberg, Väskinde, 3—2. Final: Holmö/Enström—Svärd/Andersson 3—0.
Damer, singel: Siv Pettersson, Rone Kerstin Hartberg, Väskinde, 3—0. Ella Olofsson, Gute—Inger Kraaft, Rene, 3—2.
Final: Siv Pettersson—Ella Olofsson, 2—0.
Damer, dubbel: Kerstin Hartberg/Evy Hansson, Väskinde—Ella Olofsson/Ingrid Othberg, Gute, 3—2. Siv Pettersson/Inger Kraaft, Rone—Ulla Jacobsson/Asta Dahlström, Gute, 3—0. Final: Pettersson/Kraaft —Hartberg/Hansson, 3—2.
Juniorer: Alf Nilsson, Gute—Sven Jonasson, Hemse, 2—0. B. Dahlgren, Rone —S. Hammarström, Havdhem, 2—0. Final: Nilsson-—Dahlgren 2—1.
Mixed: P. O. Enström/Ella Olofsson, Gute—H. Svärd/E. Hansson, VIF-Väskinde, 3—0. L. E. Nilsson/Siv Pettersson, Rone, 3—1. Final: Nilsson/Pettersson—Enström/Olofsson, 3—1.
Oldboys: K. G. Ronström, Rone—Gösta Hörling, Väskinde, 2—1. Ivar Wallin, Havdhem—Erik Larsson, AIK, walk. over.
Final: Ronström—Wallin, 3—0.
Nybörjare: Vikström, Gute—B. Pettersson, AIK, 2—0.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Sportspalterna.

VIF slog AIK med 13-11 i rafflande söndagshandboll.
Söndagens handbollsmatch mellan VIF och AIK blev en match helt i publikens smak. Utgången var oviss in i det s’sta och spänningen och spelkvalitén var av toppklass.
B-lagsmatchen mellan Gute och VIF blev också jämn och slutade 13—10, medan Gutes damlag vann övertygande med 9—2 över IFK.
Huvudmatchen började redan från första minuten i ett hårt uppskruvat tempo och VIF tog genast ledningen med 2—0 genom Ulle Stenbom. »Krullis) Johansson ordnade sedan AIK kivttering med två fullträffar. VIF fick därefter en straff, som emellertid Juteskog räddade elegant och spelet fortsatte i allt hårdare tempo. VIF tog ledningen och arbetade upp sig till 5—2, varefter lagen tillverkade vardera två mål och ställningen var 7—4. Lenhart Svennefelt reducerade till 7—5 och VIF kunde gå till halvtidsvila med en knapp men välförtjänt ledning.

ANDRA HALVLEKEN började med två AIK-mål, båda av Lennart Svennefelt. Lagen följdes sedan jämnt åt i målprotokollet och noteras kan en missad straff av AIK i mitten av halvleken. I slutminuterna kunde dock VIF avgöra matchen till sin favör.
I VIF gjorde Kurt Nilsson en comeback, som lovar mycket för framtiden.
Tillsammans med Kurt Ekström får han bästa betyget.
AIK-spelarna är mycket jämna och att nämna någon i första hand vore kanske inte rättvist. Nämnzes kan dock att laget fått en värdefull förstärkning i Blomgren från Växjö.
Arne Molin dömde och hade spelet väl i sin hand.

Målskyttar:
VIF: U. Stenbom 4, K. Nilsson 3, Oskarsson 3, G. Svennefelt 2, E. Olofsson 1.
AIK: L. Svennefelt 5, L. Johansson 3, Blomgren 2, Jonasson 1.

Gutedamerna
vann klart i en match mot IFK. Resultatet blev 9—2 och Gute ledde med 6—2 i halvtid. Gutes mål gjordes av: Britta Wiederkrantz 4, Lillan Åbom 3 D. Cederholm och Gunvor Gustrén 1. IFK:s mål gjordes av Lisbeth Wetterlund och Lill-Gull Björkkvist.

