GOTLAND RUNT. Burs.

BURS
Missionsauktion hölls onsdagen den 3 dennes i Burs missionshus. Landstingsman Ivar Pettersson höll en kort andaktsstund, och i auktionen skötte han klubban på ett mycket förtjänsfullt sätt. På grund av det svåra vädret var icke tillslutningen detta år så stor den brukat vara. Resultatet blev omkring 750 kr.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Veckans flax

Från vår utflugne medarbetare:
Rapport V

Det är inte så roligt att vara Luft-Kalle alltid. Det är faktiskt rätt länge sedan vi haft möjlighet att flaxa omkring över gotländska bygder. Det behövs lämpligt väder för fotografering och det kanske dröjer innan sådant kommer. De senaste dagarna har vädret varit lämpligt men en snöskare på fältet har gjort det omöjligt för vårt lilla flygplan att starta.
Massor med brev har jag emellertid fått och det är roligt. Inte mindre än 110 personer har dena gång räknat ut vår position när förra veckans tävlingsbilder togs. En, fru Ellen Wetterlund, Vall, har skaldat så här.
Till Gotlands ostkust vi sätter kurs vid Bandelundaviken där ligger Burs och dess kyrka på nr 1 vi ser och vidare vi oss beger nordväst därifrån till en plats där brottena sonades fordomdags och i den socknen ännu idag man sysslar med rätt och med lag och socknen är Endre där kyrkan syns stå på flyg f otobild nummer två.

Tack, det är så riktigt alltihop!
Fru Olga Johansson i Anga, är en gammal bekanting som vet det mesta om Gotland. Hon vet bl. a. att Endre kyrka är byggd någon gång på 1290-talet men att det finns delar av kyrkan som måste vara betydligt äldre. Helgedomen har också underbara glasmålningar vars färgspel gör en stum av beundran, skriver hon.
I Endre är jag född, så den kyrkan är jag »bergis» på, skriver Gertrud Schwartz, som har Romakloster till poststation. På backen var fordom avrättningsplats, och som barn kände jag alltid en rysning när jag gick förbi den plats som nu utmärkes med ett träkors.

TÄVLINGSBILD I.
TÄVLINGSBILD II.

Douatorer och pristagare.
Affärsmän och företagare har varit tillmötesgående mot Luft-Kalle som vanligt och han har lyckats tigga sig till en del fina priser även denna vecka.
Tårtan skänkes denna gång av REDNERS KONDITORI i Hemse, sudergutarnas populära »fik», som frekventeras livligt inte minst nu i dagarna, när det skall julhandlas i metropolen.
IVARS — han med förnamnet — har lovat skänka förstoringar av Kalles bygdefoton även denna vecka. Han säljer också en del fotomateriel liksom åtskilligt annat.
MATTSARVE BLOMSTERODLING ägs av samme Harry som skriver blomsterråd och svarar för tidningens »Blomsterlåda». Han har välvilligt lovat att skänka en duktig amaryllislök och en st. tarzett till kunnig och tur-försedd bildgåtelösare. (Hoppas att blomsternamnen är rätt stavade).

PRISLISTA:
INSOCKNES: Bertil Johansson, Fjells, Endre, Sylfaste, Roland Nilsson, Fjells, Endre, Sylfaste, Lilly Karlsson, Sigdes, Burs, Charles Lindahl, Häffride, Burs, (samtliga Ivars hpr., foton från resp. socknar).
UTSOCKNES: Karl-Erik Söderberg, Magnuse, Ronehamn, (Redners hpr., tårta), Kerstin Johansson, Box 67, Tingstäde, – Ingrid Bergström, Stranden, Fårösund, (Harrys hpr., en tarzett) Ulla Isenberg,
Överburge, Fardhem, (LT-bok. — Är Ulla bekant med den Isenberg som tog hushållningssällskapets pris igår? Kalle bugar en gång ytterligare).

FÖRRA VECKANS TÄVLINGSBILD I, föreställer
Burs kyrka, prästgård och skola.
FÖRRA VECKANS TÄVLINGSBILD II. Endre kyrka,
kvarn och lantbr. Helge Jakobsson som kör med
hästar på väg till Endregårda.

