GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
Luciafest hade i lördags kväll anordnats av Östergarns SLU-avd. i bygdegården, som var fylld till absolut sista plats. Lucia med sex tärnor och tre småtomtar framförde stäraningsfulla Luciatablåer och bjöd även alla på kaffe. Hr Einar Eriksson bidrog med fiolmusik. Lucia var Britt Bodin.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

SPORTSPALTERNA

Orienterings-DM i Södertälje-trakten.
Gotlands idrottsförbunds orienteringskommitté sammanträdde i går bl.a. för att konstituera den nya styrelsen. Vidare diskuterades vårprogrammet samt nästa års DM som antagligen kommer att gå i Södertälje-trakten och förläggas i samband med någon landskamp, exempelvis friidr6tten mot Tyskland.
Styrelsen fick följande sammansättning: ordf. Stig Runeborg, vice ordf. Wille Malmgvirt, sekr. Alvar Olin, bitr. sekr. Tage Olsson (nyvald), kas-sär Einar Ebing, orienteringsombudsman Folke Nyberg (nyv.), damkonsulent Asta Carlsson, rekryteringsombudsman Bertil Möllerström, bankonsulent Stig Bengtsson, samt utan särskild funktion Gillis Bladh (nyvald).
De avgående ledamöterna Anders Dahlin, Jan Silvén, Magne Malmberg och Sture Klasén avtackades av ordf.
Förslaget till vårens orienteringar ser ut enligt nedanstående:
6/4 Roma-lunken
19/4 Klubbdagen
3/5 Korpen (AIK-GA)
15/5 Vårträffen (VOK)
Programmet för hösten skall utarbetas av VU och föreläggas på nästa sammanträde.
Vidare är det, enligt SOFT:s önskan, troligt att DM i budkavle arrangeras under våren, men man måste då begära att få förlänga säsongen. Kristi Himmelsfärdsdag, d. 14 maj, har man i så fall tänkt sig som tävlingsdag. Även DM i fälttävlan (arrangör A 7) är det tal om skall flyttas från höst-till våsäsongen.

Rekordjämn topp i centrala bt-serien.
»Terminsavslutning» i bordtennisserierna var det i går kväll vad div. II beträffar. Högsta serien slöt som bekant redan den 28 nov. Nästa omgång blir den 9 jan.
Resultaten:

Norra serien:
Martebo GoIK—Othems IF 0-6
Väskinde AIS B—Hellvi SK ej sp.
Lummelunda IF—Hörsne IF 3-6
Hörsne 5 5 0 0 30-9 10
Othem 6 4 1 1 32-19 9
Endre 5 2 1 2 21-21 5
Väskinde B 4 1 2 1 18-16 4
Hellvi 4 2 0 2 13-19 4
Lunamelunda 5 1 0 4 21-26 2
Martebo 5 0 0 5 5-30 0

Södra serien:
Burs— Havdhem B 0-6
Hemse—Lau 5-5
Rone B—Ljugarn 6-0
Grötlingbo—Stånga ej spelad.
Havdhem 6 4 2 0 34-17 10
Rone 6 4 1 1 33-15 9
Lau 5 3 2 0 28-18 8
Hemse 5 2 2 1 25-17 6
Alva 5 2 1 2 24-18 5
Grötlingbo 4 2 0 2 20-15 4
Burs 5 1 1 3 12-27 3
Ljugarn 5 0 1 4 6-29 1
Stånga 5 0 0 5 4-30 0

Centralserien:
Hörsne B—Östergarn 3-6
VIF B—VAIS A 0-6
Othem B—AIK B 2-6
Gute B—Eskelhem 6-0
Väskinde A 6 5 0 1 33-11 10
Gute B 6 5 0 1 33-13 10
AIK B 6 5 0 1 33-15 10
Östergarn 6 3 1 2 26-22 7
Othem B 6 1 2 3 22-30 4
VIF B 6 2 0 4 16-27 4
Hörsne B 6 1 0 5 11-33 2
Eskelhem 6 0 1 5 11-35 1

Rekordanmälningar till bandy-DM.
16 lag har anmält sig till bandy-DM, som kommer att sätta igång så snart vädret det medger, dock inte före jul. Det är med andra ord rekordstärt deltagande. Lagen är indelade i tre serier, nämligen södra och norra för seniorerna och en mästerskapsserie för juniorerna. Indelningen blir:

Norra serien: Visby AIK, IF Gute, IFK Visby, Lärbro IF, Slite, IF och Roma IF.
Första speldagens matcher blir: Gute—IFK, Roma—VAIK, Lärbro-Slite.
Södra serien: Klintehamns IK, Eksta IF, Hablingbo IK, Hemse BK och Vamlingbo GIF.
Första speldagen möts: Klintehamn—Eksta, Hablingbo—Hemse, Vamlingbo spelar i sin första match i andra omgången mot Hablingbo i Vamlingbo.
Juniorserien: VAIK, VIF, Gute, Klintehamn och Levide.
Första speldagen: Klintehamn—Gute och Levide—VAIK. VIF får i sin premiärmatch ta sig an VAIK.

