Dödsfall

I en ålder av 87 år avled i lördags fru Alma Josefsson, Visby. Den bortgångna var änka efter f. gjutaren och vaktmästaren V. Josefsson. Tidigare innehade makarna speceriaffär på Söderhem. Närmast sörjande är barn och barnbarn samt bröder.

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Dödsfall Anders Anderson.

Min älskade Make vår käre Fader Anders Anderson född 7/2 1880 död 27/12 1952.
Djupt sörjd och mycket saknad av oss, släkt och vänner.
Austers i Hangvar den 29/12 1952.
SIGRID ANDERSON
Sigge och Anna-Lisa
Torbjörn och Gullan
Mats och Greta

Barnbarnen

Sv. ps. 287.
För de som önska följa den avlidne till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Hangvars kyrka måndagen den 5 jan. kl. 14. Samling i hemmet kl. 12.45.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Dödsfall Emma Hoas.

Vår kära gamla Mor Emma Hoas född 11 maj 1869 död 24 dec. 1952.
I tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, släkt och vänner.
Södertälje den 24 dec. 1952.
Sigfrid och Ingegerd
Emil och Lonny
Viktor och Kristina
Anne-Marie

Barnbarnen

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder
O Gud till Dig.
Jordfästningen äger rum i Roma
kyrka lördagen den 3 januari kl. 14.
Därefter samling i Roma bygdegård.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Dödsfall Emelie Pettersson.

Vår kära Moder Mormoder och Farmoder Emelie Pettersson har i dag stilla insomnat i tron på sin Frälsare i en ålder av 75 år, innerligt särjd och saknad av oss, syskon, syskonbarn, övrig släkt, många vänner samt Vamlingbo friförsamling.
Hogrän och Vamlingbo den 27 dec. 1952.
ANNA och ELOF
Rune Stig Judit och Effe
Lasse Bengt
ENOCH och MARTA
Anna-Marie

Så somnar jag glad i ditt heliga namn,
Du vakar, tills dag sig tänder.
När morgon upprinner, då är jag i hamn,
Jag skådar mitt hemlands stränder
Och griper med outsäglig fröjd
De genomborrade händer.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Dödsfall Laura Karlsson.

Min kära Maka vår älskade Mor och Mormor Laura Karlsson avled stilla i dag i sitt 85:e levnadsår. Djupt sörjd och saknad av oss, slakt och vänner.
Hallute i När den 28 dec. 1952.
KARL KARLSSON
Berta och Gustaf
Betty och Martin

Barnbarnen
Sv. ps. 35: 1.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Dödsfall Alma Vroland.

Vår kära Mor Mormor och Syster Alma Vroland f., den 13 juni 1873 avled stilla i dag.
Djupt sörjd och saknad av oss, övriga släktingar och många vänner.
Visby den 28 dec. 1952.
Edith och Gösta Allvin
Bengt-Erik Pia
Signe och John Tjäder
Britt-Mari
Gerda Enström

Jordfästningen äger rum fredagen den 2 januari 1953 kl. 1.30 e. m. i Östra gravkapellet, där samling sker.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Anders Anderson, Austers, död.

I en ålder av 72 år avled i lördags lantbrukaren Anders Anderson, Austers i Hangvar. Han var född 1880 i Hällestad i Östergötland och kom till Gotland 1913, där han hela tiden varit Hangvar trogen.
I sin nya hembygd gjorde sig A. snart känd som en kunnig, rejäl och dugande man, och förtroendet till honom och uppskattningen av hans arbete växte allt efter som åren gick. Det ena förtroendeuppdraget efter det andra lades på hans axlar, och han blev så småningom något av en klockarfar som skulle allting bestyra för socknen. Han blev ordförande i kommunalstämman, vice ordförande i kommunalfullmäktige och kyrkostämman, ledamot av kommunalnämnden och pastoratskyrkorådet, tillhörde skolrådet i 25 år och handhade posten som kassör i Hangvars sparbank till sin död. Han har vidare bl, a. varit ordförande i RLF-avdelningen för Hangvars och Halls socknar, fungerat som sockenombud för hushållningssällskapet och egnahemsnämnden samt vid vägstämmor, tillhört vägstyrelsen och var ledamot av vägnämnden. Även i nykterhetsrörelsen har han varit engagerad.
Vid sidan av allt detta har Anders Anderson brukat sin gård med mycken id och kunnighet och kunde när han drog sig tillbaka från det direkta ansvaret för jordbruksdriften se tillbaka på en strävsam och framgångsrik odlargärning.
Sedan många år var han helt acklimatiserad gotlänning, men han bevarade både sitt östgötska tungomål och den lugna trygghet och tillförsikt, som väl är alla östgötars arvedel, och alla som kommit i beröring med honom torde bevara minnet av en i allo präktig och pålitlig man. Vid sin bortgång sörjes han närmast av maka och tre söner, av vilka två fortsätter faderns gärning som jordbrukare och den tredje är ingenjör i Stockholm.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Dödsfall

