Auktion vid S:t Hansgatan.

Tisdagen den 15 innevarande Augusti från kl. 10 f. m. kommer offentlig auktion att hållas i huset ur 14 1/2 vid S:t Hansgatan (snedt emot Lunodströmska hvitvaruhandeln), då för herr konsuln L. Arwesons konkursmassas räkning försäljas: ett större parti mans-, fruntimmers- och barnskodon af engelsk tillverkning, diverse borddukar och servietter, hvita sängtäcken, handdukar, ett parti franska hyfveljern, jämte åtskilliga andra lösöreeffekter af hvarjehanda slag; äfvensom en samling böcker i blandade ämnen. Godkände inropare erhålla 2 månaders betalningsanstånd, om sådant åstundas.
Visby den 3 Angusti 1882.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Augusti 1882
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.