Beträffande domare
så finns det ett 10-tal att räkna med i vinter. En kurs för bandydomare kommer att anordnas i Visby i nästa vecka, troligen redan på tisdag men särskild kallelse därom utfärdas senare.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på söndag fru Desideria Nilsson, Hemse Ålderdomshem. Hon är född i Burs och har i många år varit bosatt i Alva.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på söndag fru Amanda Petersson, Folkedarve i Akebäck. Jubilaren, som är bördig från fastlandet och maka till förre lantbrukaren Ernst Petersson, tillhör metodistsyföreningen i hemsocknen.

FEMTIO ÅR fyller om söndag pastor Villie Hellgren, Hallstavik. Han är gotlänning till börden — föräldrarna var bosatta i Visby men flyttade senare till Hogrän. Tidigt kom han med i den kristna verksamheten, studerade vid Örebro missionsförenings missionsskola och var ute som evangelist. Åren 1927-1931 genomgick han Betelseminariet och var därefter verksam inom olika distrikt av baptistsamfundet, bl. a. Gotlands. Han har varit pastor och församlingsföreståndare i Kårsta, Skedevi och Borgholm och är numera sedan en del år i Hallstavik. På de olika platser, där han varit verksam som baptistpastor, har han i regel också tagit del i kommunalt arbete, och vidare har han varit livligt engagerad i nykterhetsarbetet.

Femtio år fyller på söndag fru Svea Davidsson, Stora Röstäde i Ekeby. Hon är född i Barlingbo och maka till vägarbetaren Gunnar Davids-son.

Stenarbetaren Ivar Silvergren, St. Gåsemora, Fårö, fyller på söndag femtio år.

Förre fiskaren Helmuth Andreasson, fyller på söndag femtio år. Han är bosatt vid Lilla Klintegårda i Väskinde.

På söndag fyller fiskaren Vilhelm Nilsson, Hallvide i Östergarn, femtio år. Han har tidigare varit trafikbilägare.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

SPORTSPALTERNA

Näst sista omgången i klass II-bt på fredag.
På fredag fortsätter bordtennisen i klass II. Det blir full omgång de tre grupperna och sedan återstår endast en omgång innan juluppehållet och den går fredagen den 19.
Morgondagens matcher blir:

Norra serien:
Martebo GoIK—Othems IF Väskinde AIS B—Hellvi SK Lummelunda IF—Hörsne IF Endre IF står över.

Centrala serien:
Hörsne B—Östergarns IK Visby IF B—Väskinde Othem B—Visby AIK B IF Gute B—Eskelhems GIF.

Södra serien:
Burs GIF—Havdhems IF B Hemse BK—Lau GIF Rone GoIK B—Ljugarns IF Grötlingbo IF—Stånga IF

Klass I är färdigspelad för hösten så när som på matchen lone—VAIK, vilken som bekant inte blev avgjord förra fredagen. Bt-kommittén har här avgörandet om hand.
I samtliga de fyra serierna börjar våromgången den 9 januari.

Luciafest hos AIK.
Visby AIK:s handboilsektion har i morgon kväll sin egen Lucia-fest med skön Berit Pettersson som Lucia. Det tycks f. ö. bli en trevlig afton, då bl. a. kände humoristen och historieberättaren Erik Gadd, spexmakaren Lasse »Lera» Larsson och »visslerskan» Britt Pettersson lovat medverka.

Vätepojke segrade i hemvärnsrekrytkurs.
En kurs för hen värnrekryter har varit anordnad vid I 18 veckan 30/116/12. I kursen har deltagit ett 30-tal ungdomar från hela ön i åldern 16-18 år. Chef för kursen har varit kapter. Löwin och instruktörer serg. Sturewilt och överfurir Sjölin. Övningarna har bedrivits som enskild utbildning och omfattat militärt uppträdande, vapenkunskap, skjutning, terrängtjänst, order- och rapporttjänst, soldatundervisning samt kartläsning och orientering. Kursen avslutades lördagen den 6 december med en fälttävlan omfattande enskild fältskjutning, cykelorientering och avståndsbedömning. Efter tävlingens slut förrättade hemvärns-officeren överstelöjtnant Löwenborg orisutdlning och avtackade ungdomarna för det intresse de visat /ålder övningarna och framhöll vikten av att bygga vidare på den grund de nu erhållit under denna kurs.
Resultat av fälttävlan:
1) Olof Söderdahl, Väte hvo,
2) Inge Magnusson, Västerhejde hvo,
3) Nils-Åke Jansson, d:o,
4) Ulf Hansson, d:o,
5) Bertil Bonnevier, Visby hvo,
6) H. Högberg, d:o.
7) Gunnar Lilja, Västerhejde hvo.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

Nykterhetsrörelsen.