Gute B-VIF B 13—10.
Gutes B-lag vann över VIF med knappa 13—10. Gute hade dock ledningen matchen igenom.
Målskyttar för Gute: I. Hartman 5, L. Åbom 4, O. Pettersson, Å. Kroon, A. Lindvall och Vallin 1.
För VIF: Vestfelt, Aronsson, Lindstedt och Johansson 2, Antonsson och Björkkvist 1 vardera.

Svensk ishockeyseger.
Mellan 5.000 och 6.000-åskådare såg Sverige vinna också andra delen av ishockeylandskampen mot Norge på Jordal Amfi 3—1 (0—0, 2—0, 1—1) blev siffrorna på söndagskvällen, varför Sverige. alltså segrade med sammanlagt 9—3.
Första perioden slutade mållös trots många chanser för båda lagen. Fyra minuter in på andra perioden fångade »Stöveln» Öberg upp en passning från Nurmela och slog in 1—0. Flodqvist fick sedan träda i aktion för att freda sin kasse för närgångna norrmän innan Hogge Nurmela i 12:e minuten placerade den andra pucken bakom norske målvakten.
Norrmannen Ragnar Rygel reducerade till 2—1 men svenskarna kom igen och i 13:e minuten fastställde Nurmela slutresultatet till 3—1, siffror som i stort sett motsvarade spelfördelningen.

ORIENTERING:
KM o. godtemplar-DM till Magne Pettersson.
Godtemplar- och frisksportar-DM i orientering avgjordes i går i samband med att Slite och Othem höll KM.
Magne Pettersson var bäste man och han vann både godtemplarmästerskapet och Slites KM. I Othems KM blev det inte så stor konkurrens, då endast en man fullföljde, Åke Pettersson.
Banorna hade lagts av Sune Andersson och Tage Olsson och banlängden för seniorer var 11,5 km och för damer och juniorer 7,5. Av de 24 startande gick 18 i mål.

Resultat:
Slite-KM, seniorer: 1) Magne Pettersson, 1.42.34, 2) K. E. Löfqvist, 1.42.56, 3 )Ingvar Hansson, 1.57.21, 4) Arne Eriksson, 1.57.48, 5) Rune Svensson, 2.02.51.
Othem-KM: 1) Åke Pettersson, 2.45.23.
Godtemplar-DM, . seniorer: 1) Magne Pettersson, Lärbro, 1.42.34, 2) Bertil Hörnell, SGU, Visby, 2.02.30, 3) K.
E. Hammarström, Barlingbo, 2.02.51, 4) Stig Jacobsson, Roma, 2.05.27. 5) Sune Wirbing, Visby, 2.15.10. Juniorer; 1) Olle Hammarström, Barlingbo, 1.43.16; 2) Emil Pettersson, Lärbro, 2.43.28, 3) Falke Skottling, Lärbro, 2.31.37, 4) Jurgen Gardell; Lärbro, 2.34.37,. 5) Hilding : Norrby, Vall, 2.51.39. Damer: 1) Inga Britt Larsson, Roma, 2.26.48.
Frisksport-DM: 1) Ingvar Hansson, Slite, 1.57.21, 2) Åke Pettersson, Slite, 2.45.23.

199 märkesprov klara.
Hitintills har 199 prov för idrottsmärket rapporterats mot 263 vid samma tid i fjol, men Gotlands idrottsförbund räknar ändå med att årsresultatet skall bli över 600 märken, är några av de uppgifter man får i det duplicerade bladet »Idrottsmärkesnytt» som energiske IMO, Einar Smith, i dagarna sänt ut.
Den 4 aug. anlände årets första rapport och den kom från Stig Mehlqvist I 18. Första civila förening var Väskinde AIS, som redovisade 9 klara prov, därav 6 kvinnliga, i slutet av aug. Fjolårets tvåa i klass II av märkesserien, Hablingbo IK, leder f. n. klass I med 16 prov. Bland märkestagarna återfinnes många av fotbolls- och ishockeyspelarna. Just nu ser siffrorna ut så här:

MILITÄRA:
I 18 IK ….. 108 prov
A 7 IF ….. 27 prov
KA 3 IF ….. 25 prov

KLASS I:
Hablingbo IK ….. 16 prov
Klintehamns IK ….. 14 prov
Väskinde AIS ….. 9 prov

I landskampen mot Norge, där Gotlands motståndare är Inntröndelags Idrottskrets, leder norrmännen över Gotland med 213 —199 den 15 nov.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Nära 1.000 deltagare har anmälts till SLU:s rättskrivningstävling.

