Dansk trålare på grund vid Ytterholmen.

En dansk trålare, Kitten R 42 av Rönne, gick natten till i dag på grund vid Ytterholmen utanför Rone. Trålaren står på insidan av holmen och på relativt lugnt vatten.
Två fiskebåtar gick på förmiddagen ut från Ronehamn för att undsätta haveristen. Enligt uppgift lär trålaren inte stå så hårt på grund, och man räknar därför med att kunna dra den flott och införa den till Ronehamn.
Det var besättningen på en annan dansk fiskebåt som slog larm, då man i morse i radio hört att »Kitten» gått på grund.
Livräddningsbåten Bror Ulrich från Hoburgen beordrades att gå ut för att söka efter trålaren. Så fort rapport ingått till sjöräddningencentralen i Tingstäde att trålaren strandat vid Ytterholmen återkallades »Bror Ulrich» med hjälp av radiotelefoni.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Auktion i Tingstäde.

LÖRDAGEN DEN 6 DEC. kl. 11 f. m. låter disponent Nils Persson, Mejeriet, genom offentlig auktion som hålles i Gymnastiklokalen till följe avflyttning till fastlandet försälja sitt lösöre varav nämnes: Matrums-möbel av ek, vit möbel, sängkammarmöbel, skrivbord, bokhyllor, soffor, 6 fåtöljer, sybord, radiobord, sängar, 2 dubbelottomaner, byråar, spegel, div. bord och stolar, oljemålningar och andra tavlor, väggur, radio, ny Husqvarna symaskin, tvättmaskin Maytag, vridmaskin, mangel, div. el. armatur, d:o kokplatta och strykjärn, 3 golvlampor, fotogenlampor, dammsugare, korkmattor, 2 st. mjuka mattor, kokosmatta, större trasmattor och gångmattor, div. koppar varav större kittel, glas, porslin, fat, konservglas, böcker, rullgardiner, gardinstänger, isskåp, våg, köttina, gräsklippningsmaskin, solparasoll, trädgårdsmöbler, d:o slang, skidor, spark, en herr- och en pojkcykel m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1953 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. — Tel. Romakloster 57.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

De gotländska luciakandidaterna

som de senaste dagarna presenterats på stora festligheter i Tingstäde och Slite samt på biograferna i Visby, gjorde i går kväll också ett gästspel i IOGT:s ordenssal i Visby, där loge-medlemmarna just satt bänkade kring kaffeborden. För presentationen svarade red. Börje Sehlin, och de söta flickorna, som uppenbarligen inte gjorts full rättvisa av fotografen, mottogs med hjärtliga applåder. Sedan de även paraderat på Hansa-bio och uppvaktat både biografens och ordenssalens publik med sina insamlingsbössor, undfägnades de med kaffe och lussekatter m. m.
Vid samkvämet, som gick i adventets tecken, gav folkskollärare Uno Person en med stort intresse åhörd orientering om kyrkobrödrarörelsen och folkskollärarna Karl Lindström och Gösta Larsson bjöd på solosång och musik. Unison sång utfyllde programmet, och vidare erinrades om att logen som vanligt på den första skyltsöndagen anordnar samkväm med kaffeservering och musik av IOGT:s musikcirkel, denna gång också syföreningsauktion, samt söndagen därpå intagningsmöte, diskussion om logens bibliotek m. m.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

Stenkyrka kyrkliga ungdomskrets

hade i söndags månadsmöte i Tingstäde. Man samlades i kyrkan, där kyrkoherde Björlander hälsade välkommen. Kantor Olsson höll ett intressant föredrag om Johan Sebastian Bach och spelade några av dennes kompositioner. Sedan samlades man i Gazeliigården, där kaffebordet väntade. Medan kaffet dracks, sjöngs några sånger. Luciafesten skall hållas i Tingstäde den 13 december. Lucia och tärnor valdes. Julfesten beslöts att hållas i Stenkyrka den 11 januari. Sedan sjöngs några sånger. Mötet avslutades i kyrkan med nattvardsgudstjänst.

Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277

Operetten »Min syster och jag»

som blivit en sådan stor succé och visats för fulla hus på landsbygden och i Visby kommer i kväll till Havdhem. I morgon blir det matiné i Tingstäde och på kvällen ges en extra föseställning i Arbetareföreningens lokal i Visby kl. 19.

Gotlänningen
Lördagen den 22 November 1952
Nr 272

Nära 1.000 deltagare har anmälts till SLU:s rättskrivningstävling.

