Idrott och sport.

VIF leder över I 18 i friidrottsmatchen.
Klubbmatchen i fri idrott mellan VIF och I 18 började med en del grenar i går kväll för att sedan fortsätta i morgon kväll på Gutavallen. I matchen räknas poäng för de tre bästa från varje klubb och efter gårdagens tävlingar leder VIF med 56 poäng mot I 18:s 49.
De bästa resultaten i går blevo följande:

Löpning 100 m.: 1) H. Danielssonh, I 18, 11,6, 2) S. Andersson, VIF. 11,9, 3) C: Hamilton I 18, 12,1.
Löpning 400 m.: 1) S. Andersson, VIF, 54,9, 2) C: Hamilton, I 18, 55,5, 3) H. Danielsson, I 18, 56.
Höjdhopp: 1) D. Åkerlund, I 18, 1,62, 2) E. Nilsson, I 18, 1,58, 3) S. Andersson, VIF, 1,53.
Kulstötning: 1) S. Nordberg, VIF, 11,23, 2) E: Dahlström, VIF, 11,10, 3) E. Hellström, VIF, 10,85.
Diskuskastning: 1) S. Nordberg, VIF, 33,88, 2) S. Carlsson, VIF, 32,40.
3) E. Dahlström, VIF, 32,23.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Englands premiärminister

Neville Chamberlain,

som alltjämt står i förgrunden i den europeiska politiken och vars ställningstagande till både den spanska och de tjeckoslovakiska frågorna avvaktas med största intresse.
Här ses han i full gala tillsammans med sin fru.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Howard Hughes i Jarkutsk.

Fortsätter rekordflykten mot öster.

Ankomsten till Le Bourget.

Flygarna ha lämnat Omsk.
Moskva, 13 juli. (TT.) Hughes startade från Moskva 13,21 till Omsk. Sträckan tillryggalades med en hastighet av 290 km., vilket är mindre än sträckan Paris—-Moskva, beroende på att vädret var ogynnsamt.
Hughes startade från Omsk 23,37 mellaneuropeisk tid, vilket motsvarar soluppgången. Han skall flyga till Jakansk, dit han beräknades anlända vid sextiden på onsdagen.

I Omsk kl. 7 på tisdagskvällen.
New York, 12 juli. (TT.) Enligt hit ingånget meddelande har Hughes kl. 7 e. m. (mellaneuropeisk tid) landat i Omsk.

Hjärtligt mottagande i Omsk.
Moskva, 13 juli. (TT.) Vid sin ankomst till. Omsk fick Hughes ett hjärtligt mottagande. På vägen Kurgan—Omsk möttes han av ett häftigt regn på 3,000 meters höjd.

Novosibirsk har passerats.
New York, 13 juli. (TT.) Hughes flög 0,42 Greenwichtid över Novosibirsk, 640 km. öster om Omsk. Han tänker landa i Jarkutsk kl. 10,20 på onsdagsmorgonen.

Planet landade i Jarkutsk kl. 10,08.
New York, 13 juli. (TT.) Hughes landning vid Jarkutsk ägde rum kl.
10,08 mellaneuropeisk tid. Medelhastigheten på sträckan Omsk—Jarkutsk var 326 km. i timman. : Organisatörerna av – världsflygningen meddela att Hughes f. n. ligger fem timmar efter det uppgjorda tidsprogrammet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Kungörelse.

Härigenom tillkännagives, att sammanträden för mätning av följande tomter inom Hemse municipalsamhälle hållas inom resp. tomter torsdagen den 21 juli 1938 på nedan nämnda tider, nämligen:
Tomterna nr 2, 3 och 5 i kvarteret Sparven kl. 10,00,
Tomterna nr 2 och 3 i kvarteret Bofinken kl. 10,30,
Tomterna nr 3 och 4 i kvarteret Korpen kl. 11,30,
Tomten nr 2 i kvarteret Trasten kl. 11.50;
Tomterna nr 1, 2, 3 och 8 i kvar’eret Måsen kl. 12,30;
och kallas vederbörande tomtägare samt ägare av tomterna angränsande mark till berörda sammanträden. Sakägare anmanas, att vid resp. förrättning förete sina åtkomsthandlingar jämte de kartor och lantmäterihandlingar, som kunna lända till upplysning vid förrättningen, ävensom att själv eller genom ombud på marken utvisa gräns för vederbörande tomt.
Visby den 13 juli 1938.
S. Forsselius,
Förrättningsman för tomtmätning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Landsbygden. Sanda.

