Utnämde provinsialläkeren

i Slite distrikt K. E. Holmen har förordnats att under innevarande April månad, med bibehållande af aflöningsförmånerna vid den af honom förut innehafda karantänsläkarebefattningen å Känsö, bestrida sistberörda tjenet, dock under vilkor att han för samma tid afstår från de med provinaialläkaretjensten förenade af löningsförmåner, dels har ock dan förut tillförordnade provinsialläkaren i Slite distrikt förordnats att under innevarande April månad, mot enahanda godtgörelse som hittills af allmänna medel, uppehålla provinsialläkaretjensten derstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.