Bröllop

— I Ala kyrka vigdes på lördagen inspektör Nils Rockström, Nyköping, o. fröken Britta Gardell, dotter till framlidne folkskolläraren A. D. Gardell och hans efterlevande maka, f. Björkander, Ala. Vigselförrättare var brudens morbror, prosten C. J. Björkander. Kyrkomarskalkar var hr Bengt Sedelius och hr Bertil Sedelius, tärnor fröken Ulla Rockström och fröken Anne-Marie Hammer. Middag gavs efter vigseln på restaurang Liljehornet i Visby.
— Elektriker Olle Hoffman, Hemse, och distriktssköterskan i Havdhem, fröken. Sigrid Hoffman, dotter till stationsskrivare Olof Hoffman, Visby, och hans maka, f. Nilsson, vigdes i lördags i Visby domkyrka av kyrkoherde Åke Hultmark, Sanda. Tärna och marskalk var fr. Phyllis Hoffman och hr Hans Hoffman.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Borgmästaregården för ett 30-tal gäster. Värd och värdinna var fabr. Algot Gibson och fru Ann-Marie Hoffman. Under middagen. hyllades de nygifta i tal och vidare upplästes ett 40-tal telegram, som anlänt under dagens lopp.
— På lördagen vigdes i Visby domkyrka köpman Hans Åman, Visby, och fröken Inga Nilsson, dotter till droskägaren Einar Nilsson, Visby, och hans maka. Vigseln förrättades av domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg. Före vigseln sjöng sergeant Åke Holmgren från orgelläktaren Lovsång av Beethoven o. efter vigseln Hosianna. Han ackompanjerades av domkyrkoorganist Ludvig Siedberg, som även utförde bröllopsmusik vid brudparets inträde och utträde ur kyrkan.
Som kyrkomarskalkar fungerade hr Uno Jupither o. köpman Bengt Åman, varjämte brudparet uppvaktades av fr. Gun Grund och hr Ove Nilsson. Brud- näbb var Ann och Maud Holmgren.
Efter vigseln gavs middag för ett 60-tal gäster. Värd och värdinna var förrådsmästare Sven Gabrielsson och fru Anna Nilsson, Visby.
Under middagen hyllades brudparet i flera tal, bl. a. av brudens och brudgummens fäder, värden, brudgummens broder dr Gunnar Åman, brudgummens snorbror, f. lotsförman Wilh. Dahlbeck, fru Ahlström-Nilsson m. fl. Dir. Alb. Åman uttalade gästernas tack och ett tack till värdfolket hr och fru
Nilsson hölls av försäkringsinspektör Stig Berg. Vidare upplästes ett hundratal telegram. Sergeant Holmgren sjöng också under festligheterna.
— På söndagen vigdes i Othems prästgård furir Nils Erik Linde, Visby, och fröken Gun Sedell, Visby, dotter till smeden Harald Sedell, Slite, och hans maka, född Andersson.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

ROXY

ÅSA-NISSE på nya äventyr.
JOHN ELFSTRÖM och ARTUR ROLÉN
BERTIL BOO, GÖSTA ”SNODDAS”NORDGREN, HELGA BROFELDT, ANNA-LISA BAUDE, GUSTAV LÖVÅS, CARL-GUNNAR WINGÅRD.

»Publiken hade hjärtligt roligt och skrattade och jublade.» Ö. K.
»Att döma av de tätt återkommande skrattsalvorna var publiken med på noterna.» V. T.

Gotlänningen
Måndagen den 20 oktober 1952
Nr 243

Flygande tefaten från annan planet.

