På sin 65-årsdag

blev regeringsrådet Aug. Wall föremål för sterartade hyllningar. Under dagens lopp uppvaktades han av bl a styrelsen för Malmqvistska stiftelsen, kamrater i regeringsrätten samt ett stort antal släktingar och vänner, vilka överlämnade blommor m m. Drottningen lät genom sin överkammarherre framföra sina lyckönskningar. Senare gavs middag i jubilarens hem för den trängre släkt- och vänkretsen. Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar anlände under dagens lopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Sjuttiofem år

fyller på fredag majoren Emil Westöö i Fårösund.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

100 år fyller i morgon

fröken Sophie Carlstedt i Stockholm, där hon vårdas av anförvanter. Fröken Carlstedt är född på Åland, men har framlevt sina dagar i Stockholm.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 5 mars 1920.
N:r 54.

Femtiofem år fyller i dag skriftställaren Algot Sandberg.

Hr Sandberg har skrivit många böcker. Under de senaste åren har han skrivit ett 10-tal böcker och för närvarande håller han på med tre stycken på en gång. Han bor just nu i Köbenhavn, men reser till Italien i april för att bo där ett par år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Sjuttio år

fyller på torsdag, f. d. farnjunkaren J. A. Bäckström i Othem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Femtio år

fyllde i går kapten John Wessman, lärare vid Navigationsskolan i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

På sin 50-årsdag

i går uppvaktades grosshandlaren N. H. Lindström härstädes av släkt och vänner med ett flertal minnesgåvor, bestående i praktpjäser av guld, silver och kristall. Och under dagens lopp fylldes jubilarens hem av en rik blomsterskörd, varjämte ett 60-tal telegram inströmmade.
Bemärkelsedagen firades av hr L. med en middagsbjudning i hemmet, till vilken ett 40-tal personer, släkt och vänner, inviterars.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1920
N:r 78

På sin 50-årsdag

i går blev frisör Emil Gistedt härstädes föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Vid 8-tiden på morgonen uppvaktades han av Allmänna sångföreningen, som sjöng ett par sånger och överlämnade en minnesgåva i form av en ståtlig silverpokal med inskription. Därefter infann sig föreningen Gnistan och framförde sina lyckönskningar samt överräckte ett dyrbart guldur. Av medlemmar inom Arbetareföreningen uppvaktades jubilaren med en urkedja av guld och av vänkretsen fick han mottaga en pryolig elektrisk lampa. För övrigt inhöstades under dagens lopp en rik blomsterskörd och ett 70-tal telegram.
På aftonen gav hr Gistedt supé å Arbetareföreningens lokal för ett 70-tal inbjudna vänner och bekanta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Femtio år

fyller om måndag, annandagen påsk, grosshandlaren Nils Lindström härstädes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76