Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Pastor Bergman, Norrland; Josefina Volter och predikanten Lingstedt, Gotland; Anna Olsson, Falun; bruksförvaltare Sundstedt, Sörmland; O. F. Kyllander, Stockholm; pastor Norberg, Norrland; skollärarinnan Olivia Thomson, Gotland; fru Nilsson, Stockholm; landskamrer Dulén, Finland; fröken Emelie Hahr, fanjunkare Frendin, Malmköping, studerande Laurenius, Norrköping; fröken Kristina Ström, Stockholm; fru L. M. Valby, Gotland; bokbållare A. Hall, Upsala; P. Erikson, P. E. Pettersson och Elisabet Jakobsson, Norrland.
Samma 488.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 Juli 1882
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.