Till hantverksföreståndare

av 2:a klass för snickeri m. m. vid S:t Olofs sjukhus i Visby har bland tio sökande antagits t. f. hantverksföreståndaren Nils Bylander vid Psykiatriska sjukhuset i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Ronehamns folkskola.

Till vakansvikarie vid Ronehamns folkskola under vårterminen har utsetts folkskollärare Gösta Franzén från Visby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Ungdomskursen på Gamla Apoteket

hade i går kväll anslagit sitt program åt lekarna i föreningslivet och det blev en lekafton i stor stil, som beredde de många deltagarna ett odelat nöje. Sedan pastor Beijer yttrat några ord om vikten att bereda plats för leken i föreningsarbetet, särskilt med tanke på sommarens utflykter, och om den betydelse det har, att vi själva kunna roa oss utan att behöva dras in i den moderna nöjesindustrin, övergick man omedelbart till att demonstrera olika folklekar. Ledare för dessa var hr Viktor Engström och han hade en omfattande repertoar, som satte deltagarna i verksamhet för ungefär en timme framåt.
Därefter kom man in på ett annat slag av lekar, nämligen olika inteliigens- och skämtlekar, där damerna hade fru Rut Welander och herrarna scoutledarna Thord Jansson och Gösta Hörling som instruktörer.
Dessa erfarna förmågor hade mycket att lära ut och den alltigenom höga stämningen tydde på att det var trevliga och uppskattade lekar, som säkerligen skola föras vidare inom föreningarna.
I kväll fortsätter kursprogrammet på vanligt sätt och fröken Margit Johansson håller då ett föredrag om åra program, en ständig aktuell fråga inom föreningarna, där ett utbyte av synpunkter och förslag kan bli till stort gagn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Drotten hit igår – Hansa fast.

Ingen båtlägenhet i dag.
Det gick bra för Drotten igår och ångaren var inne här redan kl. 16,30 efter en resa som dock tagit nästan fyra dygn för de passagerare, som reste från Stockholm på lördagskvällen och tre dygn för dem som lämnade Stockholm först på söndagens afton. Men att färden tagit så lång tid är varken ångbåtsbolagets eller fartygets fel, man har gjort vad man kunnat och icke lämnat någon möjlighet oförsökt.
Detsamma kan sägas om Hansa, som idag alltjämt ligger fast i isen c:a 21 sjömil syd om Landsort, där ett tiotal andra båtar också invänta isbrytarehjälp. Angaren Visby kvarligger i Nynäshamn.
Isbrytaren II anlände i natt till Oxelösund med tre fartyg, två svenska och ett tyskt — de första fartyg som på en vecka kommit in i denna farled. Statsisbrytaren Atle konvojerar 17 fartyg utanför Hävringe vid inloppet till Norrköpingsleden och Oxelösund — förmodligen är det en del av dessa båtar som ligga i närheten av Hansa. Enligt en uppgift har Ymer på annat håll en minst lika stor samling fartyg att assistera.
I Öresund ha färjorna svårt att taga sig fram och sjöfarten mellan Köpenhamn och Bornholm har stoppat. Man förbereder nu trafik till Bornholm via Ystad som i fjol. Vid Ölands södra udde ligger fast is. Oskarshamn är stängt för is.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Hur blir vädret?

Något mildare.
Utsikter: Frisk till styv ostlig kultje, efterhand avtagande, tidvis snöfall och något mildare.
Barometer i Visby kl. 13 i dag: 757 mm., tendens stadig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Domkapitelsed

avlades vid domkapitlets sammanträde i går av den av prästerskapet nyvalde domkapitelsledamoten kyrkoherde K. A. Widegren, Västkinde. Denne efterträder kontraktsprosten G. A. Kronqvist, som fallit för åldersstrecket.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Återkallade besvär.

Sedan uppsyningsmannen E. O. T. Andersson av fångvårdsstyrelsen konstituerats till kronohäktesföreståndare med placering i Visby, har han återkallat sina besvår över att icke ha fått dylik befattning i Östersund.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

När Visby flyfält invigdes.

”Götaland” anlände som första plan.

Guldflygaren K. G. Lindner har wyss smekande lätt landat Aerotransports Junkersplan
Götaland på Bingebyfältet. Landshövdingen håller just på med att hälsa de anlända
representanterna för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och flygbolaget välkomna till
Visby medan de tillstädeskomna Visbyborna i pälskragarna söka skydd mot den bitande
vassa nordan vinden.

Två turer även på torsdagen.
I förmiddags startade Götaland från Bromma kl. 9,31 och anlände till Bingebyfältet kl. 10,35 i förmiddags, medförande post och passagerare. Planet, som denna gång fördes av trafikflygare Scholin, landade nu på grund av vindriktningen i motsatt riktning mot på tisdagen och såväl landning som start gingo utmärkt även nu. Då många passagerare vänta på befordran gör planet ännu en tur i eftermiddag till Visby och åter.

Stationsbyggnaden på flygplatsen med de
väntande Visbyborna framför — i vänstra kanten
skymtar landshövding Nyländer i uniform.
På taket synes observationstornet med
pejlramen och bredvid det dubbla hinderljuset.
Den trivsamma stora hallen i stationsbyggnaden
med den öppna spisen i bakgrunden.
Samtliga tre foto H. Beckman.
2,000 kg. post avlämnade Götaland vid de två
turerna till Visby på tisdagen. Här lastar postbilen
just in endel av postsäckarna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Silverbröllop

firas den 31 dennes av renhållningsarbetaren Axel Johnsson, Visby, och hans maka, född Adolfsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23

Födelsedagar.

Fru Maria Westberg, Gustafs i Fröjel, fyller om söndag den 1 febr. sextio år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23