GOTLAND RUNT. Havdhem.

HAVDHEM
En välbesökt Luciafest med försäljning hölls på lördagskvällen i Elimkapellet. Efter inledning av pastor Ruben Mild vidtog försäljningen under ledning av lantbrukare Aug. Jacobsson. De av juniorerna o. GK-arna förfärdigade arbetena, liksom en del skänkta varor, fick en strykande åtgång. Som avslutning framfördes en vacker Luciatablå och Lucian och tärnorna bjöd på kaffe. Kvällens behållning går till ungdomsarbetet inom församlingen.
Adventsafton hade Havdhemsavdelningen av baptisternas kvinnoförbund anordnat på tisdagskvällen i Elimkapellet. Fru, Linnea Westberg ledde .den givande högtidsstunden, som bjöd på rik omväxling med bl. a. en vacker ljustablå framförd av GK-flickorna, uppläsning och kaffeservering. Pastor Mild höll ett kort tal. Två nya medlemmar välkomnades. En god insamling för förbundets verksamhet företogs.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR uppnår f. hemmansägaren Fredrik Lindbom i Lärbro den 21 dec. Född Lärbro har han varit lantbrukare vid Vikers, men sålde sin gård för åtskilliga år sedan och bor nu i en villa. vid vägen till Staplebacke. För sina år är det en ovanligt vital och rörlig mäniska med alla sinnen i bästa funktion och ett minne som icke klickar för gamla upplevelser och erfarenheter. Han är en av dessa människor som förunnats att uppnå hög ålder med gosselynnet i behåll.

ÅTTIO ÅR fyller på lördag fru Emma Nordström, maka till lantbrukaren Julius Nordström, Stenstugu i Bunge.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag hemäg. Johan Johansson, Sandarve i Fardhem. Han är född vid Sandarve, vilken gård han på sin tid övertog efter föräldrarna.

SEXTIO ÅR fyller på lördag muraren Konrad Pettersson, Gumbalde i Stånga. Sextioåringen, som är född i Lye men i många år varit bosatt i Stånga, är mycket anlitad i sitt yrke och har gjort sig känd som en duktig yrkesman. Han är också energisk och samvetsgrann i sitt arbete.

Sextio år fyller på söndag fru Ester Svensson, maka till stuveriarbetaren Frits Svensson, Tranhusgatan 33, Visby. Hon är född i Madesjö församling i Kalmar län.

FEMTIO ÅR fyller på lördag fru Frida Bäckström, maka till lantbrukaren Karl Bäckström, Stenstugu i Stenkyrka. Jubilaren, som är född vid Ostergårda i samma socken, har gjort sig känd som en duktig kvinna. Hon svarar bl. a. för bastun i socknen.

Hemmansägaren och kyrkvärden Josef Olsson, Stora Havor i Hablingbo, fyller på lördag femtio år. Han är född vid Havor, vilken gård han övertagit efter föräldrarna för åtskilliga år sedan.

Femtio år fyller i morgon lantbr. Harry Hallberg, Havor i Havdhem.

I morgon fyller fru Ingeborg Norman, maka till stenarb. Einar Norman, Utbunge i Bunge, femtio år. Hon är född på Fårö.

På lördag fyller tryckaren vid Gotlands Allehanda O. F. Andersson, Smedjegatan 5, Visby, femtio år. Han år en duktig yrkesman och har vidare gjort sig känd som en god och intresserad skytt. Sedan flera år tillhör han styrelsen i Visby skyttegille.

På lördag fyller grovarb. Jarl Erik Emil Johansson, Norra Murgatan 25, Visby, femtio år.

Femtio år fyller på söndag fru Berta Liljegren, maka till hemmansäg. Emrik Liljegren, St. Österryftes i Fole. Hon är född i Visby och har gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna. Sedan flera år är hon en intresserad medlem av SLKF och Röda korset.