Fr. Margareta Ronström i Burs vet just ingenting om Endre, men så mycket mer om sin egen hemsocken. Burs kyrkas äldsta del, långhuset, är från 1100-talet, berättar hon. Även prästgården och skolan är med på bilden. Om fornminnen erinrar hon om ,Stavar den stores Kärna och ringkorset vid Sigdes.
Fru Gerda Johansson, Vallstena, vet också åtskilligt om Burs. Hon erinrar bl. a. om socknens musiktraditioner. Tonsättarna Olof och Carl Laurin, den sistnämnde mest känd som tonsättare till »Mitt liv är en våg…», har växt upp i Burs prästgård. Gamle Florsen är också ett namn som inte skall glömmas.
Andra som skrivit trevligt och sakkunnigt är Sune Ronqvist, Norrlanda, och Yngve Ekedahl, Visby, samt våran Annie i Sjonhem förstås. De båda sistnämnda får — som de är vana — sina alster presenterade i fristående artiklar.
Obehagligt sakkunnig är Arne Ringgren i Ala — han med båten ni vet. Han frågar ironiskt om inte jag har någon bild från Tjäle i Ala, han lovar i så fall vara intresserad. Fjäle i Ala finns faktiskt en plats som heter och Fjälebysen får absolut inte skällas för Tjälegubben, skriver han. Hån vill liksom—påstå att jag gjort mig skyldig till en s. k. gubbe. Det är nu fel förstås. Var det inte fel på det insända manuskriptet, så har vi tryckfels- och andra nissar att skylla på. Så försök inte…
Som ni ser på bilderna här intill flög Vi inte rakaste vägen till Visby när vi lämnade Endre. Bilderna är den här gången nästan alltför lätta.
Välkomna med! Nästa vecka flaxar vi söderut igen.
Hälsningar
Luft-Kalle

Manustävlingen:
Sune Ronqvist, Norrlanda, Gotl. Hässelby, (Harrys hpr., amaryllis. — Det finns väl damer i huset?)
Olga Johansson, Suderbys, Anga, (LT-bok).

NI ANDRA
Sen är det minst 100 till som skrivit och hoppats på pris. Kalle är väldigt ledsen men har faktiskt inte mer att dela ut denna gång. Han önskar som vanligt: bättre lycka nästa vecka. Därtill vill hän ha sagt att det stundom dröjer ett tag innan de utlovade priserna anlända. Hav tålamod i såfall, de kommer.
Så flaxar vi vidare. Kupongen finns som vanligt och den skall vara Kalle tillhanda senast torsdag nästa vecka. Fina priser skall det bli — som vanligt.
PS

Ett tröstpris utom tävlingen, bestående av en förstoring, ges Helge Jakobsson, Hulte, Endre, som är med på bilden som togs över Endre, han kör med hästar på vägen.

