I anseende till fastighetens försäljning,

låter enkan Lovisa Alfvengren Gardrungs i Stenkumla, medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Gardrungs lördagen den 27 uti innevarande månad och börjas kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja all sin lösa egendom, bestående af koppar-, malm-, jern- och blecksaker, en inmurad gryta; möbler, såsom bord, stolar, skåp, soffor, sängar, speglar; glas och porslin; sängkläder och linne, träkärl och andra husgerådssaker; kör- och åkerbruksredskap, deribland res- och arbetsselar, 1 färdvagn, arbetsvagnar, en ressläde, kälkar, vänd- och spetsplogar, 1 jernpinonharf, 1 klösharf, 1 mullfösa, 1 vindmaskin, foderhäckar, grepar, spadar och hackor, kreatur, såsom 1 sto och 1 hästkreatur, 1 par oxar och 2:ne mjölkkor, 1 stormangel, sädbingar, 1 par bjellerremmar jämte annat, som här ej närmare uppräknas.
Vid. samma tillfälle kommer äfven att för annans räkning försäljas en mjölkko, 3 st. arbetsvagnar, 1 lastyagn, 1 resvagn, 2 vändplogar, 1 jern- och 1 krokpinnharf, 1 par selar, 1 foderhäck, 1 vrånghäck, 2 par kälkar och en vindmaskin. Kl. 12 på dagen utbjudas till försäljning sterbhusdelegarne etter afl. hemmansegaren P. Alfvengren Gardrungs tillhöriga 2:ne från Nasume hemman i Tofta afsöndrade jordlägenheter, belägna intill Gardrungs hemman eller, om antagligt anbud derå ej göres, på arrende. Med betalningen för lösa egendomen, lemnas godkände inropare anstånd till den 1:sta nästkommande December. För lägenheterna blifva vilkoren vid auktionstillfället tillkännagifna.
Sanda den 17 Aug. 1881.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.