SANDA.
Ett synnerligen trevligt bröllop hölls här den 11 dennes i brudens hem hos lantbrukare Oskar Olsson, Bjästafs, då hans dotter Edith sammanvigdes med lantbr. Edvin Olsson, Norrgårda.
Vigseln skedde i Sanda kyrka och förrättades av kyrkoherde H. Carlson.
Efter vigseln höll kyrkoherden ett varmhjärtat tal till brudparet.
Färden ställdes sedan till bröllopsgården, där middag serverades. Under middagen upplästes en del telegram och lyckönskningar.
Som bruttöverska fungerade fröker Greta Österlund, Hästnäs, Visby, och som bruttbonde lantbr. Axel Sundberg, Hemse.
På kvällen reste brudparet med uppvaktning till Visby, brudparet för att fortsätta vidare på en bröllopsresa via Kalmar.
Vid båtens avgång uppvaktades brudparet med hurrarop och sång samt risgryn i massor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Hur blir vädret ?

Vackert — stigande temperatur.
Sammanfattning: Regnområdet över Lappland och Jämtland rör sig mot norr och upplöses medan ett annat över mellersta Tyskland, södra Östersjön och Skåne förskjutes mot nordost.
Regn har i natt fallit tämligen allmänt i hela landet. Stockholm hade 1 mm., Falun 2, Karesuando 7, Göteborg och Östersund 11, Gällivare 20 och Härnösand 22 mm.
Temperaturen Var i Visby i morse 17 gr., i middags 22 gr. Haparanda hade 18 gr., Växjö och Gällivare 17, Göteborg och Karlstad 16, Stockholm, Malmö och Falun 15, Riksgränsen 14, Härnösand 13, Östersund och Storlien 11 samt Sylstationen 10 gr. Paris hade 13 gr., London 15, Berlin 16, Helsingfors 18, Moskva 19 och Antibes 21 gr.
Barometer i Visby: Idag 756 mm., i går 755 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde SSV 4, mulet, Ölands norra udde S 6, nästan klart, Fårö SSV 8, mulet, Landsort S 6, nästan klart, Söderarm S 6, nästan klart. å Utsikter: Måttlig vind mellan syd och sydväst. Till en början delvis mulet med något regn på enstaka ställen i distriktets södra delar. Därefter övervägande vackert väder och något stigande temperatur.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Varpa.

Stadsmatchen i varpa Stockholm—Visby.
Till uttagningarna för stadsmatchen Stockholm—Visby den 24 juli, som ägde rum i går kväll, anmälde sig sammanlagt 24 lag. Av dessa voro 21 lag från Visby Bollklubb och 1 från Visby Varpklubb.
På grund av den begränsade, tiden som stods till buds, avgjordes uttagningen med 3 kastade centimeterskulor lagvis och skulle därvid de bästa uppnådda sammanlagda resultaten bli utslagsgivande för uttagningen. Då såväl vädret som markens beskaffenhet var det bästa tänkbara, så hade detta till följd att en del rent av fenomenala resultat uppnåddes. Resultatet blev att följande 8 lag kvalificerade sig att representera Visby i stadsmatchen: (De först nämnda siffrorna äro resultaten å varje kula):
1) G. Netzel, H. Netzel, V. Petterssorita2, 26, 32 = 90. cm.
2) K. F. Söderdahl, J. Palmgren, R. Nygren 69, 28, 27 = 124 cm.
3) K. Enström, Gust. Karlsson, E. Svärd 14, 72, 60 = 146 cm.
4) L. Pettersson, K. G. Karlsson, O. Karlsson 93, 26, 33 = 152 cm.
5) E. Malmkvist, Edv. Andersson, R. Gahnström 79, 31, 68 = 178 cm.
6) E. Lundgren, H. Larsson, Folke Pettersson 91, 74, 32 = 197 cm.
7) H. Nyberg, E. Sandin, Sv. Loqvist 99, 53, 48 = 200 cm.
8) Ax. Flodman, F. Flodman, K. Nilsson 69, 77, 63 = 209 cm.
Samtliga dessa lag tillhöra Idrottsföreningen Varpa.
Närmast de uttagna placerade sig följande:
Bertil Söderdahl, F. Fredin, G. Klintberg I. V. 55, 84, 74 = 213 cm.
H. Ohlsson, G. Lundin, Kn. Andersson, V. V. 112, 63, 62 = 269 cm.
Henrik Engström, Henry Engström, Ax. Engström, I. V. 104, 54, 11 = 269 centimeter.
N. Gustafsson, C. Gustafsson, G. Dahlström, I. V. 69, 117, 113 = 289 centimeter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Postgången i Hogräns kommun.

Generalpostdirektionen har avslagit framställningen från Hogräns kommunalnämnd om utsträckning av lantbrevbäringen å linjen Bander—Vallbys till Valls sockengräns.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Lustjakterna.

I går eftermiddag inkommo till Visby två tyska lustjakter nämligen Regina II, Gebhart, från Danzig och Windhund II, Geitman, från Rönne, båda med sällskap ombord.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158