Stavar i Burs och Armfelts älskarinna.
I anslutning till förra veckans tävlingsbilder från Burs och Endre skriver fru Annie Söderberg, Sjonhem:
Den första bilden i tidningen är från Burs kyrka med prästgårdsbyggnaden på ena sidan och skolan på den andra. Från prästgården i Burs härstammar de båda tonsättarna. Olof och Carl Laurin, den sistnämnde tonsättaren till »Mitt liv är en våg». På gården Flors levde den gamle spelmannen »Gamle Florsen». Under 1850-talets väckelsepesiod lät en märkvärdig man, Jöns Hjorter, född i Näs, död 1874, mycket tala om sig som väckelsepredikant i Burs. Hans egenartade förkunnelse, samt de personer som slöt sig till hans lära, väckte uppseende genom sin enkelhet och färglöshet i klädseln — de kallade sig Hjorterianer och fick ett eget kapell i Burs.
Vem har inte hört talas om Stavar den store från Burs. 1929 utgrävdes en stor husgrund i närheten av Kärna, som omtalades som Stavars boning. Men låg gamla Stavargården där? Sägner förtäljer att Stavgard låg vid Bandlundviken. Där finns en brya som är större än andra bryor och hägnad av en stenmur i fyrkant och en port leder difin. Det är inte mycket som förtäljes om Stavars liv utan det mesta handlar om hans död och hans skatt. Det’ är den största skatten i Gotlands jord. Om den skatten berättas det i samband med Häffindsgubbens resa. Anders var bar bonde vid Häffinds för mer än hundra år sedan och på dennes mark låg den trolska bryan. En afton var han på hemväg från en stämma. Något hade han druckit men inte så värst mycket. Han kände sig trött och önskade att någon skulle komma och låta honom åka. Då kom ett grannt åkdon och han blev bjuden på skjuts av en främmande man. Och så bar det av mellan träden och han såg marken försvinna där nere. När de kom ner på jorden igen sade främlingen: »Jag är Stavar den store och här är min skatt gömd». Under en häll visade han tre väldiga kopparkittlar fyllda med guld och silver. Han bjöd Häffinds-Anders alltsammans, han var trött på att fara och se till den, sade han. Man kan förstå Anders då han i sin förskräckelse svarade att han ingenting ville Via. »Men ett minne skall du ha», sade han och gav Anders tre silvermynt (en del säger en gröpe med penningar) och när Anders inte ville ha skatten skulle hans barnbarnsbarn få.den och så slogs hällen igen. Dödligt förskräckt kröp Anders därifrån, benen bar honom inte längre. Hemkommen gick han tyst och stilla i säng. Hustrun undrade storligen, sådan hade hon aldrig sett honom komma från ett gille. När han vaknade på morgonen fann han silvermynten i sin ficka så han kunde ju inte ha drömt det hela. Vad som nu gör det hela spännande är att vi nått fram till det släktled som skall få skatten. Men varför går man inte och letar rätt på skatten när man någorlunda vet var den finns? Men det är väl att märka, att den ingenting hittar som letar. Man säger: det är farligt, man kan bli »dålig», den rätte får nog ett tecken när tiden är inne. Man låter den ligga i fred, man har lärt att akta sig.
Ja, så har jag läst historien om Häffinds-Anders underbara resa.
Socknen på den andra bilden representeras av rättvisans gudinna, då måste det väl vara Endre, för där ligger ju Norra domsagans tingshus vid Allekvia och fordom låg ju avrättningsplatsen på Endre backe. Kyrkan är uppförd omkring 1297, men delar finns från 100-talets kyrka. Långt ner på vänstra sidan i kyrkan står en ovanlig bänk, den är uppsatt för Magdalena Rudensköld, när hon vistades på Gotland. Magdalena Rudensköld kom som 17-åring till Gustav III:s hov som sällskapsdam åt kungens syster Sofia Albertina. Hon var mycket vacker och begåvad. Hon. blev älskarinna åt baron Gustav Armfeldt. De båda sedan stämplade som förrädare under förmyndarregeringen. Hon dömdes först till döden, men blev benådad och fick i stället stå vid skampålen en timme på Riddarhustorget o. sedan fortsätta till spinnhuset. Midsomaraftonen 1796 benådades hon på et villkoret att hon skulle bosätta sig på Gotland och ej lämna ön utan regeringens tillstånd. Hennes ekonomi säkerställdes genom att hon fick Stenstu gård i Endre, som inköptes för 3.100 riksdaler, varjämte inventarier anskaffades för 1.900 riksdaler. Då uppsattes en bänk för att skydda henne för nyfikna blickar och den bänken hör ännu till Stenstu gård. Hon fick sedan lämna Gotland och fick full uppIrättelse. Det finns ännu folk som i sin ägo har saker inropade på auktion efter henne.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på måndag änkefru Anna Närsten, Hemmor i Garda. Den gamla, som är försåmlingens äldsta medlem, är alltjämt ganska pigg och saknas sällan vid mötena i Missionshuset.

NITTIO ÅR fyller på måndag förre hemmansägaren Oskar Larsson, Österby i Anga. Han är född vid Suderbys i Anga och förvärvade på sin tid gården vid Österby. Nittioåringen, som gjort sig känd som en synnerligen duktig och skötsam person, är alltjämt vid god vigör och följer med intresse allt vad som rör sig i tiden hemma och ute. Han deltar också i arbetet på gården och senast i höstas såg man honom ute på potatisåkern.

Nittio år fyller på måndag förre hemmansägaren Jakob Oskar Höggren, Kvie i Martebo. Han är ganska pigg och kry för sin ålder.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag änkefru Anna Björkander, Gebjenne i Burs. Hon är född i Burs o. änka efter skräddaremästaren Emil Björkander.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag förre skogsarbetaren Johan Olsson, Fristad, Visby. Han har tillbringat många år i Amerika, där han bl. a. varit verksam som skogshuggare. Till fosterjorden återkom han för ett par år sedan.