På söndag fyller fru Hildur Karlsson, maka till lantbrukaren Knut Karlsson, Suderbys i Atlingbo, femtio år.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i söndags i Havdhems kyrka fru Frida Olsson, Allmungs i Havdhem. Efter det ps. 567: 1-2 sjungits höll kyrkoherde Åke Johansson griftetalet utgående från 1 Kor. 15: 42-43 och förrättade därefter jordfästningen. Ps. 331: 1-3 sjöngs och kistan bars ut och sänktes i graven. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd och till sist sjöngs ps. 45: 8.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Hedvig Jacobsson, Hägur i Eksta. Före avfärden tillkyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde E. Amer, varvid ps. 579: 1 och 557: 1 o. 4 sjöngs. Kistan fördes sedan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor S. Löfstedt utförde sorgemusik på orgeln. Sedan fröken Ruth Karlsson, Sanda, sjungit »Färdemannens psalm» av Hannikainen sjöngs unisont ps. 377: 1-3. Kyrkoherde Amér höll sedan griftetal med utgång från Fil. 1: 23-24 och förrättade jordfästningen. Som avslutning på den högtidliga akten sjöngs
ps. 55: 3.
Fröken Karlsson sjöng därpå »Långt bortom rymden vida» av J. Dahllöf. Under klockringning och sorgemusik utbars sedan kistan och sänktes i graven. Den bortgångnas minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd.

Skohandlare Bernhard Kahlbom, Tingstäde, vigdes i går till griftero. Akten i kyrkan omramades av stämningsfull orgelmusik, som utfördes av kantor Lennart Olsson. Kyrkoherde Erik Björlander höll griftetal o. utgick ifrån orden i Ps. 8: 5. Akten omslöts av psalmerna 2: 2-4 och 331: 1-3. Kistan var smyckad med en myckenhet kransar. Vid graven höll en arbetskamrat ett gripande tal.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

GOTLAND RUNT. Havdhem.

HAVDHEM
Adventsvesper hölls det i Havdhems kyrka på söndagskvällen och trots det dåliga vädret hade mycket folk samlats i helgedomen. Kyrkoherde Harry Sjögren, Kräklingbo, medverkade som liturg och höll även predikan. Havdhems kyrkokör under ledning av kantor V. Karlsson sjöng och operasångare Ove Meyer-Leegard sjöng »Lovsång» av Eklöf och »Denne är min käre son» av Stenhammar. Kollekt upptogs till kyrkans missionsverksamhet och till Olaus-Petrigåvan och den inbringade 510 kr.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Visby gick man ur huse för att se vacker Lucia.

Luciahögtiden i domkyrkan på lördagskvällen blev både vacker och stämningsfull. Kyrkan var fullsatt. I högtiden medverkade en blandad kör under musikdirektör Ludvig Siedberg och vidare en stråkorkester som dirigerades av Friedrich Mehler. Både sången och musiken bidrog till att skapa en stämning av glädje och värdighet, som ytterligare poängterades av det anförande som biskop Anderberg höll, Högtidligast blev det dock när Lucia med sina tärnor tågade in.
Man hade nästan gått man ur huse för att senare se Lucia färdas längs Adelsgatan på den brandbil som ställts till förfogande och även nere på Stora torget stod folk tätt packade för att se processionen anlända. I spetsen för denna marscherade Slite cements blåsorkester under musikfanj. Ernst Petterssons ledarskap. På toregt hyllade annonschefen Erik Gadd Lucia på vers och riksdagsman Georg Pettersson talade och överlämnade Luciasmycket till Lucia, fröken Lisbeth Redner, Slite.
I går besöktes pensionärshemmet vid Gutevägen, sanatoriet . och kyrkorna i Etelhem och Öja. I dag har turen kommit till Lärbro, Fårösund, Slite och Klintehamn och i morgon besöks Hemse och Havdhem.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Baptistförsamlingens i Havdhem nye pastor.

RUBEN MILD

Havdhems baptistförsamlings nye föreståndare, pastor Ruben Mild, är född i Motala 1918. Han anslöt sig 1932 till Motala baptistförsamling och bevistade 1941 bibelskolan i Stockholm. Efter att ha verkat som evangelist i bl. a. Jämtöns och Råneå baptistförsamlingar genomgick han 1942-46 Betelseminariet i Stockholm. Under ferierna verkade han i Kungsör, Karlskoga, Kristinehamn, Norrköping II och Hässleholm.
Efter avslutade studier vid Betelseminåriet tjänade pastor Mild Guld-smedshyttans och Kopparbergs baptistförsamlingar åren 1946-49 samt Degerfors och Nysunds baptistförsamlingar 1949-1952. Vidare har han varit ledamot av Närkes baptistmissions styrelse och verksamt deltagit i Degerfors kristliga samarbetskommittes arbete.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

