Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på onsdag änkefru Olivia Lundin, maka till framlidne lantbr. Olof Lundin, St. Ire i Hellvi. Hon är född i Hellvi. Fortfarande är hon pigg och kry och hjälper till med litet av varje i hemmet.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Olga Lickander, maka till framlidne lantbr. Per Lickander, Bjäres i Eksta. Hon är född vid Jakobs i Eksta.

SEXTIO ÅR fylle på tisdag fru Maria Johansson, Högbro i Halla. Sextio åringen, som är maka till fabriksarbetaren Johan Johansson, är ansluten till baptistförsamlingen.

Sextio år fyller på onsdag smidesmästaren Reinhold Pettersson, Hallute i När. På Öland är han född, men i unga år kom han till Gotland, närmare bestämt till Barlingbo, för att lära sig smidesyrket. Sedan arbetade han hos N. E. Hässelgren & Son i Visby. För över 25 år sedan flyttade han till När där han startade smidesverkstad, en verkstad, som han genom sin yrkesskicklighet, gjort till en av de förnämsta. Nu på äldre dagar lämnar han dock hammaren och städet så iiort tillfälle ges för att sticka ut med båten och dra upp en gädda. Ty sportfiske är den stora hobbyn. Medlem i hemvärnet är han också. Personligen är han humoristisk och gladlynt och har gjort sig mycket omtyckt i sin omgivning. En riktig kärngubbe av den gamla stammen, som det tyvärr finns för få av nu.

På onsdag fyller fru Hildur Larsson, maka till fiskaren Gustav Larsson, Hajstäde i Eksta, sextio år. Hon är född vid Drakarve i Näs och kom för ett 30-tal år sedan till Eksta, där hon arbetat som sömmerska. Varmt religiöst intresserad är hon medlem av Eksta baptistförsamling.

Gotlänningen
Måndagen den 24 November 1952
Nr 273

Jordbruksutskottet på Gotlandsbesök i går.

Som tidigare meddelats gästades Gotland under gårdagen av en delegation ur riksdagens jordbruksutskott med vice ordf. riksdagsman Allan Andersson i Tungelsta i spetsen. Även en del representanter för länet följde med på färden runt Gotland. Bland dessa märktes landshövding Hovgard, hushållningssällskapets o. lantbruksnämndens chefstjänstemän, landstingsordföranden Per Svensson samt utskottsrepresentanterna Johan Ahlsten och Nils Franzén.
Färden ställdes först till försöksgården vid Stenstu i Endre.
Man åkte därefter genom Vallstena och Gothem runt Lina myr samt fortsatte genom Hörsne och Dalhem över Roma myr till Karby. Sen bar det av genom Ala till Lau och När. Därifrån ställdes färden först till Hemse, därefter till Mästermyr, där vägen mångenstädes var översvämmad och där vägstyrelsens folk stod beredda att. ingripa vid ev. haverier. Allt gick dock tämligen lyckligt.
Vår medarbetare var med på färden och kommer att skildra denna utförligare i morgon, då vi även hoppas bli i tillfälle visa några aktuella bilder.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

Jordfästningar

Till gravens ro vigdes i går stoftet efter lantbrukaren Erik Lindberg, Galls i När. Den högtidliga akten inleddes med ps. 377: 1-2, varefter kyrkoherde Hilding Jacobsson höll grif tetal med utgång från Jes. 55: 8-9 och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 377: 3-5 sjungits utbars kistan under klockringning och sorgemusik och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner till den bortgångne.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

DUF:s Gotlandskör

anordnar på lördag och söndag sånggudstjänster i Stånga, När och Burs. Sånggudstjänsten i Stånga blir i Luth. Missionshuset på lördag kväll. I När hålles sånggudstjänsten i samband med högmässan och i Burs kyrka enbart sorn sånggudstjänst. På samtliga platser bjuder kören under hr Göte Johanssons ledning på rikligt med sång. Dessutom upptar programmet solosång. Som talare vid gudstjänsterna tjänar Axel Eriksson och Gösta Josefsson.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

Dödsfall

Efter flera års sjukdom har lantbrukaren Erik Lindberg, Galls i När, avlidit, endast 37 år gammal. Han var född i När och vid sidan av sitt jordbruk bedrev han fiske. Närmast sörjande är maka och tre barn samt åldrig moder.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

Elever vid lantmannaskolan

i år är Bo Ahlby, Kullsarve, Källunge, Bert-Erik Andersson, Norrbys, Othem, Lars Assarsson, Ansarve, Tofta, Tore Bergvall, Sibbjens, Vamlingbo, Rune Ekman, Roshage, Stenkyrka, Arne Flodman, Lövsta, Roma, Lars-Olof Hägg, Frigsarve, Stånga, Holger Jacobsson, Gillberga, Sköllersta, Stig Jacobsson, Stenstugu, Stånga, Bengt Johansson, Liffride, Alskog, Sture Johansson, Vesterby, Sanda, Tage Kahlström, Sallmunds, Levide, Lasse Larsson, Hägsarve, Hablingbo, Sven Larsson, Sojvide, Eskelhem, Olof Levin, Velinge, Buttle, Björn Liljeborg, Villagatan 15, Visby, Nils-Börje Liljegren, Osterryftes, Hejnum, Anders Martell, Österlings, Stånga, Allan Nilsson, Alvare, När, Charles Nilsson, Lauks, Lokrume, Hans Nilsson, Anningåkra, Havdhem, Karl-Olof Olofsson, Kvie, Lojsta, Börje Persson, Hestlunds, Havdhem, Anders Pettersson, Maldes, Stånga, Osten Pettersson, Endregårda, Endre, Mattias Sandqvist, Myrungs, Linde, Bo, Siggelin, Klintehamn, och Kårl-Henrik Smith, Petarve, Garda.