På måndag fyller fru Alma Tomsson, Follingboväg 3, Visby, åttio år. Den pigga åttioåringen är född i Othem och maka till bygnadssnickaren Emil Tomsson.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdagen fru Anna Ekedahl, maka till hemmansägaren Aug. Ekedahl, Drakarve i Näs. Jubilaren är född på Fårö. Hon tillhör kyrkliga syföreningen. Personligen har hon gjort sig mycket uppskattad av alla genom sin gästvänlighet och alltid goda humör.

Sjuttiofem år fyller på måndag byggmästaren Arvid Pehrsson, Hallbjens i Lau. Han är född vid Mattsarve i samma socken. När seklet var ungt förvärvade han ett litet hemman vid Hallbjens, vilket han emellertid senare överlät till en son, då han själv hade större håg för slöjd och snickeri och slutligen hamnade i byggnadsfacket. Som byggmästare har han också blivit flitigt anlitad av sockenborna och andra, men även som duktig plåtslagare har han haft många kunder.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Maria Jakobsson, Fristad, Visby.

SEXTIO ÅR fyller tisdagen den 9 december köpman C. J. Nilsson, Vivlings i Hellvi.
Han är född i Bengtsfors i Dalsland och började vid 15 års ålder sin affärsbana som elev i en affär i hemorten. Vad han mest fick praktisera var emellertid att torka disk i hushållet, bära in vatten och hugga och bära in ved till en sjurumsvåning. Lönen under de första sex månaderna var middag och kvällsmat och därefter blev det dessutom 5 kr i månaden. Tre år blev han kvar på sin plats, och då hade den kontanta lönen ökat till 8 kr pr månad!
Efter anställning på olika platser fullgjorde han värnplikten på Visborgsslätt och kom sedan till Jönköping.
Det är med glädje jag ser tillbaka på de fyra år jag vistades där, då jag var aktiv medlem av J. I. S. berättar hr Nilsson. Idrotten har nämligen varit min hobby alltsedan barndomen och intresset har inte minskat — inget större evenemang inom idrotten går mig förbi i radioreferaten.
Gotlänning på allvar blev jubilaren 1919, då han fick anställning hos firma C. A. Hultgren i Visby. Efter omkring tio års anställning vid denna firma övertog han i januari 1929 Pehr Fr. Stengårds filial i Valleviken i Rute. År 1939 byggde hr Nilsson affären i Hellvi, som till en början drevs som filial, men 1942 överflyttades hela verksamheten dit.
För kommunalt arbete har jubilarens tid inte räckt till; han har endast varit verksam som kassör i familjebidragsnämnden några år under kriget. Personligen är jubilaren en redbar och vänsäll man.

På måndag fyller hemmansägaren Karl Albin Olsson, Lauritze i Västergarn, sextio år. Han är född i Sanda och övetorg efter sitt giftermål gården vid Lauritze. Jubilaren har bl. a. varit ledamot av taxeringsnämnden. Vidare tillhör han Västergarns fiskeriförening sedan denna bildades. Han har nämligen också ägnat sig åt fiske.

FEMTIO ÅR fyller på lördag styckjunkaren Knut Eklund, Bangårdsgatan 6, Visby.
Han är född i Follingbo och efter avslutad skolgång började han med verkstads- och fabriksarbete. År 1921 tog han anställning vid A 7 och efter genomgångna underbefälsskolor blev han furir 1924. Sergeant blev han 1934, styckjunkare 1938 och svärdsman 1946. Under sin anställning vid kåren har han tjänstgjort i en lång rad befattningar. Längsta tiden har han tagits i anspråk som batteriadjutant 1938-50. En kortare tid fungerade han också som väbel. Han har bl. a. genomgått brandmästarkurs i Stockholm.
Vid sidan av sin militärtjänst har jubilaren också ägnat sig åt den fria idrotten. Ett tiotal år var han även ledamot av Gotlands idrottsförbund och dess friidrottsombudsman. Även schackspelet har han ägnat stort intresse. Som en av de äldre medlemmarna i Visby schackklubb har han med iver arbetat för denna och är även sedan flera år tillbaka klubbens ordförande. Dessutom bekläder han posten som Gotlands schackförbunds ordförande.
För sina tjänster har E. bl. a. erhållit Svenska Idrottsförbundets diplom, Gotlands Idrottsförbunds plakett i brons, A 7 IF:s och K 1:s guldmedalj, Sveriges schackförbunds diplom och Visby schackklubbs guldnål. För sina personliga prestationer inom idrott och schack har han också fått mottaga en mängd pris.
Trots sitt stora intresse för idrott och schack försakar femtioåringen ingalunda dagshändelserna och sin trädgårdstäppa. Jakt och sportfiske är även kära sysselsättningar på fritid liksom fiolen. Ty också musiken hör till den mångsidige och uppskattade femtioåringens hobbies.

