Passagerarelista.

Från Stockholm 10 d:s.
Löjtn. Kraemer, hrr Boman, Burg, Åkerberg, Carlsson och Jäderin.

Från Kalmar 12 d:s.
Disponenten Vickström; fröken Segebaden.

Från Stockholm 12 d:s.
Kapt. af Forselles, sjökapt. Ekström, hrr Lallerstedt, Bastman, fru Wawrinsky, frök. Högstedt

Från Stockholm 14 Okt.
Hrr Ludvig, Pettersson, Lundgren, Schön, Odin; fru Dahlström.

Gotlänningen
Lördagen 14 Oktober 1876
N:r 82

Passagerarelista.

Från Kalmar 8 d:s.
Hrr Häggström, Burmeister, Ström.

Från Stockholm 9 d:s. Löjtn. Husberg, kapt. Zilfelt, depart.-chef. Gerle, hrr Kastman, G. Herlitz: frök, Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Oktober 1876
N:r 81

Passagerarelista.

Från Stockholm 5 Okt.
Hrr Grönstrand med familj, Forsberg, Lönnqvist, Ödin, löjtn. Baumgarten; frök. Baumgarten.

Från Kalmar 5 Okt.
Fröke Fredrikson.

Från Stockholm 7 Okt.
Major Ihre, kapt. Rothstein, hrr Björkegren, Svanberg, Linderoth; fruarna Settervall, Svensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Oktober 1876
N:r 80

Passagerarelista.

Från Kalmar 1 Oktober.
Baron Åkerhjelm, hr Nordgren; frök. Wetter.

Från Stockholm, 3 Okt.
Hrr Österberg, Nyckander, P. Pettersson, Magnusson, Johansson, Lindström; fru Ekström, frök. Enström.

Gotlänningen
Tisdagen 3 Oktober 1876
N:r 79

Passagerarelista.

Från Stockholm 25 d:s.
Notarien Donner, hrr Enroth, Jonsson, Westberg, Pettersson; fru Byström; frök. Eneqvist.

Från Stockholm 26 d:s.
Hrr Klingvall, Tuvander, Westberg, Regnér, Danielsson, Lund, Kant, Svsnsson; frök. Åsell, Pettersson.

Från Stockholm 27 d:s.
Magister Egnell, boktryckaren Jeurling med fru, hrr Pettersson, Jacobsson med fru, Hellbom, fru Sjöberg, hrr Levander, Clasoa, Romdahl.

Från Stockholm 28 d:s.
Byggm. Magnusson, doktor Berlin, kapt. Cube, hrr Kernell, W. Berglund, M. Klintberg, Thomsson, Hauffman, Lindström; grefvinnan Horn, fruarne Ödin, Pettersson, frök. Hagberg.

Från Kalmar samma dag.
Hr Sjölander.

Från Stockholm 30 Sept.
Kapt: Jacobssen, hrr Schmidt, Westberg, Weitling, Langberg, frök. Bachér.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 September 1876
N:r 78

Passagerarelista.

Från Kalmar 24 Sept.
Hrr Johansson, Pettersson, Högstedt; fru Berggren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 September 1876
N:r 77

Passagerarelista.

Från Kalmar 21 d:s:
frök:na Belfrage, Romin.

Från Stockholm 21 d:s:
frök:na Pettersson, Winter.

Från Stockhelm 23 Sept.
Major Akrell, notarien Sandberg, iotendenten Widegren direktör Lippe, öfversten v. Vegesach, dokt. Leijer, konsul Arweson; hrr Lyth, Andreas, Boman; fru:na Norman, Ericsson; frök:na Hellman, Levin, Blomberg, Nordberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 September 1876
N:r 76

Passagerarelista.

Från Kalmar 17 d:s.
Kapt. Törnqvist; hrr Rosin, Danielsson, Forsser; fruarna Elffors, Franzén, Rosin; fröknarna Lagerberg, Hentzell.

Från Stockholm 19 Sept.
Löjtn. Husberg, major Gahoe: hrr Pettersson, Ekström, Johansson; fru Tenning; frök. Johansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 September 1876
N:r 75

Passagerarelista.

Från Stockholm 12 d:s.
Gen.-tulldirektör Bennich, hrr Rundberg, Linder, Karlsson; fruarna Wengelin, Planting-Berglo; frökina Pettersson, Gardell, Planting-Berglo.

Från Stockholm 13 d:s.
Löjtn. Rosell, konsul Öfverberg, hr Smitterberg och fru Smitterberg.

Från Stockholm 14 d:s.
Baron Akerhjelm med fru, hrr Dablgren, Öfverberg, Lundin, R. Ludvig.

Från Stockholm 16 d:s:
Löjtn. Lovén, apotek. Marelius; hrr R. Löfqvist Heitman ; fru:na Pihl, Nilsson, Hellman; fröken Klint.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 September 1876
N:r 74

Passagerarelista.

Med THJELVAR från Nynäs 6 maj:
Doktor Hagstrand (2), hrr Carnell, Samuelsson, Bolling; fruar Pfeiff, Grönvall, Bergman, Kahlström; frknr Nilsson, Wanlström, Nilsson; 2 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 Maj 1913
N:r 102