SPORTSPALTERNA

Klart för ishockeystart i serierna som omfattar 27 lag från 18 klubbar.
Som tidigare nämnts så blir det rekorddeltagande i vinterns ishockeyserier. Uppdelningen, som nu är klar, blir i fem serier; klass I fem lag, klass II fem lag, klass III åtta lag, juniorserien fem lag och reservlagsserien fyra lag. Sammanlagt är det arton klubbar som är med.
I klass I och II har klubbarna egna banor, medan de flesta klubbarna i klass III får hyra plan. De fem nykomlingarna, Burs GoIF, Vamlingbo IK, Fardhems IF, Alva IK och Eksta IF, har inte byggt några planer, medan de andra tre lagen i denna serie, Närs IF, Lye IF och Havdhems IF, har byggt nya planer i år.
Banorna är så gott som klara, men belysningen är det stora kruxet. I När är sålunda planket klart på den nya banan, som ligger mitt emot bussgaraget. I Lye, där man också är »nybyggare», är planket i det närmaste klart och en hel del material till belysningen har man liggande.
Här i Havdhem är planket och stolparna till belysningen uppsatta, säger HIF:s hockeybas Arnold Bengtsen. Först var det meningen att vi bara skulle ha ett 30 cm-plank på långsidorna, men vi har gjort det till en meter runt hela banan. Alltsammans av virket och stolparna har skänkts, så att det är »bara» lyset som klubben behöver bekosta och det går på ungefär 1.500 kr. Banan ligger på den s. k. sågplatsen i närheten av kyrkan och där har vi tillgång till el-ström och vatten från nära håll och ur publiksynpunkt Ligger banan också bra till. Så att vi väntar bara på kylan nu, slöt Bengtsén.

Delad klass III-serie?
Eventuellt kommer klass III-serien att delas upp i två grupper, så att Alva, Eksta, Fardhem och Vamlingbo, bildar en egen grupp. Därom är dock inget definitivt bestämt ännu. Ishockeykommitten sammanträder på torsdag för att besluta i saken.
Orsaken till förslaget på denna uppdelning är, att det är svårt att spela dubbelserie med så många lag som åtta, säger Bertil Samuelsson. Skulle man spela enkelserie blir det krångel med hemmamatcher, så att jag tror att det här förslaget kommer att gå igenom. Segrarna i de båda grupperna får väl sedan mötas om vem som skall gå upp till klass II.
En annan fördel med detta system är att resorna för klubbarna blir kortare, vilket är inte minst viktigt.
På kommittens sammanträde på torsdag kommer man också att diskutera eventuellt landskapsutbyte. Man har fört underhandlingar med Sörmland, men frågan är hur det skall gå ihop ekonomiskt. Vidare väntar man hit flera fastländska klubbar på besök, så att nog blir det en jobbig vinter, ty bara serieprogrammet omfattar 96 matcher.
Serieindelningen blir enligt följande:
Klass I: Slite IF, Hemse BK, Visby AIK, IF Gute eller Visby IF (kvalificering) och IF Kamraterna Visby.
Klass II: Gute el. VIF (kval.), Klintehamns IK, Hablingbo IK, Stånga IF, Roma IF eller När IF (kval.).
Klass III: När eller Roma (kval.), Lye IF, Havdhem IF, Burs GIF, Vamlingbo GIF, Fardhems IF, Alva IK, Eksta IF.
Juniorserien: VIF, VAIK, Gute, Slite, Klintehamn.
Reservlagsserien: Visby AIK, Roma Klintehamn och Hemse.

Söndagens gotländska bandy
som för Visbys del skulle ha blivit premiär, måste inställas på grund av det myckna snöandet på söndagsförmiddagen.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Fridlysning.

Hos länsstyrelsen har hr Eric Lindquist i Havdhem anhållit om fridlysning av ett område — s. k. Lergraven — å fastigheterna Hästlunds Stora i Havdhems socken, tillhöriga Gotlands nya tegelbruks-aktiebolag till skyddande av fågellivet inom området.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Hembygdsförening bildas i Havdhem.

Många krafter är i verksamhet i Havdhem för att där bilda en hembygdsförening och till onsdag har de som ställt sig i bräschen för saken bjudit in alla intresserade till ett möte vid vilket man hoppas att en hembygdsförening skall bli till. Den blivande föreningen har i god utsikt att få ett »skötebarn», ett Gotlandsänge som man gärna vill se bevarat i hävd.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