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Dödsfall Karl Häglund.

Min älskade Make vår käre Far och Farfar Karl Haglund har i dag stilla och fridfullt avlidit i sitt 66:e levnadsår. Djupt sörjd och saknad av oss, släkt och många vänner.
Kålmans i Burs den 2 dec. 1952.
LYDIA HAGLUND
David och Edith
Kurt Leif

Du är i lidandet vårt stöd,
O kärlek utan like.
Du för oss genom sorg och nöd
Och kval och död
Till härlighetens rike.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Dödsfall

En kärngumma har gått ur tiden i och med 80-åriga Augusta Widegren, Ansarve i Fröjel, avlidit. Hon har varit en arbetsam och duktig kvinna. I många år var hon postbärare mellan Klintehamn och Övre Fröjel innan den nuvarande ringen Klintehamn-Övre och nedre Fröjel-Klintehamn upplades. Hon har också skött skolstädningen i Övre Fröjel i flera år. Knappast såg man henne annat än glad och vänlig och därtill ganska kvick och slagfärdig. Ofta besökte hon andliga sammankomster i Allianshuset strax intill hemmet, men nu har hon för alltid lagt ned sin vandringsstav.

I en ålder av 65 år avled i går förre hemmansägaren Karl Haglund, Kålmans i Burs. Han var född vid Anges i samma socken, men kom genom giftermål 1909 till Kålmans där han så småningom övertog svärföräldrarnas gård. Närmast sörjande är makan Lydia, f. Isaksson, en son, lantbr. David Haglund, Kålmans i Burs och hans hustru Edith, samt barnbarn.

Småbrukaren Vilhelm Johansson, Helge i Stenkyrka, avled i går i en ålder av 71 år. Han efterlämnar som närmast sörjande maka.

I en ålder av endast 32 år har jordbruksarbetaren Sune Alfström, Hejde, avlidit. Han var född i Hejde och har arbetat på föräldrarnas gård samt med skogsarbete men under de senaste åren har han varit sjuk i flera omgångar. Han sörjes närmast av modern, fru Helny Alfström, samt syskon.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Tre kyrkor fick nya textilier på Adventssöndagen.

Adventssöndagen fick en särskilt högtidlig prägel i Burs, Hörsne och Hejde kyrkor. Nya textilier invigdes nämligen på alla tre ställena, och i Hörsne fick man dessutom för första gången besök av biskop Anderberg.
Kyrkan var fylld av åhörare och i sin predikan utgick biskopen från ordet »I detta tecken». Biskopen bar en ny mässhake, som skänkts av kyrkliga syföreningen, vilken även utfört broderierna. Mönstret har komponerats av firma Cedergren & Eriksson I Visby, där man även, skött monteringen. Biskopen tackade för den vackra gåvan till kyrkan. Vid vespergudstjänsten medverkade kyrkokören med »Sion» och »Hosianna». Efteråt vidtog samkväm i skolan.
I Burs kyrka, som fick ny matta och ny mässhake, predikade kontraktsprosten Ernst Hejneman för 170 personer. En kollekt till Olaus Petri-minnet inbringade närmare 100 kr.
Vid adventsgudstjänsten i Hejde kyrka togs en ny mässkrud, som skänkts av kyrkliga syföreningen och utförts av firma Cedergren & Eriksson, i bruk. Kyrkoherde B. Bergdahl predikade och kyrkokören under ledning av kantor Joel Sundahl medverkade. Efter gudstjänsten intogs kyrkkaffe i skolbarnsbespisningens lokal, varvid tal hölls av kyrkoherden.

