Hyllningar

Hyllningarna för rektor Nils Wigren på dennes sextioårsdag inleddes med att familjen överlämnade en ryamatta och en silverbägare. Lokalstyrelsen för Visby högre allmänna läroverk överlämnade genom landssekr. Richard Laurin en, blomsteruppsats från Visby stad och biskop Algot Anderberg sammaledes i egenskap av läroverkets eforus. Vidare uppvaktade kollegiet genom lektor Holjer Witt med en subskriberad penninggåva och en adress, där hela kollegiet karrikerats i bild, Gotlands konstförening genom riksdagsman Georg Pettersson med en tavla, Gotlands konstgille med blommor och konstnären Malte Fredriksson med en tavla. Av Sv. Handelsbanken hyllades jubilaren genom bankdir. Hellsing, av nuvarande elever med en subskriberad penninggåva och adress samt av forna elever. Vännerna liksom Västgöta gille, uppvaktade genom överlantmätare Hillert. Ett 70-tal telegram nådde jubilaren, som på födelsedagen ägnade kollegiet sin tacksamhet med en middag.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Födelsedagar

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag fru Fanny Larsson, Rotarve i Lye. Hon är maka till f. lantbrukaren Hugo Larsson. Missionen har alltid legat 70-åringen varmt om hjärtat och innan sjukdom tvang henne att mest hålla sig inom hemmets dörr, var hon en flitig medlem i lutherska syföreningen.

På juldagen fyller lantbrukare John Pettersson, Magnuse i Gothem, sjuttio år.

Sjuttio år fyller på julafton fru Augusta Pettersson, Lödjastorp i Fardhem, maka till lantbrukare Emrik Pettersson.

SEXTIO ÅR fyller på juldagen hemmansägare Lars Jakobsson, Bopparve i Eksta. Jubilaren är en duktig lantbrukare och en mångbetrodd man, bl. a. såsom kyrkovärd, ledamot av kyrkooch skolråd och ledamot av kommunalnämnden. Personligen är han en glad och sympatisk man.

På juldagen fyller hemmansägare Magnus Högström., Krokstäde i Tofta sextio år. Han är född i Tofta. I yngre dagar prövade han också emellanåt fiskarens yrke, men det har han slutat med numera.

Sextio år fyller onsdagen den 24 förrådsman Karl Nyberg, Stertugu i Bunge.

Hemmansägare Arvid Björkgvist, Alstäde i Fröjel, fyller sextio år på julafton. Jubilaren har genomgått skogsvårdsstyrelsens plantörkurs och brukar varje år vara verksam som skogsplantör. Sedan många år är han också tröskverksskötare i socknen.

Sextio år fyller på torsdag fru Jenny Andersson, Lilla Sojvide i Sjonhem, maka till sockerbruksarbetare Edvin Andersson.

FEMTIO ÅR fyller torsdagen den 25 hem.-äg. Henning Pettersson, Kungs i Dalhem.

Innehavaren av Agenturcentralen i Visby, köpman Johnny Graff, Visborgsgatan 5, fyller på julafton femtio år.
Förre hem.-äg. Jakob Hansson, Ejvide i Eksta, har avlidit i en ålder av åttiofem år. Han sörjes närmast av sonen Emil, som nu har gården, vidare av svärson, lantbrukaren Edvin Andersson, Tomsarve i Eksta, samt av barnbarn.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Hyllningarna för Ragnar Melin.

