Dödsfall Emma Elisabet Olofsson

Att den kärleksrike Fadren hemkallat sitt barn, min kära maka Emma Elisabet Olofsson, som efter ett långvarigt och smärtsamt lidande afsomnade i Slite skolhus den 27:de Juli kl. 7,20 e.m., i en ålder af 34 år och 6 dagar; djupt sörjd och innerligt saknad af mig, son, moder, broder samt slägtingar och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Slite den 29 Juli 1882.
O. P. Olofsson.

Salige äro de döda, som i Herranom dö
härefter s Ja, Anden säger, att de skola
hvila sig ifrån sitt arbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Augusti 1882
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.