Fantastisk men sann” USA-rapport.
NEW York 27/9 (TT-Reuter). Det amerikanska flygvapnet har kommit med en uppseendeväckande rapport som ger uttryck för tron att de mystiska flygande tefaten härrör från »någonstans utanför vår planet», skriver New York Posts Washingtons-kor respondent Allen.
Rapporten, som avfattats av kända amerikanska vetenskapsmän och tjänstemän inom flygvapnet, har baserats på observationer av 1.800 flygande tefat under de senaste fem åren. Flygvapnet överväger att offentliggöra vissa delar av rapporten, men avskräcks i viss mån av farhågor för att de sensationella uppgifterna skulle ge upphov till panik. Uppgifterna betecknas av en hög flygofficer som »fantastiska men sanna».
Korrespondenten meddelar att dokumentet innehåller ytterligare två fakta. I en del fall har de flygande föremål som observerats visat sig vara hemliga amerikanska projektiler som prövades. Vidare heter det att Sovjetunionens regering är djupt bekymrad och förbryllad av rapporterna om de flygande tefaten och att den starkt misstänker att det är frågan om ett nytt amerikanskt vapen. Sovjet sägs ha fyra olika undersökningsmetoder igång för att uppdaga föremålens art och ursprung.
En mycket viktig punkt som betonas i rapoprten är det faktum att de mest sakkunniga och detaljerade meddelandena om de flygande tefaten kommit från atomanläggningar, militärbaser och forskningscentra.
Den forskning som ligger till grund för rapoprten har utförts av det flygtekniska institutet i Wright Patterson Airbase i Dayton, Ohio. Ett antal av USA:s främsta vetenskapsmän ägnar hela sin tid åt att analysera rapporter om de flygande tefaten. Deras verksamhet är så hemlig att flygvapnet inte vill offentliggöra deras namn. Ingen som har haft något att göra med rapporten vill tilllåta att hans namn nämns, skriver Allen.

Gotlänningen
Lördagen 27 september 1952
Nr 224

Vem vinner mästartröjan?

DET BÖRJAR DRA IHOP sig till slutstrid om Gotlänningens mästartröja. Kvar av de sju tävbingama är Altklubbars den 12 okt. I damtävlingen återstår också en tävling och det är VM och LM den 19 okt.
Skall tröjan gå till stan i år undrar man? Ja, osannolikt är det inte, då VOK:s John-Erik Pettersson »VOK-Pelle», varit synnerligen framgångsrik i år o. toppat de flesta prislistorna. Efter de fyra första tävlingarna ledde han klart, men så sprang han bort sig i dag-DM, och han själv trodde att chanserna var borta. Han kom emellertid igen i natt-DM där han placerade sig som tolva och nu blir det spännande värre mellan honom och tidigare tröjmästaren Folke Nyberg, Nisse Löfgren och Anders Dahlin. Om man räknar deras fyra bästa får de resp. 2, 4, 1 och 8 (15), 1, 2, 6, 3 (12), 6, 4, 4, 2 (16) samt 3, 5, 7, 8 (23). Det blir alltså i Allklubbars tävlingen avgörs.

Nisse Löfgren

Ställningen är följande:

 Romal.Vårtr.BysenKMdag-DMnatt-DM
Nyberg, Bro12625320
Pettersson, VOK24184212
Löfgren, Bro02013442
Dahlin, VOK35bröt78

I DAMTÄVLINGEN som omfattar de sex tävl. Romalunken, Vårträffen, Klosterloppet, KM, dag-DM och ViM och LM leder Edith Blad, Roma IF, som har plac. 4, 8, 4, 3 och 2. En fin serie alltså. Trots detta kommer troligen Maj-Britt Bendelin, Bro, att vinna. Hon har på tre tävlingar 2, 1, 1 (4), och går hon klokt i LM kan ingen slå henne. I. B. Larsson, Roma IF, har på tre som bäst 9, 4, 5 (18) och denna poängsumma har hon väl ingen chans på?
ELLDE

Gotlänningen
Måndagen 22 september 1952
Nr 219

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag f. hemmansäg. Jakob Olofsson, Sallmunds i Hamra. Han är född i Hamra och ingick äktenskap 1899 med Anna Pettersson. I över trettio år har han varit kyrkvärd, en befattning som han skött på ett troget sätt, då han sällan varit borta från kyrkan någon söndag. Sonen, Arvid, har nu övertagit gården och har även övertagit kyrkvärdsbefattningen.

På söndag fyller änkefru Hulda Kristoffersson, Liffride i Stånga, sjuttiofem år.

SEXTIO ÅR fyller den 17 dennes fru Ellen Ahlqvist, maka till lantbr. Arthur Ahlqvist, Nyhamn i Lärbro. Fru Ahlqvist är född vid Skymnings i Fleringe men kom till Lärbro för ett fyrtiotal år sedan. Hon har gjort sig känd för vänlighet och hjälpsamhet och är en stor barnavän. Med stort hushåll har hon också alltid varit en god husmor.

FEMTIO ÅR fyller på söndag fru Ester Lundin, Kauparve i Rute. Hon är maka till lantbr. Melker Lundin. I många år har hon tillhört kyrkliga syföreningen, SLKF och lottakåren. Hon har gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna och snäll och präktig har hon fått många vänner.