F. länsjägmästaren Ragnar Melin Visby, blev på sin 70-årsdag föremål för många och omfattande hyllningar.
Bland uppvaktande korporationei märktes landshövding Hovgard i spetsen för representanter för gotländska ängskommittén, vilka överlämnade statyetten Fagningsblommor av Bertil Nyström, landshövdingen representerade också Gotländska föreningen mot tuberkulos, vidare skogsvårdsstyrelsen genom riksdagsman Svensson och länsjägmästare Englund, Liljewalchska skogsfonden genom riksdagsman Svensson och riksbanksdirektör Löfgren, skogsvårdsstyrelsens gamla per- sonal, drätselkammaren genom dess presidium och chefstjänstemän, Visby rådhusrätt med t. f. borgmästare, rådmän, stadsfiskal och samtliga nämndemän, Visby högerförening genom representanter för styrelsen, sällskapet DBV:s trädgårdsstyrelse, styrelse och inspektor vid Visby kommunala flickskola, representanter för flickskolans lärarekollegium, styrelsen för DBV:s sparbank, presidiet i Visby jaktsällskap, kommittén för 1:a-majblomman, tenniskamraterna osv. Bland enskilda uppvaktande märktes också biskop Anderberg. Blommor och presenter överlämnades i riklig mängd.
Telegrafiska lyckönskningar ingick dessutom från bl. a. Gotlands läns lantmannaskola, Gotlands skarpskytte- och jägaregille, Visby tennisklubb, sällskapet UD, föreningen Skogsvårdsstyrelsernas jägmästare, Svenska eldbegängelseföreningen, Slite cement- och kalkaktiebolag, f. landshövdingarna Nylander och Rodhe, generalerna Thörnell, Akerhielm och Backlund, biskop Hultgren m. fl.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag änkefru Jenny Karlsson, Lillfole i Fole, änka efter stenhuggaren Viktor Karlsson. Hon är född i Kappelshamn där hennes make också tidigare hade anställning.

Tisdagen den 23 fyller förre lagerarbetaren Konrad Ahlberg vid Robbjäns i Klinte sjuttiofem år.

FEMTIO ÅR fyller tisdagen den 23 skomakare Karl Andersson, Ansarve i Fröjel. I ungdomen var han jordbr.-arb. och hjälpte då bl. a. fadern med jordbruket på gården, men en allt mer tilltagande sjukdom tvang honom sedermera att byta till skomakarens yrke.

Femtio år fyller på tisdag jordbruksbiträdet Sven Olofsson vid Skåls i Näs. Han är född vid Skåls och biträder numera brodern i jordbruket på fädernegården.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag fru Betty Lovisa Jakobsson, Linnégatan 16, Visby.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Anna Gustafsson, Myrände i Atlingbo. Hon är änka efter lantbrukaren Karl Gustafsson.

På måndag fyller fru Märta Riggert, maka till folkskolläraren Gustav Riggert, Stånga, femtio år.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Ester Lundgren, maka till eldaren Gunnar Lundgren, Strandgatan 40, Visby. Hon är född i Follingbo.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Desideria Högberg, maka till verkmästaren Konrad Högberg, Romagatan 5, Visby. Hon är född i Lau.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Hyllningar

På sin sextioårsdag i dag har brandchefen kapten Torsten Jacobsson, Visby, blivit föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Brandkåren med vice brandchefen, major Stein, i spetsen var de första gratul. och uppvaktade med blommor och silverpokal. Drätselkammarens och stadens tjänstemäns talan fördes av DK-ordf. K. G. Nilsson och han överlämnade även silverpokal. Blomsterhyllningar kom det från Gotlands läns brandkårsförbund och Gotlands brandbefälsförening. Vidare har familjen uppvaktat. Flera gratulanter uppvaktade även på eftermiddagen.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR uppnår f. hemmansägaren Fredrik Lindbom i Lärbro den 21 dec. Född Lärbro har han varit lantbrukare vid Vikers, men sålde sin gård för åtskilliga år sedan och bor nu i en villa. vid vägen till Staplebacke. För sina år är det en ovanligt vital och rörlig mäniska med alla sinnen i bästa funktion och ett minne som icke klickar för gamla upplevelser och erfarenheter. Han är en av dessa människor som förunnats att uppnå hög ålder med gosselynnet i behåll.

ÅTTIO ÅR fyller på lördag fru Emma Nordström, maka till lantbrukaren Julius Nordström, Stenstugu i Bunge.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag hemäg. Johan Johansson, Sandarve i Fardhem. Han är född vid Sandarve, vilken gård han på sin tid övertog efter föräldrarna.

SEXTIO ÅR fyller på lördag muraren Konrad Pettersson, Gumbalde i Stånga. Sextioåringen, som är född i Lye men i många år varit bosatt i Stånga, är mycket anlitad i sitt yrke och har gjort sig känd som en duktig yrkesman. Han är också energisk och samvetsgrann i sitt arbete.