SLU-distriktets rättskrivningstävling i morgon kväll har samlat mycket stort intresse över hela Gotland. Sålunda kommer det att tävlas på 55 platser, och det anmälda deltagareantalet uppgår till 929. Samtliga SLU-avdelningar arrangerar tävlingen, och i en del av avdelningsområdena är tävlingar anordnade på två olika platser.
Det högsta deltagareantalet har Stenkyrka avd. anmält med 45 st., närmast följd av Hablingbo-Silte o. Hemse—Alva med 40, Rute-Bunge och Etelhems avd. med 35 vardera samt Kräklingbo med 30. Ingen avdelning ligger under tiotalet anmälda. Lokaler för tävlingen blir i allmänhet skolor, och som uppläsare kommer till allra största delen lärarkrafter att fungera. På varje tävlingsplats finns dessutom en kontrollant, som tillser att de tävlande går fullt just till väga. De tävlande behöver endast medföra penna och ev. radérgummi, då papper kommer att tillhandahållas av arrangörerna. Rättskrivningsuppgiften är lättare än den som förekom vid fjolårets tävling, vilken av många ansågs för svår. Vid rättningen av skrivningarna kommer Svenska Akademiens brdlista över svenska språket att följas. Det finns möjlighet att ännuanmäla sig till tävlingsledaren i ortens SLU-avdelning för ett deltagande i tävlingen. Denna tävling, liksom alla övriga som SLU anordnar, är ju öppen för vem som helst att delta i. Därför är även icke SLUmedlemmar välkomna i tävlingslokalerna i morgon kväll. På en del håll kommer de högsta klasserna i folkskolan att delta i tävlingen, Deltagarna i tävlingen skall vara i resp.
tävlingslokaler kl. 19.30, så att tävlingen kan igångsättas precis kl.
19.45. Rättskrivningsprovet är författat av SLU:s distriktstävlingsledare Arvid Andersson, Visby.
Tävlingslokalerna är följande: Fårö östra skola, Hangvars kyrkskola, Lokrume bygdegård, Lärbro kyrkskola, Martebo skola, Boge skola, Fårösunds folkskola, Stenkyrka skola, Lummelunda skola, Tingstäde skola, Väskinde skola, Ekeby skola, Dalhems folkskola, Lövsta lantmannaskola, Halla bygdegård, Hörsne skola, Norrlanda skola, Vallstena skola, Eskelhems skola, Follingbo skola, Hejde bygdegård, Mästerby folkskola, Stenkumla skola, Träkumla skola, Vall skola, Visby SLUexp., Vänge bygdegård, Väte hemvärnsgård, Ala skola, Alskogs skola, Burs bygdegård, Etelhems folkskola, Garda folkskola, Kräklingbo folkskola, Lye skola, Närs folkskola, Stånga skola, Östergarns bygdegård, Eksta skola, Fardhems folkskola, | Klinte kyrkskola, Hemse folkhögskola, Levide IOGT-lokal, Linde skola, Fide folkskola, Grötlingbo skola, Hablingbo folkskola, Silte skola, Hamra skola, Havdhems folkskola, Vamlingbo Andersegården, Sundre fyrvaktate Hägg, Näs skola, Rone kyrkskola och Öja bygde| gård.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag f. timmermannen August Björklund, Flenviker i Hangvar. Han har varit sjöman och seglat vida omkring som timmerman. Trots sin höga ålder är han alltjämt pigg och kry och klarar sig på egen hand.

SJUTTIO ÅR fyller söndagen den 16 november fru Elin Ansén, Björkebos i Follingbo. Hon är född vid Smiss i Alskog och har sedan sitt giftermål med Jacob Ansen 1907 varit bosatt i Follingbo. Efter makens bortgång 1919 övertog hon skötseln av gården Björkebos, som, hon sedan innehade en lång följd av år.

Sjuttio år fyller på onsdag lantbrukaren Gustaf Arvid Lindqvist, Vestris i Tingstäde.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fiskaren Niklas Nyberg, Malms i Hellvi. Född i Hellvi var han under några år stenarbetare, men trivdes bättre med livet på de fria vidderna och återgick därför till yrkesfisket. Man kan ta för givet att hans många vänner kommer ihåg honom på högtidsdagen.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag fru Berta Wullfcrona, maka till hemmansägaren Ivar Wullfcrona, Engvards i Träkumla.

På onsdag fyller försäljaren Emil Gottlander, Burs i Norrlanda, femtio år. Han är född i Norrlanda och har tidigare innehaft en mindre affärsrörelse.

Gotlänningen
Lördagen den 15 November 1952
Nr 266

Lantmäterisammanträde

för verkställande av förrättning enligt lagen om enskilda vägar beträffande skiftesvägarna i första och andra skifteslagen i Hejnums socken, Tingstäde kommun, kommer att hållas i Hejnums skola tisdagen den 2 december 1952 klockan 9.00. Sakägarna kallas härmed till sammanträdet och anmanas att därvid förete tillgängliga åtkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att föra talan vid förrättningen.
Visby den 12 november 1952.
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström
Distriktslantmätare.

Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265

Mejeriet i Lärbro bör bibehållas.

Vid ett extra sammanträde i lördags deklarerade nordergutarna så gott som enhälligt att driften vid Lärbro mejeri bör bibehållas. Det konstaterades att en total centralisering knappast kan vara önskvärd vid bl. a. eventuell krigsfara.
Till det talrikt besökta sammanträdet, som hölls i bygdegården, hade styrelsen utarbetat driftskalkyl omfattande fyra alternativ. Man uttalade sig därvid för det första, »Bibehållandet av driften vid Lärbro och Tingstäde mejerier». Enligt alternativ två skulle driften vid Lärbro mejeri nedläggas och mjölken överföras till Tingstäde. Alternativ tre innebar att Tingstäde-mejeriet skulle nedläggas och mjölken därifrån fördelas på Lärbro och Visby mejerier, medan man enligt alternativ fyra skulle nedlägga både Lärbro och Tingstäde och sända all mjölken till Visby. Styrelsen för Gotlands läns mejeriförening får nu vidare behandla problemet.

Gotlänningen
Måndagen den 10 November 1952
Nr 261