SLU-distriktets rättskrivningstävling i morgon kväll har samlat mycket stort intresse över hela Gotland. Sålunda kommer det att tävlas på 55 platser, och det anmälda deltagareantalet uppgår till 929. Samtliga SLU-avdelningar arrangerar tävlingen, och i en del av avdelningsområdena är tävlingar anordnade på två olika platser.
Det högsta deltagareantalet har Stenkyrka avd. anmält med 45 st., närmast följd av Hablingbo-Silte o. Hemse—Alva med 40, Rute-Bunge och Etelhems avd. med 35 vardera samt Kräklingbo med 30. Ingen avdelning ligger under tiotalet anmälda. Lokaler för tävlingen blir i allmänhet skolor, och som uppläsare kommer till allra största delen lärarkrafter att fungera. På varje tävlingsplats finns dessutom en kontrollant, som tillser att de tävlande går fullt just till väga. De tävlande behöver endast medföra penna och ev. radérgummi, då papper kommer att tillhandahållas av arrangörerna. Rättskrivningsuppgiften är lättare än den som förekom vid fjolårets tävling, vilken av många ansågs för svår. Vid rättningen av skrivningarna kommer Svenska Akademiens brdlista över svenska språket att följas. Det finns möjlighet att ännuanmäla sig till tävlingsledaren i ortens SLU-avdelning för ett deltagande i tävlingen. Denna tävling, liksom alla övriga som SLU anordnar, är ju öppen för vem som helst att delta i. Därför är även icke SLUmedlemmar välkomna i tävlingslokalerna i morgon kväll. På en del håll kommer de högsta klasserna i folkskolan att delta i tävlingen, Deltagarna i tävlingen skall vara i resp.
tävlingslokaler kl. 19.30, så att tävlingen kan igångsättas precis kl.
19.45. Rättskrivningsprovet är författat av SLU:s distriktstävlingsledare Arvid Andersson, Visby.
Tävlingslokalerna är följande: Fårö östra skola, Hangvars kyrkskola, Lokrume bygdegård, Lärbro kyrkskola, Martebo skola, Boge skola, Fårösunds folkskola, Stenkyrka skola, Lummelunda skola, Tingstäde skola, Väskinde skola, Ekeby skola, Dalhems folkskola, Lövsta lantmannaskola, Halla bygdegård, Hörsne skola, Norrlanda skola, Vallstena skola, Eskelhems skola, Follingbo skola, Hejde bygdegård, Mästerby folkskola, Stenkumla skola, Träkumla skola, Vall skola, Visby SLUexp., Vänge bygdegård, Väte hemvärnsgård, Ala skola, Alskogs skola, Burs bygdegård, Etelhems folkskola, Garda folkskola, Kräklingbo folkskola, Lye skola, Närs folkskola, Stånga skola, Östergarns bygdegård, Eksta skola, Fardhems folkskola, | Klinte kyrkskola, Hemse folkhögskola, Levide IOGT-lokal, Linde skola, Fide folkskola, Grötlingbo skola, Hablingbo folkskola, Silte skola, Hamra skola, Havdhems folkskola, Vamlingbo Andersegården, Sundre fyrvaktate Hägg, Näs skola, Rone kyrkskola och Öja bygde| gård.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar har under förfluten vecka haft sammankomster i Eksta, Sanda och Stenkumla samt måndagen den 10 november i Väte och Vänge.
På torsdag den 13 november blir det sammankomst kl. 14 i Hemvärnsgården i Gothem (för Gothem och Norrlanda) och kl. 19.30 i Bygdegården i Bäl (för Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäl) samt tisdagen den 18 november kl. 14 i Kyrkskolan i Hangvar (för Hangvar och Hall) och kl. 19.30 i Bygdegården i Väskinde (för Väskinde och Lummelunda).

Gotlänningen
Tisdagen den 11 November 1952
Nr 262