Fin gåva till Fleringe kyrka.
Vid en adventsvesper i Fleringe kyrka i går överlämnade Fleringe kyrkliga syförening två förnämliga tennvaser till kyrkan. Vaserna, som kostat 100 kr styck, stod på altaret då gudstjänsten, som var talrikt besökt började. Liturg och predikant var prosten Anders Hedwall, samt organist och körledare C. J. Kihlen. Rute och Fleringe kyrkokörer medverkade. Efter gudstjänsten bjöd syföreningen samtliga kyrkobesökare på kaffe i den med adventsljus trevligt smyckade skolan. Prosten Hedwall frambar kyrkans tack till syföreningen för den förnämliga gåvan. Till sist sjöngs »Herre signe du och råden.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

I Burs kyrka

kommer vid en adventsvesper i morgon kväll att invigas en ny vacker kormatta och en ny mässhake, båda komponerade av textilkonstnärinnan Ann-Mari Hoke, Västerås. Kontraktsprosten Heineman predikar, kyrkokören sjunger och kollekt upptages till Olaus Petri-minnet.

Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278

Födelsedagar

NITTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Maria Nilsson, Kärna i Burs. Hon är änka efter lantbrukaren Oskar Nilsson. Hon är och har alltid varit en särdeles duktig hemmets kvinna.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag jordbruksarbetaren Karl Stenberg, Källgårds i Stenkumla. Han hjälper bönderna i socknen med olika förekommande arbeten på åker och äng och han har även sysslata med dikesgrävning. Sjuttioåringen har gjort sig känd som en duktig och skötsam man.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag verkmästare Gustav Larsson, Haqvin Spegelgatan 11, Visby. Sextioåringen, som är född i Borås och anställd som förste verkmästare i Väg och Vatten, har varit verksam i yrket såväl på fastlandet som här på Gotland och varit med om att bygga åtskilliga hamnar, inte minst här på ön, bland dem hamnarna i Herrvik, Lutterhorn och Rone. Första gången han kom till Gotland var 1924 och efter några år på fastlandet återkom han hit 1938 och har sedan dess varit verksam här i ett sträck.

På onsdag fyller byggnadsarbetaren Emil Johansson, Nyplings i Lokrume, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag fru Emmy Linnea Pettersson, S:t Drottensgatan 6, Visby.

Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.

SPORTSPALTERNA

Gute fick stryk av FGIK i sin första seriematch.
Gute fick erkänna sig besegrat i sin första seriematch för säsongen. Det var FGIK som lade beslag på båda pinnorna genom att vinna med 11-8 i Sporthallen i går. Den talrika publiken fick dock valuta för entréavgiften, då matchen var både spännande och välspelad. I B-laagsserien vann Gute över FGIK med 11-10.
Fårösunds-tian hade ett markant övertag matchen igenom och det »klaffade» över lag. Gute, som saknade en del ordinarie mannar, hade emellertid inte sin bästa dag och resutatet får anses fullt rättvist.
Fårösund tog ledningen genom Bert Palmgren, som svarade för de två första fullträffarna. Ökad ledning till 3-0 kom genom Seth Norman. Därefter bröts målraden av Allan Pettersson Bolin ändrade resultatet till 3-1. Innan halvtidssignalen hann FGIK med ytterligare två mål genom Lasse Stuxberg och Bert Palmgren, medan Allan Carlsson och Allan Pettersson målade för Gute och reducerade till 5-4.
Andra halvleken började med utjämning för Gute av Lars-Östen Wallin. Lasse Sundahl gav emellertid FGIK ny ledning — en ledning som man sedan behöll matchen ut.
I hemmalaget gjorde såväl försvars- som kedjespelarna fullgoda insatser.
Fårösundskeepern Magnus Ström tillsammans med det övriga försvaret höll målet så rent som möjligt för objudna påhälsningar och A-kedjan, Seth Norman, Lennart Johannisson och Lasse Stuxberg får bästa betyget av anfallsspelarna.
I Gute debuterade »Puta» Persson i målet och gjorde en hedersvärd insats. F. ö. får A-kedjan bästa betyget.
Domare: Pelle Sigalet.