Gotlänningen
Onsdagen 5 november 1952
Nr 257

Ishockeykurser

Som omtalades i Gotl. i går kommer ishockeykommittén att anordna de mar- och instruktionskurser även i år. Det blir i år 11 kurskvällar och vid dessa kommer 17 klubbar att få tillfälle till instruktion.

Programmet ser ut så här:
4/11 Visby IF Kansliet
7/11 IF Gute Kansliet
9/11 Stånga IF, Hemse BK, Stånga
11/11 Visby AIK Kansliet
14/11 IFK Visby Kansliet
16/11 Havdhem IF, Hablingbo IK, Havdhem
18/11 Roma IF, Dalhem IF, Roma
21/11 Slite IF Slite
23/11 Lye IF, När IF, Burs GoIF, Lye
26/11 Alva IK, Alva
28/11 Klintehamn KIK; Eksta IF, Klintehamn
30/11 Samtliga domare, Visby kansliet.

Gotlänningen
Tisdagen 4 november 1952
Nr 256

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag f. fyrmästaren F. A. Sidéhn, Tomase i Östergarn. Han är född på Östergarnsholm, där fadern då var fyrmästare. I lotsverkets tjänst kom han 1905 som extra fyrbiträde på fyrskeppet Kopparstenarna och 1916 blev han fyrmästare på Sydostbrottens fyrskepp, där han stannade tills han pensionerades.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag lantbr. Gunfrid Johansson, Mannegårda i Lye. Jubilaren, som är född vid Mannegårda och för åtskilliga år sedan övertog gården efter fadern, har gjort sig känd som en arbetsam och duktig jordbrukare.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag köpman Lennart Klintberg, Västergarn. Han är född på Fårö och kom redan i unga år in i affärsbranschen. I cirka tio år var han anställd hos Stengårds i Fårösund. År 1931 övertog han Seth Norrbys affär i Västergarn. Denna nedlades emellertid 1943 och då köpte han V. Nilssons affär i Västergarn, vilken han fortfarande innehar. Femtioåringen har även fått mottaga en del kommunala. uppdrag, bl. a. som ordförande i valnämnden, ledamot i kyrkorådet och kyrkvärd och vidare tillhör han storkommunens brandstyrelse. Han är också medlem i Gotlands köpmannafören. Jubilaren är även intresserad av de gamla gotländska idrotterna och har i många år ägnat sig åt varpkastning.

På tisdag fyller lantbrukaren Kristian Nilsson, Bomunds i Hammaren, När, femtio år. Jubilaren, som även ägnar sig åt fiske och gjort sig känd som en duktig och arbetsam man, tillhör bl. a. kyrkliga sångkören i hemförsamlingen.

Lantbrukaren Manfred Pettersson, Hägdarve i Silte, fyller på tisdag femtio år.

Femtio år fyller på onsdag fru Martha Svennefelt, maka till förvaltare Oscar Svennefelt i Visby. Fru Svennefelt är en hemmets kvinna där hon ägnar sina krafter åt familjen och hemmet. Hon har under tre år förestått ungsvenska lägret i Tofta såsom husmor och under sin tid på Gotland har hon förskaffat sig en vänkrets som säkerligen ihågkommer henne på bemärkelsedagen.

Gotlänningen
Lördagen 1 november 1952
Nr 254

Dödsfall

I en ålder av 70 år avled i går änkefru Julia Nilsson, Häffinds i Burs. Hon var född i När och kom till Burs tillsammans med maken, Lars-Oskar Nilsson, år 1909. 1922, då maken avled fick hon sköta gården ensam, och det har hon gjort på utomordentligt sätt, bl. a. har gården blivit prisbelönt av Hushållningssällskapet. Sedan 1918 hade hon tillhört kyrkliga syföreningen. Hon har varit en särdeles duktig hemmets kvinna. Närmast sörjande är två söner och två döttrar, Alex Nilsson, som har övertagit gården, lantbr. Erik Nilsson, Kärna, Clara, maka till lantbr. Harald Nilsson, Augstens i Vamlingbo, Svea, maka till handlanden Lesley Pettersson, När, samt barnbarn.

I en ålder av 85 år avled i tisdags fröken Maria Blomberg, Burs. Hon var född i Öja, men flyttade tillsammans med föräldrarna till Katrineholm år 1894. För sex år sedan flyttade hon till släktingar i Burs. Närmast sörjande är släktingar på Gotland.

Gotlänningen
Torsdagen 30 oktober 1952
Nr 252

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på torsdag änkefru Katarina Kristiansson, Gervalds i Vamlingbo. Hon är änka efter kyrkvärden och lantbrukaren Olof Kristiansson. Fru Kristianssons kännetecken har alltid varit ordning och reda och hon är varmt religiös. Under hälsans dagar saknades hon sällan när församlingen firade gudstjänst i sin kyrka.

SJUTTIO ÅR fyller i morgon f. stationskarlen Gottfrid Liljegvist, Brömsebroväg 7, Visby.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fröken Maria Fagerlund, Smiss i När. Hon är bördig från Estland.

Lantbrukaren Karl Löfgvist, Allekvia i Vallstena, fyller på torsdag sextio år. Han är född i Hejnum.

Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249