Såsom vi förut nämt, har Gefle nykterhetsförening beslutat att till kungl. m:t aflemna en böneskrilt om åtgärders vidtagande till dryckenskapslastens hämmande. Denna petition, som, för underskrifters erhållande, kringsändts i hela vårt land, har erhållit 57,706 underskrifter från 772 särskilda orter, Gotlands län har bidragit med 1,562 underskrifter, nämligen från Grötlingbo 56, Hafdhem 38, Hejde 49, Hogrän 68, Rone och Eke 59, Sanda 14, Tofta och Sanda 96, Träkumla 83, Wamlingbo 116, Wisby 860, Wäte 27, Öja 49, Östergarn 56.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Januari 1877
N:r 5

GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
Rödakorskretsen hade i lördags kväll sin årliga syföreningsauktion i bygdegården, som var i det närmaste fullsatt. Sedan hr Thure Alfström hälsat välkommen vidtog auktionen av syföreningsarbeten med hr Karl Nordström som auktionist. När det var dags att sälja portioner och tårtor övertogs klubban av hr Alfström. Köplusten var god, varför auktionen gick raskt undan och priserna blev jämförelsevis goda. Ett amerikanskt lotteri var även anordnat med en vacker kudde som vinst, vilken vanns av Fredrik Wedin. Kvällen avslutades med att man unisont sjöng »Du gamla, du fria».

»Från polcirkeln till Nordafrika via Visby» var ämnet för ett resekåseri med färgbilder som dr Nils Bolin i söndags kväll höll i bygdegården, som även då var i det närmaste fullsatt. Det var en mängd utsökt vackra färgbilder från norra Sverige, Visby, den gotländska landsbygden, Paris, Italien och Nordafrika som visades, och dr Bolin kommenterade bilderna på sitt eget humoristiska sätt. Arrangör var Östergarns IK och förutom dr Bolins färgbildsförevisning förekom sång och musik.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286

GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
Syföreningsauktion hade i tisdags kväll anordnats i Östergarns bygdegård av kyrkliga syföreningen. Trots vinterris första snöstorm var bygdegården i det närmaste fullsatt när kvällen inleddes med psalmen »Jesu låt mig städse börja» och prosten C. J. Björkander hälsade välkommen. Kyrkoherde Harry Sjögren, Kräklingbo, visade så sina vackra färgbilder från en resa till Österrike och Italien, vilka han också kommenterade på sitt intressanta sätt. Alpernas storslagna skönhet och det underbart vackra Venedig, fotograferade på ett mästerligt sätt, gjorde ett mycket starkt intryck på åskådarna och kyrkoherde ISjögren avtackades med en kraftig applåd. Fröken Gunnel Karlsson sjöng till violinackompanjemang av hr Einar Eriksson två sånger. Därpå vidtog auktionen av syföreningsarbeten, paket, tårtor och portioner med hr Karl Nordström som utmärkt auktionist. Köplusten var genomgående god.

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
En stämningsfull adventsbön med sångstund hölls i söndags kväll i Östergarns kyrka. I det vackra vintervädret samlades en talrik menighet, som fyllde kyrkan till i det närmaste sista plats. Sångkören sjöng under ledning av folkskollärare Rutger Sperens en rad vackra sånger, bl. a. »Hosianna», »Det är en ros utsprungen», och »Härlig är jorden». Prosten C. J. Björkander framförde en adventshälsning, varvid han utgick från några ord i Ps. 118: 26: »Välsignad vare han som kommer i Herrens namn». Adventshälsningen omrama-des av ps. 43: 1 och 3 och 41: 1 o. 7. Fröken Gunnel Karlsson och hr Sperens sjöng till violinackompanjemang av hrr Einar Eriksson och Harald Pettersson »Maria vaggsång» och hr Sperens sjöng »Jul, jul». Fröken Linnea Karlström reciterade en juldikt av Gustaf Larsson. En kollekt upptogs till sångkören.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
En stämningsfull adventsbön med sångstund hölls i söndags kväll i Östergarns kyrka. I det vackra vintervädret samlades en talrik menighet, som fyllde kyrkan till i det närmaste sista plats. Sångkören sjöng under ledning av folkskollärare Rutger Sperens en rad vackra sånger, bl. a. »Hosianna», »Det är en ros utsprungen», och »Härlig är jorden». Prosten C. J. Björkander framförde en adventshälsning, varvid han utgick från några ord i Ps. 118: 26: »Välsignad vare han som kommer i Herrens namn». Adventshälsningen omrama-des av ps. 43: 1 och 3 och 41: 1 o. 7. Fröken Gunnel Karlsson och hr Sperens sjöng till violinackompanjemang av hrr Einar Eriksson och Harald Pettersson »Maria vaggsång» och hr Sperens sjöng »Jul, jul». Fröken Linnea Karlström reciterade en juldikt av Gustaf Larsson. En kollekt upptogs till sångkören.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Januari 1877
N:r 4

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.