På söndag fyller hem.-äg. Ragnar Ryström, Hägelsarve i Ekeby, femtio år. Han är född ivd Tollby i Fole, där han brukat fädernegården. Vid giftermål 1928 köpte han en gård vid Rystes i Fole som han hade till 1937, då han köpte en gård i Ekeby. I yngre dagar var han en intresserad utövare av vanpasporten. Inom jordbruket är han särskilt intreseserad av djur. Han är medlem i RLF-avdelningen.

Gotlänningen
Torsdagen 14 augusti 1952
Nr 186

Det segslitna målet

om bränsleersättning som pågått åtskilliga år mellan å ena sidan byggmästare Eric Nyberg och å andra sidan hyresgästerna i kvarteret Laken Bror Fritz, Sune Erlandsson och Thorsten Wallin, har nu avgjorts av rådhusrätten. Rådhusrätten har förpliktat de tre hyresgästerna att erlägga bristande hyresersättning till Nyberg med för Fritz 115 kr 02 öre, Erlandsson 61 kr 53 öre samt Wallin 70 kr 87 öre.
Envar av svarandena skall dessutom ersätta motparten med 518 kr för hans kostnader i målet, varav 400 kr för ombudsarvode och 60 kr för Nybergs eget arbete i målet.
Rättens t.f. ordförande har varit hovrättsfiskal Tomas Cramér, käranden har biträtts av advokat Sven Dufvenmark och svarandena av advokat Lars Grönlund, Hässleholm.

Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152

Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Bossarfve i Fröjel måndagen den 14 innevarande april kl. 12 på dagen; låta ägarne till Johan Olssons förut tillhöriga fastighet 1. mtl. Bossarfve försälja densamma antingen i sin helhet eller i mindre lotter samt på fördelaktiga vilkor, som före utropet angifvas.
Skulle antagliga anbud ej erhållas, kommer fastigheten att styckvis utarrenderas å tid som då angifves.
Fastigheten, som är bebygd, har omkring 50 tul. åker, besådd med råg, hvete och gräs, 5 á 6 tld. äng samt 115 tnl. skogsmark.
Hemse den 3 april 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Idrottsföreningen Kamraternas terränglöpning

i går gynnades af ett ganska vackert väder.
Banan, som gick från startplatsen vid föreningens paviljong å Östra byrummet rakt fram förbi artillerikasärnen till Follingboväg, därifrån till Bingerskvarn och kalkugnen Galgberget samt tillbaka till startplatsen (c:a 7,5 km.), var dock eft lördagens regn mycket uppblös. Ganska mycket folk hade samlats och de inkommande löparna mottgos med starka applåder. De uppnådda tiderna måste anses synnerligen fina. I täflingen deltogo 16 seniorer och 3 juniorer. Starten ägde rum i grupper om 2 man med 2 min, mellanrum.
Prisutdelningen förrättades omedelbart efter löpningens slut af ordf. i Gotlands idrottsförbund kapten L. Runeborg efter följande prislista:
Seniorer: 1:sta pris. hederspris och silfvermedalj E. Arvidsson I. F. K. 26 min. 24 sek.; 2:dra pr, silfverm vol. Engberg I 27,26 m. 35 8.; 3:dje pr. bronsm. vol. S. Karlsson I. 27, 27 m. 7 8.; 4:de pr. löjtn. EB. Råberg 28 m. 16 s.; .5:te pr. bronsm, vol. Persson I. 27, 28 m. 45 sek.; 6:te pr. d:o O. Gustafsson I. F. K. 29 m. 40 s.
Juniorer: 1:sta pr. silfverm, I. Ling-Vannerus I. F. G. 80 m. 18 s.; 2:dra pr. bronsm, Norrby I. F. G. 32 m, 20 s.; extra pris Richard Andersson (13 år) I. F. K. 32 m. 25 s.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Mars 1913
N:r 63

Offentlig auktion i Gothem.

Lördagen den 15 innevarande mars klockan 10 förmiddagen kommer genom offentlig auktion, som förrättas vid Suderbys i Gothem, till den högstbjudande att försäljas all såväl fast som lös egendom efter därstädes aflidne skräddaren Magnus Wahlström.
Gothem den 6 mars 1913.
O. N. SÖDERSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

ROYAL

Maria.
George Fant, Maj-Britt Nilsson, Elof Ahrle och Stig Järrel

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 September 1947
N:r 209