Målgörare: FGoIK: Lasse Stuxberg 4, Bert Palmgren 3, Seth Norman 2, Lasse Sundahl och Lennart Johannison,

Gute: Allan Pettersson 2, L. O. Karlsson 2, Rune Schmidterlöf, Sten Johansson, L. Ö. Wallin och Allan Karlsson.

B-Matchen: Gute: Bengt Wallin 2, Alf Lindvall 2, Ivar Hartman 2, Göran Engström 2, Olle Uhr 2 samt Freddy Jonsson.

FGoIK: Henning Hallin 2, S. A. Berg 2, Hans Christer Lindberg 2, Bertil Andersson 2, Stig Nordström och Arne Johansson.

BORDTENNIS:
Gute marscherar mot serieseger.

Gute går inte att hejda i bordtennisserien, tycks det. I går kväll blev det seger över Rone med 6-1. Om andraplatsen är ”det betydligt hårdare, där Rone och AIK ligger exakt lika. Men det blir kanske »skillsmässa» vid nästa Omgång då de båda lagen möts. Resultaten av gårdagens matcher blev:

Gute—Rone 6-1
V. Nilsson, Gute—K.G. Ronström, Rone, 1-2.
L. Holmö, Gute—L. Wallenholm, Rone„ 2-0.
Kj. Enström, Gute—L. E Nilsson, Rone, 2-0.
Holmö—Ronström 2-0.
Nilsson—Nilsson 2-1.
Enström—Wallenholm 2-0.
Enström/Holmö—Ronström/Nilsson 2-0.

AIK—VIF 6-4
B. Johansson, AIK—G. Andersson, VIF, 2-0.
B. Andersson, AIK—Y. Pettersson, VIF, 2-1.
S. Johansson, AIK—B. Löfgren, VIF, 2-1.
Andersson—Andersson 2-0.
B. Johansson—Löfgren 0-2.
S. Johansson—Pettersson 2-1.
Andersson/S. Johansson — Löfgren/ Andersson 2-1.

Klass 1:
Gute 4 4 0 0 24—7 8
Rone 3 2 0 1 13—10 4
AIK 3 2 0 1 12—9 4
HIF 2 0 0 2 8—18 0
VIF 3 0 0 3 5—18 0

Klass 2:
Norra:
Lummelunda—Hellvi 4—6 Martebo—Hörsne A O—6 Othem A—Endre 6—3
Hörsne 3 3 0 0 18—4 6
Othem 4 2 2 1 20—15 5
VAIS 3 1 2 0 16—1Q 4
Hellvi 3 2 0 1 13—13 4
Endre 4 1 1 2 15—21 3
Lummelunda 3 1 0 2 14—14 2
Martebo 4 0 0 4 5—24 0

Central:
VIF B—Eskelhem 6—0
Hörsne B—Gute B 1—6
Östergarn—Othem B 5—5
Väskinde A—AIK 3—6
AIK B 4 4 0 0 24—7 8
Gute B 4 3 0 1 21—10 6
VAIS A 4 3 0 1 21—11 6
VIF B 4 2 0 2 16—15 4
Othem B 4 1 1 2 19—17 3
Östergarn 4 1 1 2 14—19 3
Hörsne B 4 1 0 3 8—21 2
Eskelhem 4 0 0 4 6—24 0

Södra:
Alva—Lau 4—6
Ljugarn—Havdhem B 0—6
Rone B-Burs 6—0
Hemse—Stånga 6—0
Rone B 4 3 1 0 23—9 7
Havdhem B 4 2 2 0 22—13 6
Lau 3 2 1 0 17—9 5
Grötlingbo 3 2 0 1 16—9 4
Hemse 3 1 1 1 14—11 3
Alva 4 1 1 2 18—18 3
Burs 4 1 1 2 12—21 3
Ljugarn 3 0 1 2 5—17 1
Stånga 4 0 0 41 4—24 0

Lag-DM nästa söndag
DM i bordtennis fortsätter nästa söndag då det kommer att spelas om mästerskapen för tremannalag. AIK står även nu som arrangör och tävlingen är öppen för seniorer herrar, juniorer herrar samt damer. Spellokal blir baracken på Gutavallen och anmälningar tas emot av Allan Persson, tel. 2589 t. o. m. torsdag.

Gotlänningen
Lördagen den 22 November 1952
Nr 272