Dödsfall Anna Lilly Maria

Att vår älskade flicka Anna Lilly Maria i dag kl. 12,30 aflidit i en ålder af 4 år, 9 månader, sörjd och saknad af oss, fyra syskon, anhöriga och vänner, ha vi härmed den sorgliga plikten tillkännagifva.
Veskinde den 4 jan. 1906.
Elin och Otto Pettersson
född Andersson.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Dödsfall Johan Petter Pettersson

Tillkännagifves, att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade fader, Husbonden Johan Petter Pettersson, som stilla och fridfullt afled vid Lekarfve i Sanda den 3 januari 1907 kl. ½ 6 e. m, i en ålder af 76 år, 9 månader, 6 a djupt sörjd och saknad af barn och barnbarn, ha vi d.n smärtsamma plikten släkt och vänner tillkännagifva.
Barnen.
Sv. ps. 487.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Dödsfall Nils Larsson

Tillkännagifves, att förre nämdemannen och kyrkovärden, Nils Larsson, efter en lång och tärande sjukdom stilla och fridfullt afled å Hemmor i Garda den 30 Juli 1881 kl. 3 e. m., efter en lefnad af 83 år, 9 månader och 5 dagar ; djupt sörjd och saknad af barn och talrika vänner.
Sv. Ps.-b. nr 483 vv. 7, 8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Skräddaren A. H. Eeneqvists dotter; målaren A. F. Vålstrands son.

Döde:
Gossen Karl Johan Fredrik Hallberg, 14 år, 8 mån. och 8 dagar; gossen Karl Vilhelm Östman, 14 år, 8 mån. och 28 dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Under badning

utanför Kopparsvik drunknade idag gossen Vilhelm Östman här från staden. Det är nu andra gången inom några få dagar, som en sådan olyckshändelse inträffat på grund af begär hos föga eller intet simkunnige att gifva sig längre ut än krafterna förslå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Genom drunkning

omkom i förgår ynglingen Karl Hallberg, under det han badade i närheten af Fridhem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Mekaniske arb, H. V. Hanssons son, filaren K. A. Anderssons dotter, arb. L. A. Engströms dotter, arb. O. A. Petterssons son, handelsbokh. F. J. Kristianssons dotter.

Död:
Skräddaren Jakob Petter Teodor Qviberg 22 år, 9 månader och 23 dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Dödsfall.

Direktören vid härvarande länsfängelse, löjtnant V. E. v. Mühlenfels afled i lördags efter en månads svår sjukdom. Löjtnant v. Mühlenfels, föda 1818 i Stralsund, flyttade vid 20 års ål-der till Sverige och anstäldes som artillerist vid Vendes artilleriregemente. Redan under det första tjensteåret aflade han styckjunkareexamen och underofficers-tjenstgöringsexamen samt befordrades under samma år först till andre konstapel och fyra månader derefter till sergeant. Under sin tjenstgöring vid artilleriet fortsatte v. M. flitigt sina studier samt aflada 1841 studentexamen vid Lunds högskola. År 1847 utnämdes han till styckjunkare, från hvilken: befattning han 1859 erhöll afsked med pension samt tilldelades underlöjtnants namn, heder och värdighet. Bfter att under åren 1855 och 1856 hafva tjenstgjort som kontrollör vid tre större brännerier i Malmöhus län, förordnades han 1857 till t. f bevakvingsbefälhafvare vid Varbergs kronohäkte, samt erhöll 1861 konstitutorial som bevakningsbefälhafvare; sistnvämde år förordnades han till direktör vid härvarande länsfängelse samt utnämdes 1864 till nämda tjenst. Under sin tjenstgöring i Landskrona var v. M. kommendants-adjntant samt ledamot i stadens fattigvårdsstyrelse.
Under sin krafts dagar ansägs v. Mühlenfels som en synnerligen duglig fångvårdstjensteman, hvilken på samma gång med allvar och mildhet skötte sin maktpåliggande tjenst, hvarjämte han var lifligt intresserad för den vigtiga samhällsfrågan Om skydd och tjensters anskaffande åt frigifna fångar.
Den aflidne efterlemnar enka och flere barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1881
N:r 57

Dödsfall Vilhelm Edvard von Mühlenfels

Tillkännagifves att fängelsedirektören Vilhelm Edvard von Mühlenfels, född i Stralsund, lugnt och fridfullt afsomnade i Visby den 16 Juli 1881 kl. I f. m., i en ålder af 62 år, 7 månader och 17 dagar.
Sv. Ps.-b,. nr 478 v. 1.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1881
N:r 57