Till förste rådman

härstädes har nu, sedan det av stadsfullmäktige förrättade valet vunnit laga kraft, rådmannen Josef Norrby Söderström av länsstyrelsen befullmäktigats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.