SPORTSPALTERNA

Orienterings-DM i Södertälje-trakten.
Gotlands idrottsförbunds orienteringskommitté sammanträdde i går bl.a. för att konstituera den nya styrelsen. Vidare diskuterades vårprogrammet samt nästa års DM som antagligen kommer att gå i Södertälje-trakten och förläggas i samband med någon landskamp, exempelvis friidr6tten mot Tyskland.
Styrelsen fick följande sammansättning: ordf. Stig Runeborg, vice ordf. Wille Malmgvirt, sekr. Alvar Olin, bitr. sekr. Tage Olsson (nyvald), kas-sär Einar Ebing, orienteringsombudsman Folke Nyberg (nyv.), damkonsulent Asta Carlsson, rekryteringsombudsman Bertil Möllerström, bankonsulent Stig Bengtsson, samt utan särskild funktion Gillis Bladh (nyvald).
De avgående ledamöterna Anders Dahlin, Jan Silvén, Magne Malmberg och Sture Klasén avtackades av ordf.
Förslaget till vårens orienteringar ser ut enligt nedanstående:
6/4 Roma-lunken
19/4 Klubbdagen
3/5 Korpen (AIK-GA)
15/5 Vårträffen (VOK)
Programmet för hösten skall utarbetas av VU och föreläggas på nästa sammanträde.
Vidare är det, enligt SOFT:s önskan, troligt att DM i budkavle arrangeras under våren, men man måste då begära att få förlänga säsongen. Kristi Himmelsfärdsdag, d. 14 maj, har man i så fall tänkt sig som tävlingsdag. Även DM i fälttävlan (arrangör A 7) är det tal om skall flyttas från höst-till våsäsongen.

Rekordjämn topp i centrala bt-serien.
»Terminsavslutning» i bordtennisserierna var det i går kväll vad div. II beträffar. Högsta serien slöt som bekant redan den 28 nov. Nästa omgång blir den 9 jan.
Resultaten:

Norra serien:
Martebo GoIK—Othems IF 0-6
Väskinde AIS B—Hellvi SK ej sp.
Lummelunda IF—Hörsne IF 3-6
Hörsne 5 5 0 0 30-9 10
Othem 6 4 1 1 32-19 9
Endre 5 2 1 2 21-21 5
Väskinde B 4 1 2 1 18-16 4
Hellvi 4 2 0 2 13-19 4
Lunamelunda 5 1 0 4 21-26 2
Martebo 5 0 0 5 5-30 0

Södra serien:
Burs— Havdhem B 0-6
Hemse—Lau 5-5
Rone B—Ljugarn 6-0
Grötlingbo—Stånga ej spelad.
Havdhem 6 4 2 0 34-17 10
Rone 6 4 1 1 33-15 9
Lau 5 3 2 0 28-18 8
Hemse 5 2 2 1 25-17 6
Alva 5 2 1 2 24-18 5
Grötlingbo 4 2 0 2 20-15 4
Burs 5 1 1 3 12-27 3
Ljugarn 5 0 1 4 6-29 1
Stånga 5 0 0 5 4-30 0

Centralserien:
Hörsne B—Östergarn 3-6
VIF B—VAIS A 0-6
Othem B—AIK B 2-6
Gute B—Eskelhem 6-0
Väskinde A 6 5 0 1 33-11 10
Gute B 6 5 0 1 33-13 10
AIK B 6 5 0 1 33-15 10
Östergarn 6 3 1 2 26-22 7
Othem B 6 1 2 3 22-30 4
VIF B 6 2 0 4 16-27 4
Hörsne B 6 1 0 5 11-33 2
Eskelhem 6 0 1 5 11-35 1

Rekordanmälningar till bandy-DM.
16 lag har anmält sig till bandy-DM, som kommer att sätta igång så snart vädret det medger, dock inte före jul. Det är med andra ord rekordstärt deltagande. Lagen är indelade i tre serier, nämligen södra och norra för seniorerna och en mästerskapsserie för juniorerna. Indelningen blir:

Norra serien: Visby AIK, IF Gute, IFK Visby, Lärbro IF, Slite, IF och Roma IF.
Första speldagens matcher blir: Gute—IFK, Roma—VAIK, Lärbro-Slite.
Södra serien: Klintehamns IK, Eksta IF, Hablingbo IK, Hemse BK och Vamlingbo GIF.
Första speldagen möts: Klintehamn—Eksta, Hablingbo—Hemse, Vamlingbo spelar i sin första match i andra omgången mot Hablingbo i Vamlingbo.
Juniorserien: VAIK, VIF, Gute, Klintehamn och Levide.
Första speldagen: Klintehamn—Gute och Levide—VAIK. VIF får i sin premiärmatch ta sig an VAIK.

Beträffande domare
så finns det ett 10-tal att räkna med i vinter. En kurs för bandydomare kommer att anordnas i Visby i nästa vecka, troligen redan på tisdag men särskild kallelse därom utfärdas senare.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290