Fru Emma Hoas, änka efter framlidne Gammelsvenskbyherden Kristoffer Hoas avled på julafton efter en längre tids sjukdom i Södertälje, där hon varit bosatt sedan sin makes bortgång.
Den avlidna är väl känd av alla äldre svenskbybor. I mer än ett kvarts sekel vistades hon i Gammalsvenskby i Ukraina, där hon — utsänd av KMA 1899 — verkade som bibelkvinna och församlingssyster. Hon var född i Sverige och tillhörde den gamla lundasläkten Skarstedt. 1907 ingick hon äktenskap med Gammalsvenskbys dåvarande folkskollärare och klockare, sedermera pastor Kristoffer Hoas, och var den första svenskfödda kvinna som gifte sig med en svenskbybo.
Hon nedlade under sin krafts dagar ett mycket gagnande arbete bland svenskbyborna, och stannade i Ukraina tillsammans med sin make till dess svenskbyborna för 23 år sedan fick tillåtelse att lämna Ukraina och flytta sina bopålar till Sverige.
Hon har så gott som varje år varit intresserad deltagare i svenskbybornas årliga sammankomst i Roma. De senaste åren har hon dock på grund av sjukdom varit förhindrad delta i färderna till Gotland.
Den bortgångna sörjes närmast av sönerna, pastor Sigfrid Hoas och tjänstemannen i Scania-Vabis Viktor Hoas, båda bosatta i Södertälje, polisman Emil Hoas, Stockholm, av dottern Anne-Marie bosatt i Uppsala samt barnbarnen. Jordfästningen äger rum den 3 januari i Roma, där svenskbybornas gamle herde Kr. Hoas är begravd.
— Fru Alma Vroland, Visby, avled i går i en ålder av sjuttionio år. Den bortgångna var änka efter typograf Arvid Vroland och var själv i yngre dagar verksam i det typografiska facket, bl. a. på Gotlänningens officin. Sedan många år var hon ansluten till IOGT.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidna två döttrar, Edith, maka till folkskolinspektör Gösta Allvin, Visby, och Signe, gift med köpman J. Tjäder, Hudiksvall, samt barnbarn och en syster, fru Gerda Enström, Visby.
— I lördags avled änkefru Emelie Pettersson, f. Nilsson, änka efter lantbrukaren Viktor Pettersson, Bonsarve i Vamlingbo.
Den bortgångna var född den 26 april 1877 vid Simunde i Vamlingbo. Allt sedan ungdomen har den avlidna varit varmt kristligt intresserad och var ansluten till Vamlingbo friförsamling. Hon efterlämnar ett mycket aktat minne.
Närmast sörjes den bortgångna av sonen Enoch, som nu har gården, vidare av dottern Anna, gift med hemmansäg. Elof Pettersson, Rodarve i Hogrän, samt barnbarn.
— I en ålder av nära 85 år avled i går fru Laura Karlsson, maka till f. fiskaren Karl Karlsson, Hallute i När. Hon var född i När och sörjes närmast av, förutom maken, två döttrar och en syster.
På juldagen avled helt hastigt och oväntat stenarbetaren Hjalmar Johansson, bosatt vid Vivlings i en av stenbrottets baracker. Den bortgångne var född i Torps församling i Älvsborgs län och kom i unga år till Gotland, där ytan arbetat med stenbrytning. Han älskade ensamheten och avböjde alltid lugnt och bestämt varje inblandning av andras råd eller hjälp i livets skiften. Myndigheterna har tidigare erbjudit honom bistånd både med läkarhjälp, då han var sjuk, och på annat sätt, men han har alltid avvisat dessa erbjudanden under den manliga försäkran att han ville klara sig själv. Nu hade ohälsa brutit ner honom, och endast en granne till honom anade hur illa det stod till. Lugnt och stilla gick den ensamme över gränsen på den dag, då alla vi andra glädes åt människors och anförvanters gemenskap. Den bortgångne har inga anhöriga på Gotland och var vid sitt frånfälle 61 år.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Dödsfall

I en ålder av endast 25 år har fru Cissi Fransén, Västerås, avlidit. Hon var bördig från Hemse och sörjes närmast av make Bengt, en son samt föräldrar, syskon och morföräldrar.
— Lantbr. Axel Karlsson, Ängmans i Gammelgarn, har avlidit, 81 år gammal. Han var född i Stockholm, och kom i unga år till Gotland. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

Gotlänningen
Lördagen den 27 December 1952
Nr 300

Dödsfall Johanna Klint

Tillkännagifves att Gud behagat hädankalla min kära maka Johanna Klint, å Linhatte i Wall, Fredagen 26 Jan. 1877, i en ålder af 67 år, 10 mån. och 28 dagar; sörjd och saknad af mig, barn, och barnbarn.
Det är nog. Så tag ou, Herre! min själ; Jag är icke bättre än mina fäder. I Kon. 19:4 Kristus är witt lif och döden är min vinning.
Phil. 1: 21.
Sv. Ps.-b. nr 479.
Joh. G. Klint.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Januari 1877
Nr 9