Sextio år fyller på söndag fru Ester Svensson, maka till stuveriarbetaren Frits Svensson, Tranhusgatan 33, Visby. Hon är född i Madesjö församling i Kalmar län.

FEMTIO ÅR fyller på lördag fru Frida Bäckström, maka till lantbrukaren Karl Bäckström, Stenstugu i Stenkyrka. Jubilaren, som är född vid Ostergårda i samma socken, har gjort sig känd som en duktig kvinna. Hon svarar bl. a. för bastun i socknen.

Hemmansägaren och kyrkvärden Josef Olsson, Stora Havor i Hablingbo, fyller på lördag femtio år. Han är född vid Havor, vilken gård han övertagit efter föräldrarna för åtskilliga år sedan.

Femtio år fyller i morgon lantbr. Harry Hallberg, Havor i Havdhem.

I morgon fyller fru Ingeborg Norman, maka till stenarb. Einar Norman, Utbunge i Bunge, femtio år. Hon är född på Fårö.

På lördag fyller tryckaren vid Gotlands Allehanda O. F. Andersson, Smedjegatan 5, Visby, femtio år. Han år en duktig yrkesman och har vidare gjort sig känd som en god och intresserad skytt. Sedan flera år tillhör han styrelsen i Visby skyttegille.

På lördag fyller grovarb. Jarl Erik Emil Johansson, Norra Murgatan 25, Visby, femtio år.

Femtio år fyller på söndag fru Berta Liljegren, maka till hemmansäg. Emrik Liljegren, St. Österryftes i Fole. Hon är född i Visby och har gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna. Sedan flera år är hon en intresserad medlem av SLKF och Röda korset.

På söndag fyller fru Hildur Karlsson, maka till lantbrukaren Knut Karlsson, Suderbys i Atlingbo, femtio år.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Hyllningar

På sin femtioårsdag i dag har slöjdförestånderskan vid S:t Olofs sjukhus, fru Linnéa Gottlander, Visby, blivit föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Tidigt i morse uppvaktade make och barn med ett armbandsur av guld och från släkten överlämnades pengar, presenter och blommor, varvid tal hölls av fru Gottlanders broder och svåger. Vidare har vännerna uppvaktat med ett armband i guld och Odd Fellows damkör med sång och blommor. Från S:t Olofs sjukhus har en deputation överlämnat presenter och blommor jämte en konstnärligt utförd adress. Domkyrkokören har gratulerat med blommor och presentkort, Fören. Smålänningar på Gotland med blommor och Föreningen för värnlösa barns uppfostran likaledes med blommor. Dessutom har ett stort antal blomsterhyllningar, bl. a. från patienterna på S:t Olofs sjukhus, och telegrafiska lyckönskningar anlänt.
I kväll ger jubilaren middag i hemmet för den närmaste släkten och vänkretsen.

På sin nittiofyraårsdag igår blev änkefru Emma Andersson, Hamra, livligt uppvaktad. Hon ligger på, sjukhus i Visby och släkt, vänner och två döttrar hade infunnit sig och uppvaktade med presenter o. en myckenhet med blommor. Även från barnen i Amerika hade presenter kommit.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Födelsedagar

NITTIOFYRA ÅR fyller på fredag förre lantbrukaren J. O. Enström, Karby i Roma. Han är ännu pigg och kry, men synen har i flera år varit nedsatt.

NITTIO ÅR fyller på torsdag fröken Amalia Henriksson, Sandhedskogen, Västerhejde. Den gamla damen, som är vid god andlig och kroppslig vigör, bor hos systerdottern, fru Tel:la Östergren, och hjälper denna i hushållet.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag fru Alma Baeckström, Burgsvik. Jubilaren som är född i Burgsvik och maka till skräddaren Oskar Baeckström, är ansluten till Missionsförbundet.

SEXTIO ÅR fyller på fredag fru Ida Ingelsson, Lilla Enbjenne i Hogrän.

Sextio år fyller på fredag fru Nanna Nordström, Btora Hellvigs i Fole.

FEMTIO ÅR fyller i dag biskopinnan Astrid Hultgren, Härnösand.

Änkefru Klara Johansson, Tule i Ganthem, fyller på fredag femtio år. Hon är född i Hörsne och änka efter hemmansägaren Ferdinand Johansson.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Ragnar Melin 70 år.

Sjuttio år fyller på fredag den 19 ds f. länsjägmästaren Ragnar Melin, Visby.
Ragnar August Melin är född i Visby, avlade studentexamen 1901, utexaminerades från skogsinstitutet 1905 o. utnämndes till e. jägmästare och skyddsskogsassistent i Jämtlands län påföljande år, blev assistent i Burträsks revir 1906 och i Vargiså 1907. År 1908 utnämndes han till länsjägmästare i Gotlands län, vilken befattning han innehade i 40 år eller till 1948, då han avgick med pension.
Vid sidan av sitt länsjägmästareämbete har hr Melin beklätts med en lång rad uppdrag av olika slag. Sålunda var han lärare i skogshushållning vid Gotlands läns lantmannaskola 1914-48, länschef hos statens bränslekommission 1917-19, skogssakkunnig hos länsstyrelsen 1927-50, ordförande i styrelsen för statens vedkontor på Gotland 1939-40 och länsskogsbrandchef 1940-46. Sedan 1931 är han ledamot och verkställande direktör i Liljewalchska skogsfonden.
Inom det kommunala livet har jubilaren beklätts med en rad olika poster. Sålunda kan erinras om att han tillhörde stadsfullmäktige 1941-46, var ledamot av drätselkammaren 1926-51 och dess ordförande 1940-51. I Visby stads planteringsnämnd var han ordförande 1933-45 och i styrelseilör Visby högre flickskola 1934-50. I pensionärshemstyrelsen var han ledamot 1942-51. Sedan 1951 är han ordförande i styrelsen för Visby kommunala flickskola och sedan 1948 nämndeman vid rådhusrätten i Visby. Han är ledamot av styrelsen för D.B.V:s sparbank sedan 1943 och vice ordf. sedan 1951. Tidigare har han under ett flertal perioder varit revisor i AB Gotlands Bank och i Gotlands järnvägsaktiebolag.
Bland andra uppdrag som hr Melin fått på sin lott kan nämnas, att han är ledamot i Förstamajblommans riksförbunds centralkommitte sedan 1936 och ordför. i lokalkommittén för Förstamajblomman sedan 1918, att han var skattmästare i Sällskapet Jultomtarna 1924-34, sekreterare och styrelseledamot i Sällskapet U. D. 1910-37. I Sällskapet D. B. V., som han sedan länge tillhört, var han ordförande 1926 och i dess beredningsutskott 1940-42. Sedan 1918 är han ordf. i sällskapets hagstyrelse och sedan 1932 vice ordf. i dess trädgårdsstyrelse. Vidare är jubilaren ordf. i Svenska eldbegängelseföreningens avdelning på Gotland sedan 1948, styrelseledamot i Gotlands länsförening mot tuberkulos sedan 1948 och i Visby tennisklubb sedan 1919. I Gotlands skarpskytte- och jägaregille, i vars styrelse han inträdde 1912, var han ordf. 1937-46 och utsågs vid sin avgång som hedersledamot av gillet. I Visby jaktsällskap är han ordf. sedan 1946 och 1939-47 var han styrelseledamot i Svenska jägareförbundet. Vidare är han vice ordf. i Gotländska ängskommittén, vars styrelse han tillhör sedan 1944.
Hr Melin är R. V. O. och R. N. O. och innehar Sv. skogsvårdsföreningens hederstecken i guld, Sv. jägareförbundets d:o i guld, Gotlands skarpskytte- och jägaregilles förtjänstmedalj och skyttemedaljen i guld.
Av ovanstående imponerande meritförteckning framgår, att jubilaren är en flitig och mångsidigt intresserad man. I allt sitt görande och låtande låter han sig endast ledas av vad han själv anser vara rätt och riktigt. Sitt yrke håller han högt, men så är han också själv en mycket kunnig och erfaren skogsman, som vunnit allas respekt och varma erkännande för sitt arbete för det gotländska skogsbruket.
Sjuttioårsdagen möter han i prima form, rak och rörlig och spänstig som förr.
Vår honnör för den framstående skogsvårdaren och vakne medborgaren Ragnar Melin!

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291